15 Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu Ve Örnek Anketler - Porsline Blog
 • Şubat 23, 2024

15 Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu Ve Örnek Anketler

Müşteri memnuniyeti anketi basitçe, müşterinin ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanması sonucu duyduğu tatmin düzeyini ölçen bir araçtır. Müşteri memnuniyeti kavramı, müşterinin aldığı hizmet veya üründen kaynaklanan olumlu bir deneyimle ilgilidir.

Porsline’ın 15 Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonları ile İşletmeler, ihtiyaçlarına uygun anket türlerini seçerek müşteri deneyimini anlamak ve iyileştirmek için değerli bilgiler elde edebilirler. Bu makale, müşteri memnuniyetinin önemini ve nasıl ölçüleceği konusunda içgörürler sunar.

Müşteri memnuniyeti nedir?

Bir müşteriyi memnun etmek, sadece mevcut bir işlemi tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda müşteriyi sadık bir müşteriye dönüştürerek uzun vadeli başarıya katkıda bulunur. Örneğin, bir müşteri bir işletmeden alışveriş yaptığında ve bu deneyimden memnun kaldığında, bu memnuniyeti çevresindeki kişilere anlatma eğilimindedir. Bu durum, ağızdan ağıza pazarlamanın gücünü ortaya koyar. Sadık müşteriler, sadece tekrarlı iş yapma eğiliminde değillerdir, aynı zamanda olumlu deneyimlerini paylaşarak yeni müşterilerin kazanılmasına da katkı sağlarlar.

Müşteri memnuniyeti neden önemlidir?

Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonları kullanmak şirketler için müşteri elde tutma, yeni müşteri kazanmak ve zaman tasarruflu bir strateji ve müşteri sadakati, uzun vadeli ve verimli iş ilişkileri için kritiktir. Müşteri memnuniyeti, işletmelerin büyüme ve müşteri kayıplarını önleme süreçlerinde önemli bir gösterge olarak değerlendirilir. Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonları aşağıdaki konuları çeşitli sorular ile ölçer:

Sadık Müşteri Kazanma

Müşteri memnuniyeti ölçümleri, müşterilerin ne kadar memnun olduklarını anlamak ve bu memnuniyeti artırmak için stratejiler geliştirmek için kullanılabilir. Memnun müşteriler, markaya bağlılık gösterme ve tekrarlı alımlar yapma eğilimindedir. Örneğin:

 • İşletmemizde hangi konuda iyileştirmeler yapılabilir? (Açık ölçülü)
 • Genel olarak, işletmemizi ne sıklıkla tercih edersiniz?
 1. a) Haftalık
 2. b) Aylık
 3. c) Üç aylık
 4. d) Yıllık
 5. e) İlk defa alışveriş yapıyorum

 

Ağızdan Ağıza Pazarlama

Memnun müşteriler, deneyimlerini çevrelerine aktarabilirler. Pozitif geri bildirimler, ağızdan ağıza pazarlamayı tetikleyerek yeni müşteri kazanımına katkıda bulunabilir.

 • İşletmemizle ilgili en olumlu bulduğunuz özellik nedir? (Açık ölçülü)
 • Bir arkadaşınıza işletmemizi tavsiye etme olasılığınız nedir?
 1. a) Kesinlikle tavsiye ederim
 2. b) Muhtemelen tavsiye ederim
 3. c) Belki tavsiye ederim
 4. d) Tavsiye etmem

 

Rekabet Üstünlüğü Sağlama

Müşteri memnuniyeti ölçümleri, işletmelerin rekabet avantajı sağlamak için ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Müşteri taleplerine daha iyi yanıt veren işletmeler, sektörde öne çıkabilir.

 • Rakip işletmeleri tercih etmenize neden olan unsurlar nelerdir? (Açık ölçülü)
 • İşletmemizden memnuniyetinizin bir ölçüsü olarak, puanlama yapın. (1-10 arası)

 

Müşteri İlişkilerini Güçlendirme

Müşteri memnuniyeti ölçümleri, işletmelerin müşterileriyle daha yakın bir ilişki kurmalarına ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi odaklanmalarına olanak tanır. Bu, uzun vadeli müşteri ilişkilerini güçlendirebilir.

