25 Pazar Araştırması Anket Örneği
  • Şubat 23, 2024

25 Pazar Araştırması Anket Örneği

25 Pazar Araştırması Anket Örneği

Pazar Araştırması Anket Örneği, bir işletmenin veya kuruluşun pazar araştırmasının bir aracıdır.   Pazar araştırması belirli bir pazarı veya sektörü anlamak, analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla topladığı bilgilerin sistemli bir şekilde incelenmesi ve yorumlanması sürecidir.

Porsline Pazar araştırması anket örnekleri stratejik kararlar almak, pazarlama stratejileri oluşturmak, ürün geliştirmek ve müşteri ihtiyaçlarını anlamak için kullanılır.

Neden Pazar Araştırması Anketler Kullanmalıyız?

Pazar araştırması anketi pazarın dinamiklerini ve trendlerini izlemek, rakip analizi yapmak, potansiyel fırsatları ve tehlikeleri belirlemek için önemlidir. Pazar araştırması, bir işletmenin veya kuruluşun hedeflediği pazarı derinlemesine anlamak ve analiz etmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, birçok farklı amaca hizmet eder ve işletmelerin stratejik kararlar almasına, pazarlama stratejileri oluşturmasına ve ürün geliştirmesine yardımcı olur:

Pazarın dinamiklerini ve trendlerini izlemek Bu, hangi ürünlerin ya da hizmetlerin talep gördüğünü, tüketici davranışlarını, tercihleri ve değişen trendleri anlamak anlamına gelir. Örneğin, bir sektörde hangi tür ürünlerin popülerlik kazandığını veya hangi özelliklerin daha fazla talep gördüğünü anlamak için pazar araştırması yapılır

Rakip analizi de pazar araştırmasının önemli bir parçasıdır. Bu, işletmelerin rakiplerini inceleyerek onların stratejilerini, ürünlerini, pazar paylarını ve güçlü/zayıf yönlerini analiz etmesini sağlar. Böylece işletmeler, rekabetçi bir avantaj elde etmek için kendi stratejilerini daha iyi şekillendirebilirler.

Potansiyel fırsatları ve tehlikeleri belirleme İşletmeler, bu araştırmalarla yeni pazarlar keşfedebilir, yeni ürünler geliştirebilir veya mevcut ürünlerini iyileştirebilirler. Aynı zamanda, pazarın içinde bulunduğu riskleri ve tehditleri belirleyerek buna uygun stratejiler geliştirebilirler.

Müşteri ihtiyaçlarını anlaması pazar koşullarını değerlendirmesine ve stratejik kararlar almasına yardımcı olur. Bu süreç, işletmelerin rekabetçi kalmasını, müşteri odaklı stratejiler geliştirmesini ve sürekli olarak değişen pazar koşullarına uyum sağlamasını sağlar.

 

Pazar araştırması, çeşitli kurumlar ve sektörler tarafından farklı amaçlarla yapılır. İşletmeler, müşteri ihtiyaçlarını ve pazarı daha iyi anlayarak ürünlerini ve hizmetlerini geliştirebilirler. Pazarlama ve reklam ajansları, müşterileri için pazar araştırması yaparak hedef kitle analizleri ve pazarlama stratejileri oluştururken, kamu ve devlet kurumları politika oluşturma ve kamu hizmetleri planlama amaçlarıyla bu araştırmalardan faydalanır.

Halkla ilişkiler firmaları, itibar yönetimi ve medya ilişkileri için pazar araştırması yaparken, sivil toplum kuruluşları toplumsal sorunları anlamak ve yardım programları oluşturmak için bu süreci kullanabilirler. Akademik kurumlar, bilimsel ve akademik amaçlarla pazar araştırması yaparken, tüketici dernekleri tüketicilerin hakları ve güvenliği için bu tür araştırmalara yönelebilirler. Ayrıca, finans, sağlık, tıp ve diğer birçok sektördeki kurumlar, pazar araştırmasını farklı amaçlar doğrultusunda kullanarak daha bilinçli kararlar almayı hedeflerler.

Pazar Araştırması Yöntemleri

Pazar araştırması yöntemleri işletmelerin müşterilerini anlamak, taleplerini belirlemek ve rekabet avantajı sağlamak için kullanılır. Örneğin, bir giyim şirketi, yeni bir ürün hattı tasarlamak istediğinde pazar araştırması yöntemlerini kullanarak tüketicilerin tercihlerini ve beklentilerini anlamaya çalışabilir.

Aynı zamanda, röportajlar yapılabilir. Bu röportajlar, belirli müşteri gruplarıyla bire bir yapılarak daha derinlemesine bilgi edinmeyi sağlar. Belki de bir grup genç tüketiciden alınacak görüşler, şirketin gençlerin giyim tercihleri ve beklentileri konusunda daha net bir fikir edinmesini sağlar.

Bir başka yöntem olan odak grupları ise örneğin belirli bir yaş aralığından, belirli bir coğrafi bölgeden veya belirli bir demografik profilden katılımcıların bulunduğu yapılandırılmış toplantılardır. Bu odak grupları, belirli bir sezon için koleksiyon planlarında kullanılabilecek renk seçimleri, desenler veya moda trendleri konusunda önemli içgörüler sağlayabilir.

Son olarak, gözlem yöntemiyle şirket, müşterilerin web sitesini gezinirken yaptıkları eylemleri izleyebilir. Bu, hangi ürünlerin daha fazla ilgi gördüğünü, hangi renklerin veya stillerin popüler olduğunu anlamak için kullanılabilir. Örneğin, belirli bir ürünün web sitesinde ne kadar süre geçirildiği veya hangi ürünlerin birlikte sıklıkla görüntülendiği gibi veriler bu gözlemlerle elde edilebilir.

Bu şirket, anketler yoluyla mevcut müşterilerine ve potansiyel hedef kitlesine anketler gönderebilir. Anketler, tercih edilen giysi türleri, renk seçimleri, fiyat hassasiyeti gibi konularda sorular içerebilir. Örneğin, birinci elden müşterilerin “rahatlık mı yoksa tarz mı” tercihlerini öğrenmek için geniş ölçekli bir anket yapılabilir.

Bu yöntemler, işletmelerin müşterilerinin beklentilerini anlamasına ve bu beklentilere uygun stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.

Pazar araştırması anket örnekleri, pazarlama araştırmanın bir parçası olarak bir işletmenin ürün ya da hizmetinin potansiyel başarısını değerlendirmek için hedef kitlenin ve müşterilerin profillerini anlamak amacıyla yapılan veri toplamanın güçlü bir aracıdır ve işletmelerin ürünlerini geliştirmek, ürün pazar uyum öğrenmek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve etkili pazarlama stratejileri oluşturmak için kullanılır. Pazar araştırması ve pazarlama araştırması arasındaki farkı daha iyi anlamak için bu makaleyi inceleyebilirsiniz:

Nasıl Pazar Araştırması Yapmalıyız? Örnek Anketler Ve Kapsamlı Klavuz

 

Pazar Araştırması İçin 25 Farklı Anket Örneği

Bu anket örnekleri, farklı pazar araştırması amaçlarına hizmet eder ve işletmelerin stratejilerini geliştirmek ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için kullanılır.

 

1. Tüketici Davranışı Anketi

Tüketici Davranışı Anketi Şablonu tüketicileri etkileyen sosyolojik faktörleri teorik olarak inceleyerek, bunların tüketici davranışları üzerindeki etkisini analiz etmeyi hedefliyor.

Artık işletmelerin faaliyetlerinin, stratejilerinin temelinde insanlar yatıyor. Pazarlama bilimi de bu insanlarla etkileşim içerisinde. Bu bakış açısından, pazarlamacılar, rekabet ortamında kendilerini öne çıkarabilmek ve başarılı olabilmek için faaliyet gösterdikleri pazardaki tüketicileri anlama gerekliliğiyle karşı karşıya.

 

2. Müşteri Memnuniyeti Anketleri

Mevcut müşterilerin memnuniyetini ölçmek ve onların geri bildirimlerini almak için anketler kullanılır. Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatini artırmak ve olumsuz geri bildirimlere müdahale etmek için önemlidir. Müşterilerin ürün veya hizmetlerden ne kadar memnun olduklarını anlamak için kullanılır. Bu anketler, ürün kalitesi, teslimat süresi gibi faktörlere odaklanabilir. Örneğin müşteri memnuniyeti anketi şablonu müşteri hizmetleri değerlendirmek için kullanabilir.

 

3. Reklam testi anketi

Reklam kampanyalarının başarısını artırmak ve reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde yönlendirmek için önemlidir reklam testi anketi, izleyicilerin reklamı nasıl algıladığını, hatırladığını ve reklam mesajının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için farklı metrikler kullanır. Bu testler, reklamın hedef kitlesi üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmadığını belirlemeye yardımcı olur.

4. Ürün Geliştirme Anketleri

Yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek isteyen işletmeler için tasarlanır. Bu anketler, potansiyel müşterilerin ürün özellikleri, fiyat beklentileri ve tercihleri hakkında geri bildirim toplamayı amaçlar. Örneğin, bir firma bir ürün geliştirme aşamasındaysa ürün talebini ölçmek amacıyla Kişisel tercihler ve en çok talep gören ürünler anketini kullanabilir.

5. Pazarlama planı kontrol anketi

Pazarlama programlarından müşteri ihtiyaçlarına kadar, işinizin gerektirdiği her şeyi kapsayan bir kontrol listesi pazarlama planı kontrol listesi formu şablonu ile pazarlamacıların, iş akışlarını düzenlemek ve daha verimli çalışabilmek için kullanılır. Bu form Kampanya fikirlerinden müşteri taleplerine kadar tüm süreçleri içermelidir ve işi planlı bir şekilde yürütebilmek için rehberlik eder.

6. Demografik Anketler

Demografik bilgiler, kitleyi tanıma ve anlamanın en iyi yollarından biridir. Demografik soruların yardımıyla pazar bölümlendirmesi yapılabilir ve daha sonra farklı pazarlama taktikleri kullanılarak her pazar grubuna belirli bir mesaj iletilebilir. Hedef kitlenin demografik özelliklerini belirlemek için kullanılır. Yaş, cinsiyet, gelir düzeyi gibi faktörleri anlamak amacıyla demografik anketi şablonu hazırlanır. Demografik anket soruları hepsi daha büyük gruplara veya daha küçük gruplara ve segmentlere ayrılabilecek özellikler arar.

 

7. Marka Farkındalığı Anketi

Marka farkındalığı anketi arkanın güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmede, pazarlama stratejilerini geliştirmede ve marka sadakatini artırmada önemli bir role sahiptir. Marka Farkındalığı Anketi Şablonu, markanın genel algısını ve tüketicilerin markayla ilişkisini anlamak için vazgeçilmez bir araçtır ve marka stratejisinin eksiksiz bir parçası olan marka deneyimi, sadakat ve imajı değerlendirmede önemli bir rol oynar. Bu anket, tüketicilerin markayla nasıl etkileşimde bulunduğunu, markanın hafızalarında nasıl yer ettiğini ve markaya bağlılık düzeylerini ölçmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, marka deneyimi, tüketici sadakati ve marka imajı gibi unsurları değerlendirerek, marka stratejisinin bir parçası olarak markanın genel performansını ölçer.

8. Pazar Araştırması Anketleri

Genel olarak pazarın belirli bir bölümünü veya genel pazar trendlerini anlamak için pazar araştırması anket şablonları tasarlanır. Bu anketler, genellikle geniş kapsamlı ve çeşitli konuları içerebilir. Bu anketler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve farklı alanlarda farklı veri türlerini toplamak için kullanılabilir. Porsline’in sunduğu özellikler, pazar araştırmalarını daha verimli, etkileşimli ve bilgi dolu hale getirerek, işletmelerin karar alma süreçlerini destekliyor ve daha sağlam temellere dayalı stratejiler oluşturmalarını kolaylaştırıyor.

 

9. Müşteri Hizmetleri Memnuniyet Anketi

Müşteri Hizmetleri Değerlendirme Anketi, bir işletmenin müşteri hizmetleri performansını ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu anket, müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini ölçmek için tasarlanmıştır. Müşteri Hizmetleri Memnuniyet Anketi müşterilerin deneyimlerini değerlendirmek ve geri bildirimlerini almak amacıyla kullanılır. İşletmeler, bu anket aracılığıyla müşterilerin hizmetlerden ne kadar memnun olduklarını ölçer, müşteri geri bildirimlerini alarak olumlu ve olumsuz yönleri belirler ve bu doğrultuda hizmet standartlarını geliştirme fırsatı bulur.

 

10. Marka müşterisinin tutum ve davranışları Anketi

Marka müşterisinin tutum ve davranışlarını ölçmeye yönelik bir anket, tüketicilerin bir markaya veya ürüne karşı duygusal ve davranışsal tepkilerini anlamak için kullanılır. Bu anket, tüketicilerin markayla ilgili deneyimlerini, reklamları, ürün kalitesini, fiyatlandırmayı ve diğer etkileyici faktörleri değerlendirir. Marka müşterisinin tutum ve davranışları anketi, tüketicilerin markaya karşı tutumlarını belirleyerek, markanın satın alma ve tercih edilme olasılığını anlamaya ve markanın rekabet avantajını ölçmeye yönelik veriler sağlar. Markalar, anke aracılığıyla tüketicilerin duygusal bağlarını, inançlarını ve davranışlarını etkileyerek olumlu bir marka tutumu oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlarlar.

 

11. Marka algısı ve müşteri düşünceleri

Küreselleşen rekabet ortamında, marka, müşterilerin beklentilerinin sürekli değiştiği karmaşık bir pazarlamada önemli bir rekabet avantajıdır. Müşterilerin marka algısı ve düşünceleri, marka sahipleri için hayati öneme sahiptir çünkü bu, müşterilerin tutumlarını ve satın alma kararlarını etkiler. Marka algısı ve müşteri düşünceleri anketi müşterilerin markayla ilgili algısı, marka imajını oluşturan tutum ve inançlardan inceleme amacı ile kullanılır. Marka, müşterilere rakiplerden farklı bir biçimde değer sunarak, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

 

12. Hedef Kitle Demografik Anketi

Hedef kitle demografik anketi, belirli bir ürün, hizmet veya kampanya için önemli olan demografik özellikleri belirlemek amacıyla kullanılan bir araçtır. Demografik anketi şablonu, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, coğrafi konum gibi bilgileri toplayarak hedef kitlenin kimlik özelliklerini ve tercihlerini anlamayı hedefler. Bu bilgiler, pazarlama stratejilerinin, reklam kampanyalarının veya ürün geliştirme süreçlerinin daha kişiselleştirilmesine ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına daha uygun çözümler sunulmasına olanak tanır.

 

13. Ürün Geliştirme Anketi

Ürün Geliştirme Anketleri, yeni ürünlerin oluşturulması veya mevcut ürünlerin iyileştirilmesi sürecinde, müşteri geri bildirimlerini toplamak için kullanılan bir araçtır. Bu anketler, potansiyel veya mevcut müşterilerin ürünle ilgili tercihlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve geri bildirimlerini anlamak için tasarlanır. Ürün geliştirme aşamasında, örnek ürün talep formu gibi formlar kullanarak müşterilerin veya potansiyel müşterilerin hangi özellikleri veya hangi tür ürünleri talep ettiklerini belirlemek daha kolaydır.

 

14. Geri Bildirim Formu Şablonu

Geri bildirimler Pazar araştırmasının bir parçası olarak , işletmelerin kendilerini geliştirmesi, hizmet kalitesini artırması ve müşteri memnuniyetini sağlaması konusunda yardımcı olur. Geri bildirim almanın neden önemli olduğu konularında dört temel işlev bulunmaktadır: iyileştirme, müşteri memnuniyeti, yenilik ve sorun giderme. Geri bildirim formu şablonu profesyonel ve çeşitli soru türlerini kullanarak, medya öğeleri eklemek, özelleştirmek ve kolay erişim sağlamak için etkili bir yöntem sunar.

 

15. Müşteri Sesi Anketi Şablonu

Müşterilerin gerçek düşüncelerini anlamak ve işletmeyi geliştirmek için müşteri sesini dinlemek, markanın hedeflerine uygun bir yönde ilerlemesini sağlar. Müşteri sesi anketi, müşterilerden gelen geri bildirimleri toplamanın yanı sıra bu geri bildirimleri paylaşma, verileri analiz etme ve müşteri ilişkilerini güçlendirme imkânı sunar. Bu anket, marka ve müşteriler için güvenilir bir ilişki oluşturarak müşteri isteklerini anlama, sorunları hızla çözme, müşteri bağlılığını artırma ve özel hizmet sunma konularında fayda sağlar.

