• Haziran 3, 2020

İnsan kaynakları ve Personel anket formu örnekleri

Personel değerlendirme anketi örneği ve insan kaynakları anketi türleri

İnsan kaynakları alanında çeşitli anketleri yapılıyor. Aşağıda, personel deneyimini etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yaygın, popüler ve modern insan kaynakları araştırmaları bulunmaktadır ve yemek kalitesi anketleri, şirketin rekreasyon ve eğlence etkinlikleri anketleri ve spor anketleri gibi konulardan söz edilmiyor.

Personel ve yöneticilerin 360 derece değerlendirilmesi ve performans değerlendirmesi

360 derecelik bir değerlendirmenin amacı, çeşitli açılardan bir performans değerlendirme işlemi yapmaktır. Bu değerlendirme türü, öz değerlendirme, yönetici tarafından performans değerlendirmesi, aynı seviye meslektaşlar tarafından performans değerlendirmesi ve alt seviyedeki uzmanlar tarafından performans değerlendirmesidir. Bazı durumlarda, müşteri tarafından yapılan performans değerlendirmesi de 360 dereceli değerlendirmeye dahil edilir.

360 derece performans değerlendirmesinin nasıl çalıştığını ve sorulması gereken soruları öğrenmek ve 360 derece değerlendirmesinin örneklerini görmek için aşağıdaki anket şablonuna bakın.

360 derece performans değerlendirme anket örneği

Çalışan bağlılığı ve sadakati

Çalışan bağlılığı ve sadakati, iş tatmininden daha fazlasıdır. İş tatmini konusunda iş şartlarını ve sorumluluklarını incelemenin peşindeyseniz, çalışanların bağlılıklarını ve sadakatlerini değerlendirirken, onların şirkete olan duygusal bağlılığının ne kadar olduğunu, amaçlarını ve misyonlarını da bulmaya çalışıyorsunuz demektir. Çalışan bağlılığı kavramı, iş tatmini ile olan farkı ve çalışan bağlılığının nasıl değerlendirileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

Çalışan bağlılığı değerlendirme anket örneği (Employee Engagement survey)

“Çalışan bağlılığı ölçme kılavuzu”

Personel memnuniyeti ölçümü veya personel memnuniyeti değerlendirmesi

Bağlılık, sadakat ve iş tatmini gibi çalışan memnuniyeti de, farklı ölçüm modellerine sahiptir. Çalışan memnuniyeti ve işyeri anketi örnekleri genellikle şirket, işyeri, işyeri etkileşimleri, büyüme ve çalışan gelişimi için fırsatlar hakkında sorular sormaktadır.

Aşağıda bir personel memnuniyeti anket örneğini görebilirsiniz.

Çalışan memnuniyeti anket örneğini

Yönetici etkinliğinin değerlendirilmesi veya yöneticilerin performansıyla ilgili geri bildirim

Yöneticilerin etkinliğinin değerlendirilmesi, çalışanların yöneticilerin performansı ile ilgili görüşlerini, yöneticilerin çalışanların görüş ve önerilerini nasıl ele aldıklarını, profesyonel personel geliştirme çabalarını ve benzeri şeyleri anlamaya bağlıdır. Aşağıda yönetici etkinliği değerlendirme anketi veya yöneticilerin performansıyla ilgili geri bildirim anketi örneği bulunmaktadır.

Yöneticiler performansi hakkında yapılan geribildirim anket örneği

İnsan Kaynakları çalışan memnuniyeti anket örnekleri kullanmak için hemen ücretsiz olarak Porsline’da hesap oluşturun.

Mesleki ve profesyonel gelişim programlarının eğitim ve ihtiyaç analizi değerlendirmesi

Personel eğitiminin ihtiyaç değerlendirmeleri genellikle eğitim sürecini etkin bir şekilde yönetmek için tasarlanmış 10015 standartına göre yapılmaktadır. Amaç, çalışanların iş hedeflerine ulaşmak için hangi eğitime ihtiyaçları olduğunu, kurumsal gelişim planları hakkında nasıl düşündüklerini ve eğitim kurslarının ne kadar etkili olduğunu belirlemektir.

