Nasıl Pazar Araştırması Yapmalıyız? örnek Anketler Ve Kapsamlı Klavuz
 • Mart 22, 2023

Nasıl pazar araştırması yapmalıyız? örnek anketler ve kapsamlı klavuz

Hotjar CEO’su David Darmanin, bu başarılı girişime başlatmadan önce, iki işletmeyi batırmıştı. Başarısız olan bu işletmelerin her birinde, David ve meslektaşları muhteşem ürünler tasarlamak ve üretmek için aylar sarfettiler; Ancak her seferinde başarısız oldular. çünkü Pazar ihtiyaçlarını tam olarak tanımlayamadılar.

Sıra Hotjar’a gelince, bu sefer bir Pazar araştırması anketiyle başlamaya ve tüketicinin gerçek ihtiyaçlarını en başından değerlendirmeye karar verdiler. Pazar araştırmasına istinad ederek, işletmelerini sürekli olarak geliştirmeyi başlatabildiler.

Ürünlerini satmak ve çabalarından sonuç almak isteyen yöneticilerden biriyseniz, potansiyel müşterileriniz, size özel Pazarınız ve tüketicilerinizin davranışları hakkında derinlemesine bir bilgiye sahip olmanız gerekir.

Bu nedenle, mutlaka Pazar araştırması yapmalısınız. Bu makalede, sorularınızın çoğunun cevaplanacağı Pazar Araştırması Anketinin kapsamlı kılavuzunu bulacaksınız.

Pazar araştırması, bir ürün veya hizmet fikrini, piyasa tarafından kabul edilebilir bir işletmeye dönüştürmenin ilk adımıdır. Yeni bir ürün veya hizmetle ilgili pazar araştırması genellikle Pazar Doğrulama (Market Validation) adı verilen önemli bir adımla başlar. Pazar doğrulaması, hizmetin veya ürünün hedef pazarda kavramsal olarak test edilmesi anlamına gelir. Başka bir deyişle, gerçek bir ürün üretmek veya bir hizmet sunmak ve daha sonra hedef pazarda ölçmek yerine, öncelikle ürün veya hizmet fikri ile ilgili hipotezler ve kavramlar değerlendirilir.

Pazar araştırması uzmanları genellikle pazar doğrulamasına 4 ila 8 hafta verirler. Bu yaklaşım çeşitli işletmelerde hala çok yaygın olmasına rağmen, “The Lean Startup” yaklaşımını kullanan yeni başlayanlar ve girişimciler için bu süre uzun bir zamandır ve pazar doğrulamasını 54 saat ila bir hafta içinde yapmaları gerekir! Bu zaman tasarrufu, çevrimiçi anket teknolojisi ve yüz yüze görüşmelerin bir kombinasyonu yardımıyla gerçekleştirilebilindiğinden, günümüzde dünyadaki birçok pazarlama yöneticisi ve pazar araştırması danışmanı tarafından dikkat çekiyor ve memnuniyetle karşılanıyor.

Table of Contents

Pazar araştırması anketi nedir?

Pazar araştırması, ürün veya hizmetinizin ne kadar başarılı olacağını anlamanın mümkün olduğu her işletmenin, hedef kitlesinin ve müşterilerininnin Persona’sı hakkında veri toplama sürecidir. İşletmeler genellikle bu bilgileri, daha iyi ürünler tasarlamak, müşteri deneyimlerini geliştirmek ve daha iyi bir pazarlama mesajı oluşturmak için kullanır, böylece daha fazla potansiyel ve kaliteli müşteri cezbedebilir ve işletme dönüşüm oranlarını artırabilirler.

Pazar araştırması anketi tasarlamak, her işletmenin yapması gereken en temel ve gerekli işlerden biridir.

Pazar araştırması (market reaserch) yaparak, veriye dayalı mantıklı kararlar verebilir, kendinizi tahminler ve varsayımlardan uzaklaştırabilir ve kaynaklarınızı gerçekten uygulanabilir projelere dönüştürebilirsiniz.

Pazarlama araştırması, işletmenizin Pazarın hangi bölümünde başarılı olacağını anlayacağınız ve şirketinizin tüm pazarlama taktiklerini ve stratejilerini ölçebileceğiniz süreçtir.

