NPS Anketi Şablonu

Net Promoter Score (NPS), müşteri memnuniyetini ölçmek için kullanılan bir metriktir. Temelde, müşterilere yöneltilen basit bir soruyla odaklanır: "Ürünümüzü/hizmetimizi/markamızı bir tanıdığınıza/yakınınıza 0 ile 10 arasında kaç puanla tavsiye edersiniz?"

Porsline NPS Anketi işletmelerin müşteri memnuniyetini anlamak ve ölçmek için kullanılan bir metrik ve online anket formatıdır ve müşteri duyarlılığını ölçerek işletmelerin ürün veya hizmetleriyle ilgili müşteri memnuniyetini, sadakatini ve marka tavsiyesi olasılığını anlamasına yardımcı olur.

NPS (Net Promoter Score) Nedir?

NPS, müşteri memnuniyetini ölçmek için kullanılan bir metrik olarak geleneksel metotlardan farklıdır. Bu metrik, şirketlere müşteri sadakatini ölçme ve gelecekteki büyüme potansiyellerini belirleme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, müşterilerin geri bildirimlerini almayı ve bu geri bildirimlere dayanarak eylem planları oluşturmayı sağlar. NPS aynı zamanda sektör standartlarıyla karşılaştırma yapma imkanı sunarak şirketlerin performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır.

NPS'nin hesaplanması, müşteri verilerini Destekleyenler, Pasifler ve Kötüleyenler olarak sınıflandırarak yapılır. NPS, Destekleyenlerin yüzdesinden Kötüleyenlerin yüzdesini çıkararak hesaplanır. Sonuç -100 ila +100 arasında bir değer alır. Müşteriler, verdikleri cevaplara göre üç gruba ayrılır: Destekleyenler (9-10 puan), Pasifler (7-8 puan) ve Kötüleyenler (0-6 puan).

Neden NPS Anketini Kullanmalıyız?

NPS Anketi şirketlerin performanslarını değerlendirirken bölgesel ve sektörel standartları karşılaştırmasına olanak tanır. Bu karşılaştırmalar, kuruluşların performanslarını anlamalarını ve gelişim alanlarını belirlemelerini sağlar.

NPS anketi, müşteri duyarlılığını ölçerek işletmelerin ürün veya hizmetleriyle ilgili müşteri memnuniyetini, sadakatini ve marka tavsiyesi olasılığını anlamasına yardımcı olur. Bu anket sayesinde işletmeler, müşteri memnuniyetinin yanı sıra müşterilerin markalarını başkalarına önerme eğilimini de ölçerek, stratejik kararlar alabilir ve müşteri ilişkilerini güçlendirebilirler.

Ayrıca, NPS anketi, müşteri geri bildirimlerini almayı ve bu geri bildirimlere dayalı olarak iyileştirmeler yapmayı sağlar. Bu da işletmelerin müşteri odaklı bir yapıda kalmasına ve müşteri memnuniyetini artırmak için gereken adımları belirlemesine yardımcı olur.

İşletmelere müşterileri Destekleyenler, Pasifler ve Kötüleyenler olarak sınıflandırarak, onların içgörülerini somutlaştırır. Bunun yanı sıra, Net Promoter Score anketlerine eklenen serbest metin geri bildirimleri, şirketlerin müşteri görüşlerini daha derinlemesine anlamasına yardımcı olur. Bu analizler, işletmelere sorunlu alanlara odaklanarak müşteri deneyimini geliştirme ve müşteri bağlılığını artırma imkanı sunar.

 

  • NPS, işletmelerin müşteri memnuniyeti üzerine belirleyici adımlar atmasına yardımcı olur. Örneğin, Kötüleyen müşterilerin geri bildirimlerine odaklanarak, şirketler sorunlu noktaları belirleyebilir ve bu sorunları çözmeye yönelik stratejiler geliştirebilir. Aynı şekilde, Pasif müşterilerin geri bildirimlerini analiz ederek, onları Destekçilere dönüştürme şansını yakalayabilirler.

 

  • NPS, aynı zamanda müşteri deneyiminin performansını izlemeye de yardımcı olur. Şirketler, NPS puanlarındaki değişiklikleri takip ederek uyguladıkları değişikliklerin etkisini ölçebilir ve müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirme imkanına sahip olur.

