Her Insan Kaynakları Uzmanının Ihtiyaç Duyduğu 7 Temel Anket - Porsline Blog
 • Aralık 3, 2023

Her insan kaynakları uzmanının ihtiyaç duyduğu 7 temel anket

Yöneticilerin ve insan kaynakları profesyonellerinin nihai hedefi, kurumun insan sermayesini cezbetmek, eğitmek, korumak ve geliştirmektir.

İstihdam için başvuranları değerlendirmek, işe alınan personelin eğitimi ve gelişimi, memnuniyet ve bağlılık yaratma ve personeli elde tutma ve son olarak büyüyen ve gelişen bir ekip oluşturma günlük bakım ve değerlendirme gerektirir. Bu hedeflere ulaşmada anketlerin ve değerlendirmelerin rolünün daha belirgin hale geldiği yer burasıdır.

Bu makalede, sizi insan kaynaklarının korunması ve yönetimi için yedi temel anketle tanıştıracağız.

Çeşitlilik Yönetimi Anketi (Diversity and Inclusion Survey)

Kurumdaki çeşitlilik, şirketin farklı özelliklere sahip çalışanları işe alma, elde tutma ve bağlılığını artırma yeteneğini ifade eder. Bu özellikler cinsiyet, etnik köken, ırk, din, yaş, eğitim, medeni durum, engellilik ve benzerlerini içerir.

Çeşitliliğe sahip bir kurumda, çalışanlar, benzersiz özelliklerine bakılmaksızın ilerleme için eşit fırsatlara sahiptir ve sesleri eşit olarak duyulur.

Kurum Çeşitliliği Anketi, kurumun ve yöneticilerin çeşitliliğini ve kültürünü farklı çalışan segmentleri ve gelişme fırsatları ile ilgili olarak ölçmek amacıyla tasarlanmış ve uygulanan bir ankettir.

Bu anket üç ana konuyu incelemektedir:

 • Çeşitlilik: Kurumunuz çeşitli çalışan segmentlerini içeriyor mu?

Örneğin, pazarlama biriminizdeki tüm personel erkek mi kadın mı? Kurumunuz evli işçiler mi çalıştırıyor yoksa işçilerinizin çoğu bekar mı?

 • Eşitlik: Kurum, farklı insanlar için gelişme fırsatlarını eşitliyor mu? Kurum, çalışanlarına adil ve eşit davranıyor mu?

Örneğin bazı kurumlarda kadınlar erkekler kadar gelişme fırsatına sahip değiller veya kadınlar bir işte erkeklerle aynı haklara sahip değiller. Bunlar, kurumuzun çeşitlilik desteğini tehlikeye atan şeylerdir.

 • Aidiyet ve dahil olmak: Kurumunuzdaki farklı gruplar kendilerini değerli ve dinlenilir hissediyorlar mu?

Örneğin, Türkçe konuşan uluslararası birimlere sahip bir şirkette, Arapça bilen personelin toplantılarda konuşma fırsatı ne kadardır? Arapça konuşan çalışanınızın tartışılan tüm konuları anlaması için bu toplantılarda herhangi bir düzenleme var mı?

Kurum Çeşitliliği anketleri

Personel Eğitimi ve Gelişimi İhtiyaç Değerlendirme Anketi

Yeni çalışanları eğitmek veya mevcut çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, çevik öğrenen bir kurumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, işe alım ve insan kaynakları uzmanlarının odak noktasının bir kısmı, personel eğitimi planlamasına ayrılmıştır.

İşe alım öncesi ve işe giriş sonrası testler, periyodik değerlendirmeler ve personel eğitim ihtiyaç anketleri, kurumun eğitim ve gelişim hedeflerine ulaşması için dikkate alınması gereken değerlendirmeler arasındadır.

Bu değerlendirmeleri, Porsline anket ve değerlendirme yazılımının özelliklerini kullanarak oluşturabilirsiniz. Sadece kayıt düğmesine tıklayın ve hesabınızı oluşturun.

Deneme süresi veya Onboarding Anketi

Müşterilerle ilk temasımız marka ve müşteri arasındaki devam eden ilişkiyi etkilediği gibi, yeni bir çalışanın organizasyona girdiği ilk günler onun memnuniyeti ve bağlılığı ve hatta iş performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, birçok işletme, benzersiz bir alıştırma veya deneme süresi tasarlayarak, geldikleri ilk gün ve aylarda çalışanları ile yapıcı bir etkileşim oluşturmaya çalışır.

Alıştırma anketi, bu Sürenin ve ilgili programların etkililiğini ölçmek için doğru bir araçtır.

Liderlik Tarzı Anketi

Şirketin farklı birimlerinin yöneticileri ve uzmanları, diğer ekip üyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı performanslarını ve duygularını etkiler. Bu nedenle, bu yöneticilerin ve üst düzey yetkililerin her birinin liderlik tarzını değerlendirmek, ekip oluşturmada ve çalışan deneyimini iyileştirmede rol oynar.

Bir liderlik tarzı anketi tasarlayarak, yöneticilerin ve denetçilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilirsiniz. Ardından, geliştirme toplantıları düzenleyerek ve ihtiyaç duyduğunuz geri bildirim ve eğitimi sağlayarak onları kuruluşunuzun liderlerine ve elçilerine dönüştürün.