İlk bakışta, bu tanımın ilk kısmının Pazar araştırmasına çok benzediğini düşünebilirsiniz; Ancak, Pazarlama araştırmasında, bir işletmenin Pazarlama faaliyetlerini ve gelecekteki küçük değişiklikleriaraştırdığımız bilmelisiniz.

Bu nedenle, Pazar araştırması anketi, Pazarı inceler ve Pazarlama araştırması anketi, Pazarlamayla ilgili tüm konuları araştırır.

Bu iki anket arasındaki farklılıkları daha iyi anlamak için, bir sonraki bölümde farklılıklarını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Pazar araştırması anketi ile Pazarlama araştırması anketi arasındaki fark

Bir ürün veya hizmeti Pazarlamanın dört ana faktörü vardır ve bunları daha iyi anlamak için Pazar araştırması anketi ile Pazarlama araştırması anketi arasındaki farkı bilmeniz gerekir.

 1. Product (ürün veya hizmet)
 2. Price (müşteri tarafından ödenen maliyet)
 3. Place (ürünü pazarladığımız yer)
 4. Promotion (reklam ve halkla ilişkiler)

Bu dört faktör, 4 P (Four Ps of Marketing) olarak bilinirler. Pazarda ve Pazarlamada başarı, bu dört faktörün bir ürün veya mal için birlikte doğru ve en uygun şekilde çalışması ile elde edilebilir.

Beyan edildiği üzere, Pazar araştırması anketi, hedef Pazarı tanımaya odaklıdır. Bu anket yardımı ile Pazar ve tüketici ile ilgili veriler toplanabilir.

Aslında, Pazar araştırması anketi pazarlama P’lerinin sadece biri yani Place ile ilgilidir: yer bu durumlarda belirli bir Pazar veya pazarın bir parçası anlamına gelir.

Pazar araştırma anketi, aşağıdaki verileri toplar, analiz eder ve nihayetinde yorumlar.

 • Belirli bir Pazar
 • Belirli bir pazarda satışa yardımcı olacak bir ürün, hizmet veya konsept geliştirilmesi.
 • Müşteriler (şimdi, gelecek ve geçmiş)

Pazar araştırması anketi, hedef pazardaki yeni hizmet veya ürünü değerlendirmenin ve değerlendirmenin ilk yoludur. Bu süreçte genellikle müşterilerin ihtiyaç ve istekleri ortaya çıkar. Buna karşılık, Pazarlama araştırması anketi daha geniş bir kavramı kapsar. Aslında, pazarlama araştırması anketi ile dört pazarlama faktörünün tamamı ölçülebilir. Pazar araştırması anket soruları örnekleri aşağıdaki konuları içerir:

 • Yeni ürün araştırması
 • Ürün geliştirme
 • Reklam araştırması
 • Müşteri araştırması
 • Fiyat
 • Satış
 • Dağıtım yöntemleri
 • Halkla ilişkiler

Aslında, Pazarlama araştırması (marketing reaserch), bir ürün veya hizmetin kavramı, geliştirilmesi, yeri ve değerlendirilmesi, büyüyen müşteriler ve markalaşma üzerinedir. Yani marka bilinirliğinin başlangıcından marka değerine kadar bu anket ile ölçülebilir. Bu nedenle, Pazar araştırması anketinin, Pazarlama araştırması anketinin bir alt kümesi olduğu söylenebilir.

Aşağıdaki tablo yardımı ile, Pazar araştırması anketi ile Pazarlama araştırması anketi arasındaki temel farkları karşılaştırabilirsiniz.

Pazarlama araştırması  

Pazar araştırması

İşletme pazarlamasının tüm yönlerinin sistematik bir incelemesini içerir.

Pazar ve hedef kitlenin pazardaki davranışlarını inceler.

 

Ne yapıyor?

Tüm işletme pazarlaması bilgi sistemine

Pazarlama araştırmasına

Nereye geri bildirim veriyor?

Kapsamlı: Tüm pazarlama sürecini veya 4 P pazarlamayı ve pazarlamanın kendisini inceler.

Sınırlı: sadece Pazar ve müşterinin davranışlarını inceler.

 

Araştırma oranı?

Genel: Araştırmaları, çeşitli pazarlama problemlerini çözmek için kullanılabilir.

Özel: Araştırması belirli bir pazarla ilgilidir ve diğer pazarlara kolayca genellenemez.

 

Araştırmanın özü

Bağımsız: Pazarlama araştırmasını, işletmenin kendisi için geliştirir.

Pazarlama araştırmasının ihtiyaçlarına bağlı

 

Bağımlı veya bağımsız?

Pazarlama faaliyetlerindeki tüm kararlardan haberdar olmak

Hedef pazarda bir ürün veya hizmetin kalıcılığı üzerine araştırma

 

Hedef?

Pazarlama araştırmalarının farklı yöntemleri

Pazarlama araştırma (Marketing Reaserch) yöntemleri, her biri işletmeniz hakkında veri ve bilgi toplamanıza ve bunları pazarlamanın farklı bölümlerinde kullanmanıza yardımcı olacak, dört ana bölümden oluşur.

1- Ön araştırma yöntemi

Ön araştırma, birinci sınıf veriler veya bilgiler ile ilgilidir. Bu veriler, sizin topladığınız ve başka bir kaynağı olmayan tüm bilgilerdir. Bazı birincil pazarlama araştırması türleri:

 • Odak noktası gruplar
 • Röportajlar
 • Soruşrurmalar
 • Anketler

Bu tür pazarlama araştırmaları, müşterilerden elde edilen veriler ve bilgilerle pazarlama stratejinizi güçlendirmenize yardımcı olur. Aslında, bu veriler en değerli pazarlama araştırması türlerinden biridir, çünkü sizin ana müşterileriniz içindir. Bu bilgiler, tüm müşteri deneyimlerinizde güçlü ve zayıf yönlerinizin tam ayrıntılarını bulmanıza yardımcı olacaktır.

Ön araştırmaların iyi bir örneği, çevrimiçi anketlerdir. Çevrimiçi anketler ve müşteri anketleri yardımı ile müşterilerinizden çok sayıda cevap alabilirsiniz.Uzun süredir cevabını aradığınız bir soru olabilir veya işletmenizin belirli bir bölümünden geri bildirim almak istiyor olabilirsiniz. Çevrimiçi anket uygulaması yardımı ile, bu soruyu doğrudan müşterinize sorabilirsiniz.

Bunun için PorsLine çevrimiçi anket uygulaması ile sorularınızı tasarlamanız yeterli. Bu anketi sosyal medyanızda paylaşın veya e-posta bülteni yolu ile müşterilerinize gönderin.

Örnek çevrimiçi anket sorularının ne olduğunu, ne sorulacağını ve çevrimiçi anket türlerini görmek için ilgili makaleleri okuyun. 

2- İkincil araştırma yöntemi

İkincil araştırmalar, ikinci veya üçüncü el bilgileri ve verilerini ifade eder. Bu bilgiler Pazardaki mevcut ve geçmiş verilerden elde edilebilir. Bu durumlarda araştırmaları siz yapmazsınız; diğer kuruluşlar veya işletmeler tarafından yapılır. Bazı ikincil araştırma türleri:

 • Makaleler
 • Elektronik kitaplar (E-book)
 • İnfografikler
 • Videolar
 • Beyaz kitaplar (White paper)

Bu pazarlama araştırması yöntemi, sektörünüzün pazardaki durumu hakkında genel bir fikir edinmenize yardımcı olur. İkincil araştırma yardımı ile rakiplerinizi tanıyabilir, nasıl davrandıklarını görebilir, ilgili sektör istatistiklerini çıkarabilir ve daha doğru, veriye dayalı bir pazarlama stratejisi geliştirebilirsiniz.

İkincil araştırma bilgilerini belirleyerek, her aşamada karşılaşabileceğiniz sorunları anlayabilirsiniz. Örneğin, rakiplerinizden birinin sitesine çok fazla trafik oluşturan bir makale yazdığını varsayalım. Bu şekilde, sizde böyle bir makale yazarak muhtemelen web siteniz için iyi bir trafik oluşturabileceğinizi anlayacaksınız.

