360 Derece Değerlendirme Anketi Şablonu

360 derece performance değerlendirme anketi, tüm çalışanlardan geri bildirim almanın yollarından biridir. Bu anketin yardımıyla, düşündüğünüzden daha kolay, kuruluşun gelecekteki performansını iyileştirmek için daha yararlı çözüm yollarına sahip olacaksınız.

Başarılı kurumlar, insan kaynakları performansını ölçme sürecinde çalışanlarını sürekli olarak değerlendirmeye çalışır; çünkü standart sistemlerde performans değerlendirme en çok kullanılan yöntemdir. Araştırmalar, başarılı şirketlerin %85 inden fazlasının genel liderlik gelişim süreçlerini 360 derecelik bir performans değerlendirmeye dayandırdığını gösteriyor.

360 derece değerlendirme anketi meziyetleri

360 derece performance değerlendirme, davranışsal değerlendirmenin en yaygın modellerinden biridir ve birçok şirkette bireysel gelişim programı geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

360 derece performans değerlendirme anketi, belirli hedefleri takip eden değerli geribildirim dir. Porsline'ın bu anketinin bir çok faydası var, aşağıdakı konular dahil olmak üzere:

1. Her bir kişinin yaptığı işin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamasına yardımcı olmak (öz farkındalığı artırmak)

2. Ekip ruhu ve çalışmasını geliştire bilmek ve güçlendirmek (personelin güçlü yönlerini geliştirmek)

3. Çalışan büyümesinin önündeki engelleri keşfetmek (kör noktaları keşfetmek)

4. İş geliştirme fırsatlarını göstermek

5. Seçmenlerin kişisel zevklerinin etkisini azaltmak

6. Çalışan parformansını arttırmak için yapıcı geribildirim sağlamak

7. Eğitim ihtiyaçları için içgörüler oluşturmak

Aynı zamanda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hoşlanmadığımız sonuçlara yol açabilir:

1. Toplam performansın küçük bir bileşenini kontrol etmek

2. Acele veya eksik uygulama durumunda kurumsal problemler yaratmak

3. Çalışanların güçlü yönleri yerine, zayıf yönlerine odaklanmak

4. Çok fazla veri toplayıp ve işlemek

360 derece performans değerlendirmenin ne olduğunu bilmek, aynı zamanda 360 derece değerlendirmenin amaçları, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmak, standart bir anket oluşturmanın çok önemli olduğunu kanıtlar. Anketin kuruluşun ihtiyaçlarına göre hazırlanmaması, yararlı olmadığı gibi kuruluşun başarı sürecinde de büyük bir engel teşkil eder.

Anketin genel yapısı 4 grup sorudan oluşmaktadır ve bunlar:

1. Öz değerlendirme

2. Müdür değerlendirme

3. İş arkadaşı değerlendirme

4. Uzman değerlendirme

360 derece performans değerlendirmesi anketi nasıl yapılır?

360 Derece Değerlendirme Anketini kullanarak neredeyse bir çeşit performans değerlendirme yazılımına sahipsiniz ve online anketten faydalanıyorsunuz.

Porsline da kayıt olduktan sonra Anket Şablonları seçeneğine tıklayarak "360 Derece Performans Değerlendirme" anketini seçip ve giriniz. Elbette anket kullanıma hazırdır ancak ihtiyaç duymanız halinde markanıza uygun farklı bir forma sahip olmak için mevcut imkanlar ve koşulları kullanarak birçok değişiklik yapabilirsiniz.

Örnek anket formu ve ilgili anket örnekleri