360 Derece Değerlendirme Anketi Şablonu

Başarılı kurumlar, insan kaynakları performansını ölçme sürecinde çalışanlarını sürekli olarak değerlendirmeye çalışır. 360 derece değerlendirme anketi, tüm çalışanlardan geri bildirim almanın yollarından biridir. Araştırmalar, başarılı şirketlerin %85 inden fazlasının genel liderlik gelişim süreçlerini 360 derecelik bir performans değerlendirmeye dayandırdığını gösteriyor ve standart sistemlerde performans değerlendirme en çok kullanılan yöntemdir.

Porsline 360 derece değerlendirme anketi yardımıyla, düşündüğünüzden daha kolay, kuruluşun gelecekteki performansını iyileştirmek için daha yararlı çözüm yollarına sahip olacaksınız.

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

360 derece performans değerlendirme sistemi, son on yılda performans değerleme yöntemlerinde büyük bir evrim geçirmiş ve işletmelerde yaygın bir kullanım bulmuştur. Bu sistem, işgörenlerin performansını belirlemede standart bir yapı sunar ve işletmelerin, çalışanlarının beklentilerini, hedefleri ve gelişim alanlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Özellikle bu sistem, çalışanların kendi potansiyellerini anlamalarına yardımcı olur ve belirlenen hedeflere ulaşmaları için yol gösterir.

Bu sistem 360 derece performans değerlendirme örneklerini kullanarak  işgörenin hem bireysel hem de işletme hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar. Yöneticilerin işgörenlere yapıcı geri bildirimler vermesini kolaylaştırırken, işletme hedeflerinin çalışanlarla bütünleşmesine de olanak tanır. Bununla birlikte, 360 derece performans değerlendirme sistemi, işgörenin performansını, onun etkileşim ve iletişimde bulunduğu çevresinden gelen bilgilerle belirleme özelliğiyle öne çıkar. Bu sistem, işletmeler için yüksek performanslı çalışanları motive etmek ve örgütsel stratejilerini geliştirmek adına değerli bir araç sunar. 

360 derece değerlendirme anketi nedir ve neler içerir?

360 derece performance değerlendirme, davranışsal değerlendirmenin en yaygın modellerinden biridir ve birçok şirkette bireysel gelişim programı geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. 360 derece performans değerlendirme anketi, belirli hedefleri takip eden değerli geribildirim araçı olarak bir çok faydası var, aşağıdakı konular dahil olmak üzere:

 • Her bir kişinin yaptığı işin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamasına yardımcı olmak (öz farkındalığı artırmak)
 • Ekip ruhu ve çalışmasını geliştire bilmek ve güçlendirmek (personelin güçlü yönlerini geliştirmek)
 • Çalışan büyümesinin önündeki engelleri keşfetmek (kör noktaları keşfetmek)
 • İş geliştirme fırsatlarını göstermek
 • Seçmenlerin kişisel zevklerinin etkisini azaltmak
 • Çalışan parformansını arttırmak için yapıcı geribildirim sağlamak
 • Eğitim ihtiyaçları için içgörüler oluşturmak

Aynı zamanda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hoşlanmadığımız sonuçlara yol açabilir:

 • Toplam performansın küçük bir bileşenini kontrol etmek
 • Acele veya eksik uygulama durumunda kurumsal problemler yaratmak
 • Çalışanların güçlü yönleri yerine, zayıf yönlerine odaklanmak
 • Çok fazla veri toplayıp ve işlemek

360 derece performans değerlendirmenin ne olduğunu bilmek, aynı zamanda 360 derece değerlendirmenin amaçları, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmak, standart bir anket oluşturmanın çok önemli olduğunu kanıtlar. Anketin kuruluşun ihtiyaçlarına göre hazırlanmaması, yararlı olmadığı gibi kuruluşun başarı sürecinde de büyük bir engel teşkil eder. Anketin genel yapısı 4 grup sorudan oluşmaktadır ve bunlar:

 1. Öz değerlendirme
 2. Müdür değerlendirme
 3. İş arkadaşı değerlendirme
 4. Uzman değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirme Soruları Nasıl Olmalı?

360 derece performans değerlendirme, farklı bakış açılarından çalışanın performansını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. 360 derece geri bildirim çalışanın liderleri, ekip arkadaşları ve alt kademe çalışanlar gibi çeşitli perspektiflerden geri bildirim almayı içerir. Sorular, çalışanın yetkinlikleri, iş etiği, liderlik becerileri ve işbirliği gibi konulara odaklanabilir. Ölçülebilir ve somut soruların yanı sıra gelişim odaklı sorular da önemlidir. Açık uçlu ve kapalı uçlu soruların dengeli bir şekilde kullanılması, çeşitli bakış açılarından nesnel bir değerlendirme sunar. En önemlisi, soruların adil, tarafsız ve objektif olması gereklidir, böylece değerlendirme süreci herhangi bir önyargıya dayanmaz ve çalışanların adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

 

Porsline 360 Derece Performans Değerlendirme Anketi Ne İşe Yarar ve nasıl kullanılır?

Online 360 derece performans değerlendirme anketi, işletmeler için çeşitli avantajlar sunar. Bu anket, çalışanların performansını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için yöneticiler, astlar, eşler ve hatta müşterilerden gelen geri bildirimleri içerir. Bu sayede, birden fazla bakış açısından elde edilen veriler, daha objektif ve kapsamlı bir değerlendirme sağlar. Ayrıca, 360 derece performans değerlendirme anket örneği aracılığıyla çalışanların istedikleri zaman ve yerde yanıtlama olanağı sağlar, bu da değerlendirme sürecini daha erişilebilir kılar.

360 derece performans değerlendirme formu, toplanan verilerin hızlı analizini ve sunumunu mümkün kılar. Anında sonuçlar elde edilerek, işletmeler hızlı kararlar alabilir ve performansı iyileştirmek için daha hızlı adımlar atabilirler. Veri analizi için kullanılan grafikler ve raporlar, işletmelerin performansı daha net görselleştirmesine olanak tanır. Porsline 360 derece değerlendirme anketi ayrıca, çalışanlar ve yöneticiler arasında etkileşimi artırır, geri bildirimlerin daha etkili bir şekilde tartışılmasına ve performansın geliştirilmesine yardımcı olur.

 

Porsline'ın Online 360 derece performans değerlendirme anketlerini kullanmaya başlamak oldukça basittir. Platforma kaydolmanızın ardından, kendi testinizi baştan oluşturabilir ya da önceden hazırlanmış örneklerden birini seçebilirsiniz. Porsline, insan kaynakları değerlendirme formlarını oluşturmayı kolaylaştırarak, profesyonel Online 360 derece performans değerlendirmeleri almanızı sağlayan etkili bir araç sunar.

Platformun sunduğu temel özellikler ücretsizdir. Ancak, daha ileri düzey özelliklere ihtiyacınız varsa, hesabınızı profesyonel veya kurumsal bir hesaba yükselterek bu özelliklere erişebilirsiniz. Ayrıca, online testler ve örnek formların kullanımıyla ilgili basit videoları izleyerek kolayca anketler oluşturabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, destek ekibiyle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Örnek anket formu ve ilgili anket örnekleri