3- Nitel araştırma yöntemi

Pazarlama araştırması yöntemlerinden plan Nitel araştırmada, veri ölçülmü mümkün değildir. Nitel araştırma birincil veya ikincil olabilir.Temel araştırmalarda, müşterilerin ürününüz veya hizmetiniz hakkında ne düşündüğünü anlamak için çevrimiçi anketler kullanabilirsiniz. Örneğin müşteri memnuniyeti anketinde ürün veya hizmet hakkında kapsamlı geri bildirimler alabilirsiniz. Bu ankette, müşteriye neden markanıza güvenmeye karar verdiğini sorabilirsiniz. Bu tür sorular sorarak, pazarlama stratejinizi en iyi şekilde nasıl belirleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Nitel araştırmadan yararlanmanın en iyi yolu, pazara girdiği zaman,yeni ürün test anketi yapmaktır. Bu şekilde, ürününüzle ilgili müşteri geri bildirimlerini görebilirsiniz.

4- Nicel araştırma yöntemi

Nicel araştırma yönteminde farklı istatistiksel analizler toplanmalıdır. Nicel araştırma yöntemi de, doğasına göre, birincil veya ikincil bir araştırma olabilir. Bu tür pazarlama araştırmaları, pazarlama stratejinizde daha güçlü bir desteğe sahip olmanıza yardımcı olur. Nicel araştırma yöntemi istatistikleri yorumlayıcı türden değildir, ancak deneysel bulgulara dayalı olarak elde edilebilinir. Bazı nicel pazar araştırması yöntemleri şunlardır:

 • Alexa sıralaması
 • Atlama oranı
 • Sayfa görüntülemeleri
 • Pazar payı (piyasa payı)
 • Sosyal medya takipçi sayısı
 • Sosyal medya etkileşim oranı

Bu bilgilerin yardımı ile zamanınızı ve paranızı nereye harcamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Piyasadakiyerinizi öğrendikten sonra, daha doğru bir pazarlama stratejisini kolayca belirleyebilirsiniz.

Pazar araştırması ve pazarlama anketi türleri

Pazarlama araştırmasının en önemli ve temel bölümünü gerçekleştirmek istiyorsanız, pazarlama araştırması anketlerinin türlerini bilmeniz ve kendi hedefinize göre kullanmanız gerekir.

1- Yeni ürün test anketi

Yeni bir ürün veya hizmeti araştırarak, hedef kitlenizin ürününüzü veya hizmetinizi nasıl ve neden kullandığını öğrenebilirsiniz. Bu tür pazar araştırması anketi, hizmetinizin veya ürününüzün nasıl kullanıldığı konusunda size fikir verir.

2- Hedef kitle Personası anketi

Hedef kitle Personaanketi, ana hedef kitlenizi gerçekçi bir gözle tanımlar.Size zorluklarının ne olduğunu, ürününüzü veya hizmetinizi neden istediklerini, markanızdan ne beklediklerini ve cevabını bu anketle bulabileceğiniz diğer birçok soruyu anlatır.

3- Pazar bölümlendirme anketi

Pazar bölümlendirme anketi (Market Segmentation) yardımı ile hedef kitlenizi belirli özelliklere göre farklı gruplara ayırabilirsiniz. Bu şekilde, ihtiyaçlarını, zayıf yönlerini, hedeflerini ve beklentilerini tanımanın etkili yollarını bulabilirsiniz.

4- Fiyatlandırma anketi

Fiyatlandırma anketi, piyasada size hangi benzer ürün veya hizmetlerin olduğunu, hedef kitlenizin ürün için ne kadar ödemeyi beklediklerini ve bu fiyat için ödeme yapmaya istekli olup olmadıklarını bilmenizi sağlar. Bu şekilde, ürün veya hizmetiniz için uygun bir fiyat seçebilir ve fiyatlandırma stratejinizi daha iyi belirleyebilirsiniz.

5- Müşteri memnuniyeti ve marka bağlılığı anketi

Müşteri Memnuniyeti Anketi ve Marka Bağlılığı Anketi yardımı ile, müşterilerinizden hangisi size geri döneceğini ve başkalarını sizden tekrar alışveriş yapmaya nasıl teşvik edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

6- Marka bilinirliği anketi

Marka bilinirliği anketi, hedef kitlenizden hangisi sizi tanıdığını ve sizin hakkınızda ne bildiklerini size anlatır. Bu şekilde, marka deneyiminizi yönetebilirsiniz.

7- Reklam testi anketi

Etkinlik kayıt formunu doldurduktan ve etkinliğinizi gerçekleştirdikten sonra, söz konusu etkinliğin veya kampanyanın başarısını ölçme ve güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleme zamanıdır. Bu şekilde, etkinliğinizin başarısını daha iyi analiz edebilir ve hedef kitleniz ile ne kadar iyi bağlantı kurabildiğinizi öğrenebilirsiniz. 