 • İşletmemizle iletişim kurma biçimimizi nasıl değerlendirirsiniz? (Açık ölçülü)
 • Müşteri hizmetlerimizden memnun musunuz?
 1. a) Evet, çok memnunum
 2. b) Memnunum
 3. c) Nötr
 4. d) Memnun değilim
 5. e) Hiç memnun değilim

 

Yeniden Satış

Memnun müşteriler, tekrarlı alımlar ve çapraz satış potansiyeli yaratma eğilimindedir. İyi bir müşteri memnuniyeti, müşterileri başka ürün ve hizmetlere yönlendirmek için bir fırsat yaratabilir.

 • Şu ana kadar kullandığınız ürün veya hizmetlerden memnun musunuz? (Evet/Hayır)
 • Başka hangi ürün veya hizmetlerimizi denemeyi düşünüyorsunuz? (Açık ölçülü)

Marka İtibarını Güçlendirme

Müşteri memnuniyeti ölçümleri, işletmelerin marka itibarını güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Olumlu geri bildirimler ve müşteri memnuniyeti, işletmenin güvenilir ve müşteri odaklı bir marka olarak algılanmasına katkıda bulunabilir.

 

 • İşletmemizin marka itibarını güçlendirmek için önerileriniz nelerdir? (Açık ölçülü)
 • İşletmemize 10 üzerinden bir puan verin. (Değerlendirme)

Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Modelleri Nelerdir?

Geçmişte kullanılan geleneksel yöntemler, genellikle anketler, müşteri görüşmeleri veya yazılı geri bildirim formları gibi manuel ve sınırlı ölçüm araçlarını içeriyordu. Bu yöntemler, genellikle uzun süren ve zaman alıcı bir süreçti. Anketler kağıt üzerinde toplanır, müşteri görüşmeleri birebir yapılarak kaydedilirdi. Bu geleneksel yöntemler, sınırlı ölçek ve kapsama sahipti ve işletmeye hızlı geri bildirim sağlama ve büyük veri setlerini etkili bir şekilde işleme yeteneği konusunda zorluklar yaratıyordu. Bu nedenle, işletmeler daha hızlı, etkili ve geniş kapsamlı veri toplama yöntemlerine yönelmiştir. Elde edilen sonuçlar, işletmenin stratejilerini belirlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Aksi takdirde, memnuniyetsizlik nedeniyle kaybedilen müşteri sayısının artması ve buna bağlı olarak gelir kaybının yaşanması kaçınılmaz olabilir. Bu duruma ek olarak, özellikle sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı dönemde, marka imajının zedelenmesi riski de bulunmaktadır. NPS, CSAT ve CES gibi müşteri memnuniyeti ölçüm modelleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

NPS (NET PROMOSYONCU PUANI)

Net Promoter Score (NPS), müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve işletmelerin büyüme potansiyelini anlamak için kullanılan bir ölçüm modelidir. Türkçe’de “Net Promosyoncu Puanı” olarak adlandırılan NPS, müşterilere yöneltilen kısa anket soruları aracılığıyla elde edilir. Müşteriler, 0 ile 10 arasında bir puan vererek, ürün veya hizmetten ne kadar memnun olduklarını ifade ederler. Bu puanlamaya göre, müşteriler promotor (destekçi), passif (tarafsız) veya detraktör (kötüleyen) kategorilerine ayrılır. NPS, müşteri sadakatini ve marka tavsiye eğilimini ölçerek işletmelere büyüme stratejileri konusunda önemli bilgiler sunar. Online anketler aracılığıyla toplanan veriler, müşteriyle etkileşim ve takip ile birleştirilerek daha kapsamlı bir müşteri deneyimi sağlamak için kullanılabilir.