Genel olarak, ekip yönetimi için dört tür liderlik stili vardır:

 • Otoriter liderlik: Bu yöntemde lider, ekip üyelerine güvenmez, görevleri tamamen bireylere devretmez, görev ve eylemlerinin tüm ayrıntılarını denetler ve genellikle ana karar vericinin kendisidir.
 • Güçlü-yardımsever liderlik: Bu yaklaşımda, lider hala ekip üyelerine güvenmez, genellikle ana karar verici  kendisi dir, ancak çok az bir ekip çalışması var ve çalışanlar ödül almak için çalışırlar.
 • Danışman liderlik: Bu durumda lider, ekip üyelerinin iş pozisyonlarını önemser ve görev dağılımı buna göre oluşturulur. Ekip üyelerine önemli kararlar konusunda tavsiyelerde bulunur ve ekip çalışmasını ve çalışan bağlılığını artırır.
 • Katılımcı liderlik: Bu liderlik tarzında, tüm ekip üyelerine saygı duyulur, karar vermede ve ekip hedeflerine ulaşmada etkilidirler. Lider, ekip üyelerine çok güvenir ve onlara ilham verme ve yol gösterme rollerinde görünür. Ekip çalışması ve katılım en üst düzeyde yapılmaktadır.

Likert liderlik anketi

İşe Alım Form ve Anketi

İşe alım online anketi yapmak önemi ismine rağmen okadar da belirli değildir. Bunun nedeni, çoğu kurumda işe alım formunun idari sürecinin yalnızca bir parçası olmasıdır, halbuki işe alım anketinin işe alım sürecinin en etkili parçasıdır.

Bir işe alım anketi oluşturarak:

 • İş arayan kişinin işveren markanızla ilk karşılaşmasında benzersiz bir deneyim yaşarsınız; Bu deneyimin ayırt edici, basit ve ek sorulardan arındırılmış olması çok önemlidir.
 • Başvuruları gözden geçirmenin ve elemenin önünü açıyorsunuz – Online işe alım formu oluşturarak sorular üzerinde puan ve mantık tanımlayabilir ve her başvuru sahibinin puanını otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, formun başına tarama soruları ekleyerek alakasız ve uygunsuz özgeçmişler almaktan kaçının. Bu sayede uygun kişilerin ayrılması hızlı ve otomatik olarak yapılır.
 • Her zaman iş başvurusunda bulunanların CV’lerinin erişilebilir bir arşivine sahip olun. Persline’da sadece hesabınız üzerinden tamamlanmış formlara erişmekle kalmaz, aynı zamanda istediğiniz arşivleri almak için her formu indirip kaydedebilirsiniz.

Kurumsal Tutku ve Bağlılık Anketi

Bağlılık, çalışanların kurumun başarısı için içsel arzusunu ifade eder; Bu ekip üyeleri, organizasyonun hedeflerine ulaşmak için hevesle çabalar. Takım üyelerinin yöneticileriyle olan ilişkileri, işlere ve iş görevlerine değer vermeleri, ekip üyelerinin kurumun misyonunu yerine getirmesine katılımları, çalışma ortamı, çalışan ilişkileri ve İş tatmin oranı gibi çeşitli faktörler iş motivasyonunu ve kurumsal bağlılığı etkiler.

Bağlılık Anketi bu sorunları değerlendirmeyi amaçlar ve bunu tasarlayarak çalışanların ve ekip üyelerinin bağlılığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Aşağıdaki sorular bu anketteki en önemli sorulardan bazılarıdır:

 • Kariyerinizde sizden ne beklendiğini biliyor musunuz?
 • Son yedi gün içinde yaptığınız iyi işler için ne kadar övüldünüz?
 • Kurumda fikirlerinize değer verildiğini düşünüyor musunuz?
 • Kurumun misyon ve hedefleri size yapmanız gereken önemli bir iş olduğunu düşündürüyor mu?
 • Şirket sizden geri bildirim alıyor ve buna göre hareket ediyor mu?

Performans Değerlendirme Anketi

Personel performans değerlendirme anketi veya 360 derece değerlendirme, insan kaynakları yönetiminde en yaygın anket türlerinden biridir.

Bu değerlendirme, her çalışanın ve yöneticinin davranışlarını, performansını, uzmanlığını ve bilgisini ölçmek amacıyla tasarlanır ve uygulanır.

Bu ankette, her bir ekip üyesinin performansı ve yeteneği, diğer ekip üyelerinin geri bildirimlerine dayalı olarak ölçülür. Bu tür bir değerlendirmede, birey, meslektaşları, astları ve yöneticileri, kendisinin performansı hakkında geri bildirimde bulunur. Bu nedenle, bu değerlendirme, ekip üyelerini değerlendirmek ve bir kurumun insan sermayesi geliştirme planını formüle etmek için iyi bir referans olabilir.

Sonuç

Bu yazıda, çalışanların ve kurum üyelerinin deneyimlerini yönetmek için yedi temel anket sunarak ekip oluşturma ve insan kaynakları yönetimine bakışınızı değiştirmeye çalıştık. Açık olan şu ki, insan kaynakları yönetimi veri toplamakla mümkün olan sonsuz ve sürekli bir süreç. Herhangi bir organizasyonun insan kaynakları, insan kaynakları stratejisi geliştirmek, geri bildirim almak ve bir işveren markası tasarlamak için en iyi kaynaktır; Bu eşsiz kaynağı göz ardı etmeyin.