Çevrimiçi Pazarlama araştırması işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olur?

Artık Pazar ve Pazarlama araştırması anketinin ne olduğunu ve bu anketleri yapmak için hangi yöntemleri kullanacağınızı bildiğinize göre, işletmenizi büyütmek için anket sonuçlarını nasıl kullanacağınızı ve çeşitli verilerinden nasıl yararlanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Aşağıdaki konularıı dikkate alın:

 • Kendi özel kitlenizi tanıyacaksınız

Anketler, hedef pazarınız hakkında bilgi sahibi olmanız için harika bir fırsat sağlar. Hedef kitlenizi iyi tanıyabilirseniz, çabalarınızın etkili olacağından emin olabilirsiniz.

 • Ürünleriniz hakkında bir çok geribildirim alacaksınız

Uzun bir süre sonra bir ürünü piyasa sürdüğünüzü varsayalım. Müşteriler o ürünü beyenmez ise ne olacak? Ürününüzün çevrimiçi anketini, üretim ve dağıtmdan önce hedef kitlenize gönderirseniz, ürün hakkında daha iyi kararlar verebilirsiniz.

 • Rakipler ile kıyasta pazardaki yeriniz ne

Pazardaki yerinizin ne olduğunu bilmek istiyorsanız, hedef kitlenize marka bilinirliği anketi göndermeli ve potansiyel müşterilerinizin sizi ne kadar iyi tanıdığını anlamalısınız. Bu şekilde sizin hakkınızda ne düşündüklerini öğreceksiniz.

 • Gelecek kampanyalarınız ve etkinlikleriniz hakkında daha iyi kararlar verin

Çevrimiçi pazarlama araştırması yaparak, önceki etkinliklerinizin zayıf yönlerini belirleyebilecek ve onları nasıl ele almanız gerektiğini öğreneceksiniz. Müşterileriniz bir Instagram reklamında, sizin hakkınızda daha fazla bilgi sahibi olurlar mı, yoksa otoyolda  reklam panonuzu görürler ise, sizin için daha iyi mi olur? Bu sorunun ve diğer birçok sorucevabını, reklam testi anketinde bulabilirsiniz.

 • Yeni ve özgün içerikler üretiyorsunuz

Hedef kitle Persona anketi, kitlenizin bilinmeyen yönleri hakkında size yeni bir bakış açısı sunar. Elde ettiğiniz sonuçları kullanarak, hedef kitleniz için gerçekten yararlı ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan içerikler üretebilirsiniz.

 • Markanızı, konumunuzu ve adınızıtest etmek için kullanın

Ünlü Nike sloganını duymuş olmalısınınız: “JUST DO IT “, Bazı sloganların bu kadar ünlü ve popüler olmasının sebebi ne? Sloganlarınızı, adınızı ve markanızı test etmek ve kendinizi tanımlamak için hangi kelimeleri kullanmanız gerektiğini öğrenmekve tüketici davranışlarını, motivasyonlarını ve önceliklerini daha iyi anlamak ve rakiplerden daha iyi performans göstermek için reklam testi anketini kullanın.

Pazar araştırması anketi sorularını nasıl yazmalıyız?

Her iştletmede en önemli adımı doğru atabilmek için pazar araştırması anket sorularını nasıl tasarlayacağınızı bilmeniz gerekir, bu şekilde, varsayımlar ve teorilerle ilerlemeden mümkün olan en iyi mantıksal ve uygulanabilir sonuçlar alabilirsiniz.

Eksiksiz ve akıllı bir pazar araştırması anketi tasarlamak için dikkate almanız gereken birçok ipucu vardır. Aynı zamanda, daha iyi sonuçlar elde etmek için PorsLine Pazar araştırma anketinin örnek sorularını da kullanabilirsiniz.

Pazar araştırması anketi hazırlama gerekliliklerini okuduktan ve size en iyi sonuçları verebilecek bir anketi nasıl tasarlanacağını adım adım öğrendikten sonra, pazar araştırması anketinin örnek sorularına baktığınızdan ve işletmeniz ile ilgili sorularıseçtiğinizden emin olun. 