 

CSAT (MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ PUANI)

Customer Satisfaction Score (CSAT), müşterilerin bir ürün veya hizmetle ilgili memnuniyetini ölçen bir ölçüm modelidir. CSAT anketleri, müşterilere ürün veya hizmetle ilgili genel memnuniyetlerini değerlendirmelerini sağlayan sorular içerir. Müşteriler genellikle 1 ila 5 veya 1 ila 10 arasında bir ölçekte puan verirler. Bu puanlamaya göre, müşteri memnuniyeti seviyesi ölçülür. CSAT, müşterilerin alışveriş deneyimleri ve işlem süreçleriyle ilgili hızlı ve ölçülebilir geri bildirim sağlar. Online anketler aracılığıyla CSAT verileri toplandığında, işletmeler bu geri bildirimleri analiz ederek ürün ve hizmetlerini geliştirebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirler.

 

CES (MÜŞTERİ EFOR PUANI)

Customer Effort Score (CES), müşterilerin bir ürün veya hizmetle etkileşim sırasında harcadıkları çabayı değerlendiren bir ölçüm modelidir. CES anketleri, müşterilere belirli bir etkileşim veya işlemle ilgili çaba seviyelerini değerlendirmelerini sağlayan sorular içerir. Müşteriler genellikle 1 ila 7 arasında bir ölçekte puan verirler, bu da çaba seviyesini gösterir. Düşük efor puanları, müşterilerin memnuniyetsizliğini ve bir işlemi gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukları ifade edebilir. Online anketler aracılığıyla toplanan CES verileri, işletmelerin müşteri deneyimini geliştirmek ve süreçlerini müşteri dostu hale getirmek için önemli bir kaynak olarak kullanılabilir.

Müşteri memnuniyeti anketi örnekleri Bu modellerde, işletmelerin müşterilere çeşitli sorular yönelterek geri bildirim toplamasını sağlar. NPS anketi genellikle müşterinin ürün veya hizmeti başkalarına tavsiye edip etmeyeceğini sorgular. CSAT anketi, müşterilerin bir ürün veya hizmetle ne kadar memnun olduklarını değerlendirirken, CES anketi müşterilerin bir hizmetle etkileşim sırasında harcadıkları çabayı ölçer. Bu anketler genellikle e-posta, SMS veya web siteleri üzerinden müşterilere ulaştırılır.

Online anketlerin kullanım avantajları arasında hızlı geri bildirim alabilme, geniş kitlelere erişebilme ve verilerin kolay analiz edilebilirliği bulunmaktadır. İşletmeler, bu anketler aracılığıyla toplanan verileri değerlendirerek müşteri memnuniyetini artırmak, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek adına stratejiler geliştirebilirler.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için bu makarayı inceleyebilirsiniz:

 Müşteri memnuniyeti ölçümü ilke ve kuralları

 

15 Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Geleneksel kağıt anketlerinin yerini alarak yöneticilere çağdaş bir çözüm sunan Porsline, online müşteri memnuniyet anketleriyle iş süreçlerini modernleştiriyor. Porsline, online anket ve form oluşturmanın avantajlarını kullanarak:

 • Anket oluşturmayı hızlı ve kolay bir hale getirir, dağıtma sürecini ucuz ve etkili bir hale getirir.
 • Anlık ve izlenebilir cevaplar ile geri bildirimi hızlandırır.
 • Zaman ve mekân sınırlaması olmadan personelin anketlere hemen yanıt vermesini sağlar.
 • İhtiyaç duyulan her yerde görüntü ve video içeriğini kullanabilir.
 • Hangi soruların cevaplanma zorunluluğu olduğunu belirleyerek müşterilerin gerekli bilgiyi eksiksiz bir şekilde toplamaya imkân tanır.

Aşağıdaki 15 müşteri memnuniyeti anketi şablonu ile Geleneksel anketlerin uzun oluşturma süreleri, dağıtma zorlukları ve veri analizi için çaba harcatan Excel işlemlerine veda ediyoruz:

Müşteri Sesi Anketi Şablonu

Müşterilerin gerçek düşüncelerini anlamak ve işletmeyi geliştirmek için müşteri sesini dinlemek, markanın hedeflerine uygun bir yönde ilerlemesini sağlar. Müşteri sesi anketi, müşterilerden gelen geri bildirimleri toplamanın yanı sıra bu geri bildirimleri paylaşma, verileri analiz etme ve müşteri ilişkilerini güçlendirme imkânı sunar. Bu anket, marka ve müşteriler için güvenilir bir ilişki oluşturarak müşteri isteklerini anlama, sorunları hızla çözme, müşteri bağlılığını artırma ve özel hizmet sunma konularında fayda sağlar. Porsline üzerinde kayıt olduktan sonra “Müşteri Sesi” anketini seçerek kullanıma hazır bir anketi tercih edebilir veya ihtiyaca göre özelleştirebilirsiniz

