Uzaktan Çalışma Değerlendirme Anketi Şablonu

Uzaktan çalışma ya da evden çalışma, uzun bir süredir işletmelerin deneyimledikleri ve özellikle Batı toplumlarında hızla yaygınlık kazanan bir esnek çalışma modelidir. Evden çalışma, son yıllarda akademik yazında alternatif çalışma modeli olarak daha da çok yer almaktadır. İnternetin yaygın kullanımı, masa başında iş yapan çalışanın fiziksel olarak işyerinde olması ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Özellikle teknik destek, çağrı merkezi gibi çalışma alanlarında ülkemizde de yaygınlaşan bu modelde etkinliğin sağlanabilmesi için çevresel unsurların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

 

Araştırma sonuçlarına göre, evden çalışma saatlerini katılımcıların yarısından çoğu kendileri belirlemekte; bu nedenle, çalışanların öz disiplini önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, evden çalışma sürecinde çalışanlar kendi kontrollerinde olmayan pek çok nedenle (örneğin ev işleri, çocuk bakımı, vb.) çalışmaya ara vermek zorunda kalabilmekte ve iş-yaşam dengesi sorunları yaşayabilmektedirler.

 Bu zorlu süreçte, çalışanlarla kurulan güçlü iletişim ve esneklik sağlanması ile çalışanların iş yaşam dengelerini kurmalarını teşvik etmek onların verimliliklerini ve iş tatminlerini olumlu yönde etkileyecektir. 

Uzaktan çalışma zorlukları nelerdir ve çalışanlar bunu nasıl aşabilirler?

  • İletişim sorunu: Yönetici ve çalışanlar, çalışma ortamında rutin olarak tekrarlanan bire bir görüşmelerin olmamasını yadırgayabiliyorlar. Yöneticinin belirli beklentileri karşı taraf için anlaşılır ve net olmayabiliyor. Bunun sonucu olarak da yanlış anlaşılmalar, çatışmalar ve alınganlıklar oluşabiliyor. Mesela iletişimle ilgili bir sorun; yeni veya genç bir çalışan için pek çok kişinin bir arada olduğu web üzerinden yapılan bir toplantı her zaman etkin olmayabiliyor, çalışan istediği soruları soramıyor, sesini yeterince duyuramıyor ve daha az katılım sağlayabiliyor. Bu da onun genel performansını ve motivasyonunu etkileyebiliyor.
  • Yöneticinin kontrol isteği: Yönetici bir sorunun farkına varıp anında müdahale etmek istiyor ancak sanal çalışma ortamında bazı şeyler gözden kaçabiliyor ya da kontrolü sağlanamayabiliyor. Yöneticinin çalışana iş saatleri içerisinde her şekilde ulaşabilmesi çok önemli, aynı şekilde çalışanın da yöneticiye rahatça erişebilmesi gerekiyor.
  • Verimliliğin azalması: Evden çalışma esnasında çalışanın kolayca dikkati dağılabiliyor. Bunun sebebi evdeki çocuklar, genel ev halkı, evde yapılacak pek çok aktivitenin olması (ev işleri, TV, video oyunları, sanal alışverişler, Netflix vs) sayılabilir. Çalışanın kendi başına çalışma disiplinine sahip olması ve zaman yönetimi becerisi burada önem teşkil ediyor. Bazen özellikle deneyimsiz bir çalışanın yöneticiye bir sorunu gösterip çözüm için müdahalesini istemesi, uzaktan çalışma ya da sanal ortamda zor ve zaman alıcı olabiliyor. Çünkü çalışana bir problemin çözümünü yüz yüze hızlı bir şekilde göstermek yerine bu kişiyle uzun uzun video-konferans yapmak gerekebiliyor.
  • Sosyal etkileşimin azalması: Özellikle bazıları için ofis ortamı kendi yaşıtlarıyla sosyal iletişimde oldukları, aktivite yaptıkları ve eğlendikleri bir ortam. Uzaktan çalışan pek çok kişi bu sosyal iletişimden uzak olduklarında kendilerini yalnız hissedebiliyorlar. Bunun sonucu olarak aidiyet duygusu kaybolabiliyor, kendilerini ekibin bir parçası hissetmemeye başlıyorlar ve bu süreç performans düşüklüğü ile şirketten ayrılmaya kadar gidebiliyor.

Bu sorunları nasıl ortadan kaldırabiliriz?

Bu sorunları analiz etmek ve çoğunu çözümlemek için öncelikle etkin bir online değerlendirme formu oluşturulması gerekir. Bunun için Porsline’a kayıt olduktan sonra, kullanıcı panelinizde "Hazır anket şablonları" seçeneğini işaretleyerek uzaktan çalışma değerlendirme formunu kolayca kullanabilirsiniz. Formun sorularında ve tasarımında herhangi bir değişiklik sadece birkaç basit sürükle ve bırak işlemi ile mümkündür. Elbette sıfırdan istediğiniz formu oluşturmakta mümkündür. Örnek anket formu ve ilgili anket örnekleri