Motivasyon planları ve çalışan maaşları değerlendirmesi

Çalışan motivasyonu, insan kaynakları departmanının ve elbette tüm kurum birim yöneticilerinin görevlerinden biridir. İnsan kaynakları birimi genellikle teşvik programlarının ana faktörü ve personel tazminat paketinin geliştiricisidir. Çalışanlar, motivasyon programlarının adil olduğunu düşünüyorlar mı? Çalışan Tazminat Paketi, amaçlanan hedeflere ulaşıyor mu? Bu paket benzer şirketlerle karşılaştırıldığında yeterli rekabeti uyandırıyor mu? Çalışanlar, kuruluştaki çabalarının doğru bir şekilde tanımlandığını ve takdir edildiğini düşünüyor mu? Personel anketleri kullanmak bu konuda kullanılan yaygın çözümlerden biridir.

Çalışanların sadakat değerlendirmesi

Çalışan sadakati, müşteri sadakati gibi, kuruluş için de önemli bir göstergedir. Müşteri alanında, şirketlerin “Net promosyoncu puanı” ölçümünü kullandıkları ve uyguladıkları gibi, insan kaynakları alanında, çalışan bağlılık endeksi veya eNPS önem taşımaktadır. Bu endeksi tanımak ve nasıl ölçüldüğünü öğrenmek için bu yazıyı okuyun.

Personel çıkış mülakatı

Çalışanların ayrılma nedenlerini öğrenmek, onların elde tutma oranlarının iyileştirilmesindeki kilit noktalardan biridir. Çıkış görüşmesi çeşitli hedefleri takip eder ve belirli göstergeler bu doğrultuda ölçülür. Çalışan çıkış görüşmeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Kuruluşun değerli çalışanlardan tarafından terk edilmesini, gelişim fırsatına dönüştürün!” Başlıklı makaleyi okuyun ve bir çalışan çıkış anketi örneği aşağıda bulunmaktadır.

Çalışan işten çıkış anketi örneği

Çalışan nabız anketi

Nabız yoklaması veya nabız ölçümü, çalışan deneyimi yönetiminde önem kazanan insan kaynakları biriminin en yeni değerlendirmelerinden biridir. Çalışan nabız yoklaması veya nabız ölçümü, aylık ve düzenli olarak gerçekleştirilen 5 ila 15 sorudan oluşan kısa bir ankettir ve iş tatmini, etkileşimler, iş ilişkileri ve iş ortamı gibi konuları araştırmaktadır.

Çalışan nabız değerlendirmesi çalışan bağlılık değerlendirmesinden farklıdır; Örneğin, düzenli ve periyodik olarak yapılır, çok daha kısadır ve tamamlanması çok az zaman gerektirir, mevcut hedeflere odaklanır ve çalışanların şirketin değişikliklerine ve planlarına verdiği yanıtları derhal ölçer ve gelişim noktalarını belirler. Aşağıda çalışan nabız anketi örneğini bulabilirsiniz.

Çalışan nabız anket örneği

Kağıt anket yerine çevrimiçi bir anketin kullanılmasının avantajları

İnsan kaynakları uzmanları ve yöneticileri geleneksel olarak anketlerle ve kağıt formlarla ilgilidirler. Kağıt formlar ve anketler anket oluşturma süresinin uzunluğu, dağıtma ve gönderme zorluğu ve verileri analiz için Excel’e geçirme zorunluluğu nedeniyle günümüz dünyasında modası geçmiş durumdadır.

Çevrimiçi anketlerin kağıt anketlere kıyasla, online anket ve online form oluşturma ve personel performansını değerlendirme konusunda birçok avantajı vardır. Örneğin:

  • Anket oluşturmak daha kolay ve daha hızlıdır ve dağıtmak ise çok daha ucuz ve daha az maliyetlidir.
  • Cevaplar anında alınabilir ve izlenebilir.
  • Personel yanıtlaması için zaman ve alan sınırı yoktur.
  • Görüntü ve video ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir.
  • Personelden gerekli bilgi ve veriyi toplamak için hangi soruların cevaplanma zorunluluğu olduğunu belirlemek mümkündür.

Bu, çevrimiçi bir anketin yararlarının sadece bir kısmıdır. Online anket oluşturma yazılım hizmetleri, onları bu amaç için tasarlanmamış insan kaynakları yazılım sistemlerinden ayıran özel özelliklere sahiptir. Porsline, çalışan anketlerini, performans değerlendirmelerini ve çalışanların geri bildirimlerini toplamayı kolaylaştıran ve hızlandıran web tabanlı ekonomik bir online anket oluşturma programıdır.

Related Posts

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir