Demografik Anketi Şablonu

Demografik bilgiler, cinsiyet, yaş, ikamet yeri, ırk, medeni durum ve benzerleri gibi özellikleri ifade eder. Bu veriler, insanları segmentetmeye yardımcı olabilir. Elbette demografik bilgi anketi oluşturmanın temel amacı bu.

Online Demografik Bilgi Anketi, online anket tasarlama amacınıza göre kullanıcı bilgilerini toplar. Bu, hedef pazarınızın toplamda ne olduğunu belirleyecektir.

Anket yapılırken yaş, ırk / etnik köken, cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, istihdam durumu ve gelir hakkında demografik sorular sorulacak. Çevrimiçi anketinizin hedef kitlesi işletmelerse, demografik bilgiler Firmografik bilgilere yol açacaktır. Porsline’ın Demografik anket örneğini kullanıcı panelinize ekleyip ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Demografik anketi nedir? 

Demografik bilgiler, kitleyi tanıma ve anlamanın en iyi yollarından biridir. Demografik soruların yardımıyla pazar bölümlendirmesi yapılabilir ve daha sonra farklı pazarlama taktikleri kullanılarak her pazar grubuna belirli bir mesaj iletilebilir. Demografik bilgiler veya demografik sorular, yaş, eğitim, gelir, cinsiyet, iş durumu vb. ne olursa olsun, hepsi daha büyük gruplara veya daha küçük gruplara ve segmentlere ayrılabilecek özellikler arar.

Demografik sorular online anketin başına mı, sonuna mı olmalı? 

Online anket hazırlarken en sık sorulan sorulardan biri, bu sorudur. Birçok anket uzmanı anketin hemen başında olması gerektiğini cevap vermektedir. Bazıları anketin sonunda, bazıları ise en önemli demografik soruların çevrimiçi anketin başında yer alması gerektiğine ve daha düşük önem taşıyan soruların anket formunun sonunda sorulması gerektiğine inanmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için bu makaleyi okuyun:

Demografik bilgiler çevrimiçi anketin başında mı yoksa sonunda mı sorulmalıdır?

Demografik anketin soruları nasıl olmalı?

• Önce anketin hedeflerini düşünün. Anketin amacı demografik soruların sayısını ve türünü belirleyecek.

• Sadece cevaplanması gereken soruları sorun. Gereksiz nüfus soruları sorarak, anketi yanıtlamama riskinizi artırırsınız. Müşteri veya çalışan demografik bilgileriniz varsa, bunu tekrar sormak yerine otomatik olarak "Özel değişkenler" özelliğiyle soru formuna iletin.

• Kitleniz hakkında hassas bilgilere ihtiyacınız varsa, önce bu bilgilerin neden gerekli olduğunu ve bu bilgilerin nasıl gizli kalacağını belirleyin.

• Daima ankete verilen yanıt süresini göz önünde bulundurun. Daha kısa ve daha iyi cevaplar toplamak için her zaman daha kısa anketler kullanılabilir.

• Katılımcıların farklı bölümlerinin verilerini incelemek ve popülasyon bilgilere dayalı veri filtreleri tanımlamak için porsline’da gelişmiş filtreleme ve raporlama özellikleri kullanın.

 

Örnek anket formu ve ilgili anket örnekleri