 

16. Müşteri Sadakati Anketi

Müşteri sadakati, tutulan müşterilerinizi korumanın, onları markanıza bağlı kılmanın ve yeni satın almalarını ve markanızı başkalarına önermelerini teşvik etmenin önemli bir parçasıdır. Marka sadakati anketi şablonu sorular aracılığıyla, müşteri savunuculuğunu, memnuniyeti ve tavsiye etme olasılıklarını değerlendirir, bu da markanızın güvenilirliğini ve itibarını artırmak için kritik bir geri bildirim kaynağı olabilir. Porsline’da bulunan hazır şablonu sayesinde, marka sadakati anketi kolayca doldurulabilir ve yöneticilerin marka sadakatini ölçmelerine yardımcı olabilir.

 

17. Müşteri Kaybı Anketi Örneği

Müşteri kaybı her kurum için üzücü bir durumdur, ancak bu durumun yaygın olduğunu ve tüm kurumların farklı oranlarda müşteri kaybı yaşadığını bilmek önemlidir. Yeni müşteri kazanmanın maliyeti, mevcut müşterileri elde tutmanın maliyetinden beş kat daha yüksektir, bu nedenle müşteri kaybı anketi örneği il müşteri memnuniyetini korumanın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Müşteri anketleri, müşterilerin düşüncelerini anlamak ve kurumsal zayıflıkları keşfetmek için etkili bir araçtır.

18. Müşteri Persona Anketi Şablonu

Persona, pazarlama veya tasarım süreçlerinde kullanılan ve hedeflenen kullanıcı kitlesinin temsilini sağlayan kurgusal bir karakterdir. Bu karakter, hedef kitlenin bir prototipi olarak görülür ve iş stratejilerini belirlemek, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve kaynakları etkin kullanmak gibi hedefler için oluşturulur. Müşteri Persona Anketi Şablonu demografik bilgilerin ötesine geçerek müşterilerin zorluklarını, beklentilerini ve isteklerini detaylı bir şekilde temsil eden peronalar oluşturmaya yardımcı olur. Bu, organizasyonun hedef kitlesini daha iyi anlamasını, gerçek verilere dayalı öngörüler elde etmesini ve daha odaklı ve değerli hizmetler sunmasını sağlar.

 

19. Pazarlama ekip performans değerlendirme anketi

Pazarlama ekip performans değerlendirme anketi, bir pazarlama şirketi, organizasyon veya iş biriminin başarılarına katkıda bulunan ekiplerin performansını objektif bir şekilde değerlendirmek amacıyla kullanılan bir araçtır. Pazarlama ekip performans değerlendirme anketi yöntemi, pazarlama ve satış ekiplerinin belirlenen hedeflere ulaşma kabiliyetini ölçer ve gelecekteki projeler ve stratejiler için rehberlik sağlar. Anket sonuçları, pazarlama ekibinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olarak, gelişim fırsatlarını ortaya koyar ve işletmenin pazarlama stratejilerini optimize etme ve başarıyı artırma sürecine önemli katkı sağlar.

 

20. Müşteri Önerileri Formu

İyi yönetilen bir şikayet ve öneri süreci, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra, olumlu müşteri deneyimlerini çevresindekilere tavsiye ederek işletmenin itibarını ve marka sadakatini güçlendirir. Müşteri öneri anketleri, işletmelerin müşteri geri bildirimlerini toplamak ve bu geri bildirimlere dayanarak işletme içindeki iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır. Müşteri önerileri formu, müşteri deneyimini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek adına gelen şikayetleri ve önerileri sistematik bir şekilde ele alır. Şikayetler, işletmelerin zayıf noktalarını tespit etmelerine ve müşteri memnuniyetsizliğini gidermelerine olanak tanırken, öneriler ise müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için değerli içgörüler sunar.

