Likert Liderlik Tarzı Anketi

Farklı kurumların yöneticilerinden biriyseniz, yöneticinin çalışanlarına nasıl davrandığını ve onları yönetme biçimlerinin önemini kesinlikle farkındasınızdır. Liderlik tarzını ölçmek, kurumun çalışan iş tatminini geliştirmede yardımcı olur. Likert liderliği tarzı online anketini kullanarak kurumunuzun verimliliği kapasitesini artırmasının yanı sıra; istenen sonuçlara hızla ulaşabilirsiniz.

Çeşitli online anketlerin kullanılması genellikle bu formu hızlandırmada önemli bir etkisi olduğunu söylememize gerek yok, ancak sizi çevrimiçi örnek anketleri kullanmaya teşvik eden tek şey bu değil.

Porsline’da her türlü anket ücretsiz ve hazır olarak hizmetinize sunulmaktadır. Likert Liderlik Tarzı Anketi, yönetimi çeşitli alanlarda inceleyen maddelerden biridir:

  1. Sömürücü otorite: Bu yöntemde üstler astlarına güvenmezler. Kararlar astlara empoze edilir ve üstleriyle işi tartışmak için hiç özgür değillerdir.
  1. Yardımsever otorite: Üstlerin astlarına çok az güveni vardır; Ancak yönetici yine de karar verir ve astlar, üstleriyle çalışmayı kolayca tartışamazlar. Takım çalışması çok sınırlıdır ve çalışanlar ödül için çalışır.
  1. Danışman liderlik: Sorumluluk, kurumsal hiyerarşi aracılığıyla aktarılır. Üstlerin astlarına biraz güveni vardır. Çalışanların görüşlerini ifade etme fırsatları vardır ve ekip çalışması miktarı nispeten iyidir. Aynı zamanda çalışan motivasyonu ödüllere ve işe katılıma da bağlıdır.
  1. Liberal ve katılımcı liderlik: Örgütsel hedeflere ulaşma sorumluluğu örgütsel hiyerarşide yaygındır. Yönetici, çalışanlarına çok güvenir. Ekip çalışması, iletişim ve katılım üst düzeydedir.

Bu anketin tasarımcısı Rensis Likert'e göre, kuruluşun davranışsal özellikleri dört (katılımcı) yaklaşıma ne kadar yakınsa, optimum üretkenlik, düşük kayıp, düşük maliyet ve çok önemli bir gelire o kadar yakın olacaksınız.

Kuruluşunuzdaki Likert tarzı liderlik türlerini tanımlamak için Porsline, ücretsiz ve çevrimiçi olarak evrak işleriyle uğraşmadan istatistikleri kaldırmanın kolay, hızlı ve güvenilir yolunu size sunar.

Likert liderlik tarzı anketi nasıl oluşturulur?

Porsline’a kayıt olduktan sonra, kullanıcı panelinizdeki Likert liderlik tarzı anketi'nin hazır örnek formlarını kullanın. Porsline kullanıcı panelinde mevcut tüm olanaklardan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa "Profesyonel" ve "Kurumsal" gibi diğer özellikler, size yardımcı olabilir.

Profesyonel hesap, bireylerin ve küçük kuruluşların genel ihtiyaçlarını karşılayan en çok kullanılan çevrimiçi uygulamadır. Basitten en karmaşık çeşitli ihtiyaçlarla karşı karşıya kalan bir kişi veya kuruluş sanız, çevrimiçi kurumsal kullanıcı olanakları size yardımcı olacaktır. Bu kullanımlara erişmek için panelinizi yükseltmeniz yeterlidir.Örnek anket formu ve ilgili anket örnekleri