 

  • NPS'nin bir müşteri bağlılığı ölçütü olarak kullanılması, işletmelerin büyüme hızlarını artırabilir. Destekçi müşteriler, markanın güçlü destekçileri olabilir ve onların tavsiyeleri yeni müşteriler kazanma sürecini hızlandırabilir. Bu pozitif etki, şirketin pazardaki konumunu güçlendirerek genel itibarını artırabilir.

 

Aşağıdaki markalar farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan şirketlerin NPS'yi etkin bir şekilde kullanarak ticari büyümeyi desteklediğini göstermektedir.

Apple: Teknoloji devi Apple, NPS'yi müşteri deneyimini ölçmek ve iyileştirmek için etkin bir araç olarak kullanmaktadır. Apple, müşterilerinin ürünlerini ne kadar memnuniyetle kullandığını ve bunları ne ölçüde tavsiye ettiklerini NPS aracılığıyla takip ederek, ürün ve hizmetlerini sürekli olarak geliştiriyor.

 

Amazon: E-ticaret devi Amazon, müşteri memnuniyetini artırmak ve alışveriş deneyimini iyileştirmek için NPS'yi kullanıyor. Amazon, alışveriş sürecindeki müşteri geri bildirimlerini değerlendirerek hizmetlerini iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanıyor.

 

Netflix: Dijital içerik platformu Netflix, NPS'yi abonelerinin deneyimlerini ölçmek ve içeriklerini geliştirmek için kullanıyor. Abonelerin platform üzerindeki etkileşimlerini ve tavsiye etme olasılıklarını izleyerek, içerik kütüphanesini ve kullanıcı arayüzünü sürekli olarak iyileştiriyor.

NPS Anketi Nasıl Yapılır?

Net Promoter Score (NPS) uygulamak, müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçmek için yalnızca basit bir anket yapmak gibi gözükse de, aslında bu, dikkatli bir planlama ve uygulama gerektiren bir süreçtir. Bu kısımda, anket tasarımından zamanlamasına ve sıklığına kadar NPS'nin uygulanmasında önemli olan konuları ele alacağız. Çeşitli kaynaklardan toplanan NPS verilerini toplamak ve anket kalitesini artırmak için öğrendiğimiz başarılı uygulama örneklerini paylaşacağız. Ayrıca, şirketlerin NPS çalışmalarının etkinliğini artırmak için sıklıkla karşılaşılan zorluklardan olan örneklem büyüklüğü, cevaplanma oranları ve tepki önyargısı gibi konuları ele alacağız. NPS'nin nasıl daha iyi bir noktaya taşınabileceği konusunda aşağıdaki konuları dikkate almalısınız:

Anket Tasarımı, Zamanlama ve Sıklık

NPS anketleri hazırlanırken ve uygulanırken dikkat edilmesi gereken üç temel nokta şunlardır:

Net ve Özlü Sorular: NPS anketleri basit, anlaşılır bir soruyla tasarlanmalıdır: “0 ile 10 arasında bir puanla ürün/hizmet/markamızı bir tanıdığınıza tavsiye eder misiniz?” Anketin odak noktası sadece "tavsiye etme puanı" olmalı ve anketin katılımcılarına göz korkutacak kadar çok soru sormaktan kaçınılmalıdır.

 

Zamanlama: NPS anketlerinin gönderileceği zamanlamayı doğru belirlemek önemlidir. Müşterilerin, bir satın alma işlemi sonrası, müşteri hizmetlerinden aldıkları destek sonrası veya bir proje tamamlandıktan hemen sonra, son zamanlarda ürün veya hizmetle etkileşime geçtikleri anlar tercih edilmelidir. Bu, müşteri deneyiminin taze olduğu bir zamanda daha doğru yanıtlar almanızı sağlayacaktır.

 

Sıklık: Net Promoter Score anketlerini ne sıklıkla göndereceğinize karar vermelisiniz. Müşteri tabanlı izleme, zaman içinde müşteri duyarlılığındaki değişiklikleri izlemenize yardımcı olur. Ancak, müşterileri çok sık anket göndererek "anket yorgunluğu"na neden olmaktan kaçınmalısınız. Bu, anketin kendisinin olumsuz bir tepki yaratmasını engellemek ve makul bir cevap oranı elde etmek için önemlidir.