Pazar araştırması anketi tasarlamanın ilk aşaması: neden ve kimle başlayın

Pazar araştırması anketi şablonunu oluşturmaya başlamadan önce aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

 • Sorunu tanımlayın
 • Araştırmanın amaçlarını belirleyin
 • Hedef kitlenizi belirleyin

Çalışma çerçevenizin tam olarak ne olduğunu belirlemek ve hedeflerinize ulaşacağınızdan emin olmak için, bu üç konuyu da tanımlayın ve pazar araştırması anketi tasarım süreci boyunca bunları dikkate alın.

Fikrinizi etkili bir şekilde test edebilmek için hedef kitlenizi dikkatlice belirleyin. Bu nedenle, ana kitlenizi daha doğru bir şekilde tanımlamak için, hedef kitle Persona anketini kullanabilirsiniz.

Pazar araştırması anketi tasarlamanın ikinci aşaması:soruları bulmak için beyin fırtınası yapmayı unutmayın

Bildiğiniz her şeyi sınıflandırmak için biraz zaman ayırın. Doğru ile yanlış arasındaki farkı anlayabilmek için kendinize meydan okuyun. Bunları nereden biliyorsunuz? Elinizde veriler var mı veya güvenilir olduğunu düşündüğünüz önceki araştırmaların sonuçları gerçekten doğru mu?

Bu süreci doğru bir şekilde yaparsanız, bazı durumlarda bilginizin muhtemelen yetersiz olduğunu ve bunu araştırma yolu ile tamamlamanız gerektiğini göreceksiniz. Bu konular hakkında düşünürseniz, beyin fırtınasını daha iyi ilerletebilirsiniz: Kim? ne? Ne zaman? Nerede? Neden? ve nasıl?Aklınızdaki tüm soruları düşünün: sorunlar, hedefleriniz ve hedef kitleniz. Kendinizi sansürlemeyin ve her şeyi yazın.

Aklınızdaki tüm konuları çerçevelendirin. Örneğin alışveriş alışkanlıkları, tüketim alışkanlıkları, fiyatlandırma, reklam ve ürün kalitesi.

Pazar araştırması anketi tasarlamanın üçüncü aşaması: kendi sorularınızı seçin

Artık ana konulara sahip olduğunuza göre, hangilerinin hedeflerinizle uyumlu olduğunu ve hangilerinin çatıştığını belirlemeniz gerekir. Hedeflerinizle uygun olmayanları ortadan kaldırın. En önemli sorularınızı seçin ve önceliklere göre sınıflandırın. Önce daha genel sorular, ardından daha spesifik sorular sorun.

Katılımcıların anketi yanıtlamak konusunda isteksiz olmalarının nedenlerinden biri anketin uzunluğudur. Anketi yanıtlarken yorulabilirler, bu da cevaplarının kalitesini etkileyebilir. Tabi ki, görsel semboller, simgeler ve PorsLine’daki çeşitli koşullu soruların yardımı ile, sorularınızı yanıtlayanlar için daha çekici hale getirebilirsiniz; Ancak, sorularınızın sayısının fazla olmadığından ve kitlenizin yanıt kalitesinin düşmediğinden emin olmalısınız.

Standart soruları daha kolay seçebilmek için, pazar araştırması anketindeki yaygın örnek sorulara mutlaka bakın.

Pazar araştırması anketi tasarlamanın dördüncü aşaması:Üslubunuza ve ifade tarzınıza dikkat edin

Bu aşamaya çok dikkat edin. Seçtiğiniz sorular çok güçlü ve doğru olabilir; Ancak yanlış üslup ve yanlış kelimeler ile ifade edilir ise, elde ettiğiniz veriler işe yaramaz.

