Değişime Hazırlık Anketi Şablonu (ADKAR)

Kısa vadede, yönetim talimatlarına dayalı olarak bir dereceye kadar değişikliklerin meydana gelmesi çok muhtemeldir; Ancak başarının gerçek sürdürülebilirliği, kurumun insan kaynakları tarafından kabul edilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle, çalışanın değişime karşı dayanıklılığı konusu, her türlü kurumsal iyileştirme projesi için büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Değişim sürecinde yöneticinin kritik rolü göz ardı edilemeyecek bir şeydir.

Kuruluştaki değişim programına başlamak için, insan kaynaklarının yeni değişimi kabul etmeye hazır olup olmadığına dair doğru bir değerlendirmeye nasıl sahip olacağımızı bilmemiz gerekir.

Çalışanların değişime hazır olup olmadığını değerlendirmek için bu anket ADKAR modeline dayanarak tasarlanmıştır. Bu anket örneği, her bir faktörü dört soru yardımıyla değerlendiren modelin beş boyutunu ölçmek için geliştirilmiştir. Yirmi soru, 5 puanlı Likert ölçeği olarak tasarlanmıştır ve ortalama puanı kullanarak, her bir boyutun hazır olup olmadığına dair ilk anlayış elde edilebilir.

ADKAR modeli anketi kullanarak kuruma nasıl yardımcı olabiliriz?

ADKAR modelinin beş boyutu ADKAR anketi aracılığıyla değerlendirilebilir. Bu anketin soruları 5 puanlık bir Likert ölçeği olarak tasarlanmıştır. Ortalama puanlar kullanılarak, her bir boyutun hazır bulunuşluğuna ilişkin bir ilk anlayış bulunabilir.

Bu modelin beş alanının her birinde bireylerin durumunu inceliyoruz. Gruptaki her bireyin içinde bulunabileceği koşulları hazırlayın, tasarlayın, uygulayın ve sürdürün.

Bu ankette aşağıdaki örnek sorular kullanılabilir:

A: Değişim ihtiyacını 1’den 5’e nasıl değerlendirirsiniz?

D: Katılma ve değişimi destekleme konusundaki istekliliğiniz için 1’den 5’e kadar puanınız nedir?

K: 1’den 5’e nasıl değiştirileceğine dair bilgi düzeyi nedir?

A: Değişme yeteneğini 1’den 5’e kadar kaç puan verirsin?

R: Değişim ihtiyacını 1’den 5’e kaç derece değerlendiriyorsunuz?

Bireyler, cevapları dürüstçe doldurmak için anketi anonim olarak doldurabilirler. Anketi gizli tutarak ve insanları anketi doldurmaya teşvik ederek, zayıflıkları tespit eder ve bunları ele almak için harekete geçebilirsiniz.

ADKAR anketi soru örnekleri

Porsline size ADKAR anketi de dahil olmak üzere çeşitli anketler yapma imkanı sağlamıştır.

Kurumdaki değişikliğin iş nedenlerini anlıyorum.

Kurumu değiştirerek çözülecek sorunları anlıyorum.

Kurumdaki değişimin sonuçlarını ve etkilerini anlıyorum.

Kurumdaki değişimin amaçlarını anlıyorum.

Kurumdaki değişimin bir parçası olduğum için mutluyum.

Kurumda değişim projesinde benim için büyük fırsatlar var.

Kurumda değişimin uygulanmasını ve yerleşmesini desteklerim.

Kurumdaki değişimi uygulamaktan fayda görüyorum.

Kurumsal değişimde başarılı olmak için bireysel becerilere sahibim.

İşimin kurumdaki değişimle nasıl ilişkili olduğunu anlıyorum.

Kurumdaki değişikliğin detayları benim için açıktır.

Kurumda başarılı bir değişim için gerekli bilgiye sahibim.

Kurumsal değişimle başarılı bir şekilde başa çıkabilirim.

Kurumu değiştirmede olumlu bir rol oynayabilirim.

Kurumda bir değişiklikten sonra daha iyi performans göstereceğim.

Kurumda bir değişiklikten sonra daha iyi performans gösterebileceğim.

Takım arkadaşlarım kurumdaki değişimi destekler.

Üst düzey yöneticim kurumdaki değişimi destekler.

Kurumdaki değişimle ilgili endişelerim ve belirsizlikler cevaplandı.

Kişisel olarak kurumdaki değişim nedeniyle alanımın büyüdüğüne ve büyüyeceğine inanıyorum.

Nasıl ADKAR anketi oluşturulur?

Porsline da kayıt olduktan sonra Anket Şablonları seçeneğine tıklayarak "Değişime hazırlık" anketini seçip ve giriniz. Elbette anket kullanıma hazırdır ancak ihtiyaç duymanız halinde markanıza uygun farklı bir forma sahip olmak için mevcut imkanlar ve koşulları kullanarak birçok değişiklik yapabilirsiniz.

Anketin temasını ve arka plan resmini seçmek, ankete mantık eklemek ve bağlantı kurmak, erişeceğiniz birçok özellik ve koşul arasındadır. Ayrıca ölçüm sonrası müşteri kaybı analizini Porsline'ın çeşitli  istatistiksel raporlarında izleyip çıktısını aşabilirsiniz.

Örnek anket formu ve ilgili anket örnekleri