 

NPS Verilerinin Toplanması

NPS anketi verilerini toplarken dikkat edilmesi gereken üç temel nokta şunlardır:

Çeşitli Kanallardan Anket: Net Promoter Score verilerini toplamak için e-posta, web sitenizdeki self-servis portali, çağrı merkezi, IVR ve mobil uygulamalar gibi farklı kanallardan yararlanmalısınız. Müşterilerin tercih ettikleri iletişim yöntemini dikkate alarak anket uygulamak, cevap oranını artırır ve veri kapsamını genişletir.

Anket Kalitesi: Anket kalitesini artırmak için net talimatlar kullanın ve sezgisel bir anket deneyimi sunun. Web tabanlı ve koşullu soru teknikleri gibi modern anket altyapılarından yararlanın. Anketi görsel olarak da çekici hale getirin ve farklı cihazlara uyumlu hale getirin. Ayrıca, olası teknik sorunları en aza indirmek için anketi kapsamlı bir şekilde test edin.

Anonim Yanıtlar: Müşterilere, verdikleri yanıtların anonim kalacağı konusunda güvence vererek açık ve dürüst geri bildirim vermelerini teşvik edin. Bu, müşterilerin gerçek duygularını ifade etmelerine olanak tanır ve daha doğru bir Net Promoter Score analizi yapmanıza yardımcı olur.

 

Uygulama Zorlukları ve Öneriler

Örneklem Büyüklüğü ve Niteliği: Anlamlı iç görüler elde etmek için temsil edici bir örneklem oluşturun. Büyük örneklem, hata payını azaltır ve genel müşteri duyarlılığını daha doğru temsil eder.

 

Cevap Oranları: Yüksek cevap oranlarına odaklanarak NPS verilerinin güvenilirliğini artırın. Kişiselleştirilmiş anket davetleri, kısa anketler ve hatırlatıcılar gibi stratejiler kullanarak cevap oranlarını artırabilirsiniz.

 

Tepki Önyargısı: NPS puanlarını etkileyebilecek önyargılardan kaçının. Farklı müşteri segmentlerini hedefleyerek ve farklı kaynaklardan geri bildirim toplayarak önyargıları azaltabilirsiniz.

 

Eyleme Geçirilebilir Öngörüler: NPS, sadece bir durum tespiti değil, aynı zamanda gelişim alanlarını belirleme konusunda da etkilidir. Verileri analiz edin, iç görüler elde edin ve stratejik değişiklikler yapın. Müşteri deneyimini geliştirin ve müşteri sadakatini artırın.

Porsline’da Nasıl Profesyonel Bir NPS Anket Şablonu Oluşturabiliriz?

Porsline NPS anket şablonu ile, müşteri memnuniyetini ölçmek ve geliştirmek için özelleştirilmiş güçlü bir araç sunar. Bu şablon özgü sorular içerir ve müşterilerin markayı tavsiye etme eğilimlerini değerlendirerek geri bildirim toplar. Müşteriler, Porsline ürünlerini veya hizmetlerini bir tanıdıklarına tavsiye etme olasılığını basit bir 0-10 ölçeği ile belirlerken, verdikleri puanın nedenlerini detaylandırmak için bir açık uçlu bölüm bulunur. Anket, müşterinin en son etkileşimini takip edebilir ve bu taze geri bildirimler, doğrudan ve etkili bir değerlendirme sağlar.

Porsline NPS şablonu, müşteri görüşlerini toplamak için çeşitli kanallardan yararlanır. Farklı iletişim kanalları, müşterilere ulaşırken anketin anonimlik ve güvenliği konusunda da açıklamalar sunar. Şirket, bu geri bildirimleri kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmek ve doğrudan eylem planları oluşturmak için farklı müşteri gruplarını tanımlayabilir ve onların endişelerine uygun çözümler geliştirebilir.

Porsline'a özel NPS anketi, SMS ve e-posta gibi kanallar aracılığıyla müşterilere gönderilebilir. Ayrıca, Porsline ücretsiz özelliklerini kullanarak anketin sorularını ve akışını kolayca özelleştirebilirsiniz. Profesyonel ve kurumsal kullanımlarda, anketi kişiselleştirmek ve teşekkür sayfalarını özelleştirmek mümkündür. Bu süreç, anket yanıtlarına göre müşteriye özel sayfalar oluşturarak müşteri deneyimini daha da özelleştirmenizi sağlar. Müşteri bilgilerini depolayarak, gelecekteki anketlerde bu bilgileri kullanabilir ve Porsline'ın API'leriyle NPS sürecini yönetebilirsiniz.

Eğer herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, destek ekibiyle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Örnek anket formu ve ilgili anket örnekleri