Okuyucunun anlaması ve doğru cevaplaması kolay olan, daha çekici sorular sorabilmek için şu adımları izleyin:

 • Anonim kalmanız daha doğru: Markanızın adını sonuna kadar söylememek en iyisidir. Bu şekilde ürün hakkında yapılan araştırmadan daha iyi bir sonuçlar alacaksınız. Örneğin, en başından, tanınmış bir marka olduğunuzu söylerseniz, insanların görüşlerini etkileyebilirsiniz.
 • Cümlelerinizi kısaltın ve basit bir dille yazın: Slogan yazar gibi yazmayın, teknik, özel ve kısaltılmış kelimeler kullanmayın. Ayrıca duygulu yazmaktan ve karşınızdaki insanı duygulandırmaktan kaçının.
 • Soru kombinasyonlarını kullandığınızdan emin olun: çoktan seçmeli sorular, görüntülü sorular, değerlendirme soruları ve diğer soru türleri karşınızdakine daha dikkat çekici gelir. Müşterinin cevaplarını yazdığı soruları kullanırsanız, onunla daha iyi iletişim kurabilir ve üslubunu daha iyi anlayabilirsiniz.
 • Yönlendirmekten kaçının: Bir pazar araştırması anketinde, yanıtlayanların fikirleri sizin için önemlidir, bu nedenle onları yönlendirmeye çalışmayın.Birine bu ürün hakkında neyi sevdiklerini sorarsanız, aslında bir şeyi sevdiklerini varsayarsınız ve bu tür sorular sormak, yönlendirmek anlamına gelir. Bu soruyu sormak yerine “Bu üründe beğendiğiniz bir şey var mıydı?” diyebilirsiniz ve böylece yönlerdirmeyi ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Varsayımda bulunmayın: karşınızdakine bu durumda olsalardı ne yapacaklarını veya düşüneceklerini sorarsanız, doğru cevabı alamazsınız. Yanıtlayanları varsayımsal durumlara sokmaktan kaçının.
 • Hassas sorulara dikkat edin: Demografik sorular sorarken, hassas soruların yanıtları hakkında dikkatli olun. Örneğin, yanıtlayanlara gelir düzeylerini sorarsanız, seçenekler arasına “söylememeyi tercih ederim” seçeneğini eklediğinizden emin olun.

Pazar araştırması anketi tasarlamanın beşinci aşaması: yanıtlamanın devam ettiğini gösterin

Anketi, katılımcıların anketi yanıtlarken ayırdıkları zamanın değerli olduğundan ve sonuç vereceğinden emin olacakları şekilde tasarlamalısınız. Bu hedefe yaklaşmak için önce daha genel ve cevaplaması daha kolay sorular sorun ve ardından daha fazla düşünmeyi gerektiren sorulara geçin. Hedef kitlenin soruları yanıtlama sürecinden haberdar olması için, yanıtlamanın ilerleyişini sayfanın altına eklediğinizden emin olun. PorsLine bu aracı sizin için sağlar, mutlaka deneyin.

Pazar araştırması anketi tasarlamanın altıncı aşaması:anketi göndermeden önce bir kez daha inceleyin

Artık anketinizi hazırladığınıza göre, yayınlamanız gerekiyor. Yayınlamak için sosyal medyanızı, e-postanızı veya web sitenizi kullanabilirsiniz. Ancak yayınlamadan önce tekrar kontrol etmeyi unutmayın.

 • Katılımcının bu anketi yanıtlaması ne kadar sürer? Mesajınızda, anketi doldurmanın ne kadar süreceğini yazdığınızdan emin olun.
 • Anketinizin her tür cihaz üzerinde çalıştığından emin olun.
 • Birkaç arkadaşınızdan sizin için anketi deneysel olarak yanıtlamalarını isteyin. Sorularla ilgili fikirlerini sorun ve bir soruyu cevaplamakta güçlük çekerlerse soruyu düzeltin.

Sonuç

Pazar veya pazarlama araştırması sürecinizden en iyi sonuçları almak amacı ile, farklı pazar segmentlerini kapsamlı bir şekilde test etmek için bu çevrimiçi anketlerini bir arada kullanmak ve ardından güvenilir verilere dayalı olarak işletmenizi kurmak en iyisi olacaktır.

PorsLine’da çeşitli ücretsiz pazar araştırması anket örneklerini bulabilir ve hazır şablonlar ve birkaç basit sürükle ve bırak kullanarak onları kişiselleştirebilirsiniz. Bu örnek anketleri sosyal medya veya e-posta yolu ile gönderdikten sonra, sonuçları ve analizlerini panelinizde görebilir ve doğru kararları alabilirsiniz.

Yeni fikrinizin ve ürününüzün başarılı olacağından emin olmak için, bu yazıyı okumayı kaçırmayın:

Pazar araştırması ile fikrinizin başarılı olacağından nasıl emin olabilirsiniz?