 

21. NPS Anketi Şablonu

NPS (Net Promoter Score), müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve işletmelere gelecekteki büyüme potansiyellerini anlamak için kullanılan ölçüm metodu olarak öne çıkar. Bu yöntem, müşteri sadakatini ölçmeye ve şirketlerin performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur. Müşterilerin verdiği puanlar üzerinden Destekleyenler, Pasifler ve Kötüleyenler şeklinde sınıflandırılan NPS anketi, işletmelere müşteri memnuniyetiyle ilgili detaylı içgörüler sunar. NPS Anketi Şablonu, işletmelerin performanslarını değerlendirirken sektörel standartlarla karşılaştırma yapmalarına ve müşteri geri bildirimlerine dayalı stratejik iyileştirmeler yapmalarına olanak tanır.

 

22. Gıda sektörü müşterileri anketi

Gıda sektöründe normalde fiziksel mağazalarda veya restoranlarda yüz yüze iletişim veya yemek sonrası anket formlarıyla müşterilerin memnuniyetini ölçerler. Bu sektörde müşteri memnuniyet anketi, işletmelerin müşteri beklentilerini ve memnuniyetini anlamak, ürün veya hizmet kalitesini değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılan bir araçtır. Restoranlar veya gıda markaları, çeşitli yöntemlerle müşterilerle etkileşime geçer. Sosyal medya platformları aracılığıylave ya websitesine bütünleşmiş ederek  gıda sektörü müşterileri anketi, yorumlar talep edebilirler.

 

23. Tüketici Harcamaları Anketi Şablonu

Tüketici Harcama Anketleri, belirli bir zaman diliminde tüketicilerin harcama alışkanlıklarını, gelirlerini, tasarruflarını ve genel tüketim tercihlerini anlamak amacıyla düzenlenen araştırmalardır. Tüketici harcamalarının takibi, ekonominin sağlığını ölçmek, talep seviyelerini belirlemek, fiyatları izlemek ve tüketicilerin genel yaşam standartlarını anlamak için önemlidir. Tüketici harcamaları anketi şablonu, perakende, gıda, inşaat, otomotiv ve diğer sektörler için stratejik kararlar alınmasında da önemli bir veri kaynağıdır.

 

24. Ürün Memnuniyeti Anketi

Bu anket müşterilerin bir ürünün veya hizmetin kalitesi, performansı ve kullanılabilirliği hakkındaki görüşlerini ölçer. Bu, ürün geliştirme süreçlerini iyileştirmek için kullanılır. müşterilerin ürünün özellikleri, kalitesi, kullanım kolaylığı, fiyat, satış sonrası hizmet gibi çeşitli yönleri hakkındaki görüşlerini belirlemeye yöneliktir. Ürün memnuniyeti anketi ve ürün test anketi şablonu, tüketicilerin taleplerini ve beklentilerini anlamak, ürün geliştirme süreçlerini iyileştirmek ve müşteri sadakatini artırmak için önemli bir araç olarak kullanılır.

 

25. Kampanya Talep Formu Şablonu

Kampanya Talep Formu, pazarlama ajansları veya şirketler için özel kampanyaların gereksinimlerini anlamak ve müşterilerin isteklerini belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bu form, müşterilerin kampanyalarıyla ilgili detayları, hedef kitleyi, tercih ettikleri medya kanallarını ve diğer gereksinimleri toplamak için kullanılır. Özellikle pazarlama ajansları, müşterilerine hizmet verirken hangi tür kampanyaları planlayacaklarını ve hangi stratejilerin izleneceğini belirlemek için kampanya talep formu şablonu kullanabilirler.

 

Porsline’da Profesyonel Pazar Araştırması Anketler Ve Formlar Oluşturun

Porsline form oluşturma ve anket oluşturma platformu olarak sunduğu özellikler , pazar araştırmalarını daha verimli, etkileşimli ve bilgi dolu hale getirerek, işletmelerin karar alma süreçlerini destekliyor ve daha sağlam temellere dayalı stratejiler oluşturmalarını kolaylaştırıyor. Ancak, daha fazla gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, profesyonel veya kurumsal bir hesap kullanarak hesabınızı yükseltebilirsiniz.

Ayrıca, online testler ve örnek formların nasıl kullanılacağına dair basit videoları izleyerek kolayca anketler oluşturabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, [email protected] adresine e-posta atarak destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.