NPS anketi şablonu

Net Promoter Score (NPS), markaların müşteri memnuniyetini ölçen bir araçtır. Bu popüler anket türü, müşterilerin markayı başkalarına ne kadar önerdiklerini belirlemeyi amaçlar. Anket sonuçları, müşterileri destekleyiciler, tarafsızlar ve memnun olmayanlar olarak üç gruba ayırır. NPS anketi, müşteri memnuniyetsizliğinin nedenlerini anlamak ve çözmek için kullanılır. SMS ve e-posta yoluyla müşterilere gönderilebilir, otomatik entegrasyonlar sayesinde etkileşim noktalarında kolayca uygulanabilir. Bu anket, markaların müşteri deneyimini iyileştirmek için önemli geri bildirimler sağlar.

Müşteri Önerileri Formu

Örnek bir öneri formu, işletmelerin çalışanları ve müşterileri kurumsal gelişme sürecine kolayca dahil etmelerini sağlar. Bu form, kurumun ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenebilir ve ek sorular eklenerek özelleştirilebilir. Müşteri önerileri, işletmelerin karlılıklarını ve varlıklarını sürdürebilmeleri için önemlidir. Doğru bir şekilde yönetildiğinde, müşteri önerileri işletmeler için avantaj sağlar. Rekabetin yoğun olduğu ortamlarda, müşteri şikayetlerini sistemli bir şekilde ele alan ve çözümleyen işletmeler, rekabet avantajı elde eder. Müşteri öneri formu oluşturmak için Porsline’a kaydolabilir ve kendi formunuzu özelleştirebilirsiniz.

 

Gıda sektörü müşterileri anketi

Gıda sektöründe insan kaynakları yöneticisi olanlar, müşteri anket formunun önemini bilmektedir. Hızlı tüketim sektörü için anketler, müşteri memnuniyetini sağlamada ve sürdürmede önemli bir rol oynamaktadır. Kağıt formların kullanımı uzun süredir bir trend olabilir, ancak çevrimiçi formlarla karşılaştırılamaz. Çevrimiçi anketlerin hızı manuel formlara göre daha hızlıdır ve cevaplar otomatik olarak işlenir, bu da kaynak israfını azaltır. Gıda sektörü müşteri anketi oluşturmak için Porsline kullanıcı panelinde hazır anket ve form örneklerini seçebilir ve tasarımı sürükle-bırak işlemleriyle kişiselleştirebilirsiniz.

Müşteri Kaybı Anketi Örneği

Müşteri kaybı her kurum için üzücü bir durumdur, ancak bu durumun yaygın olduğunu ve tüm kurumların farklı oranlarda müşteri kaybı yaşadığını bilmek önemlidir. Yeni müşteri kazanmanın maliyeti, mevcut müşterileri elde tutmanın maliyetinden beş kat daha yüksektir, bu nedenle müşteri memnuniyetini korumanın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Müşteri anketleri, müşterilerin düşüncelerini anlamak ve kurumsal zayıflıkları keşfetmek için etkili bir araçtır. Porsline’da kayıt olduktan sonra, hazır anket şablonlarını kullanabilir veya ihtiyacınıza uygun özelleştirmeler yapabilirsiniz. Porsline aynı zamanda anket sonuçlarını izlemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan istatistiksel raporlar sunar.

Marka algısı ve müşteri düşünceleri

Küreselleşen rekabet ortamında, marka, müşterilerin beklentilerinin sürekli değiştiği karmaşık bir pazarlamada önemli bir rekabet avantajıdır. Müşterilerin marka algısı ve düşünceleri, marka sahipleri için hayati öneme sahiptir çünkü bu, müşterilerin tutumlarını ve satın alma kararlarını etkiler. Müşterilerin markayla ilgili algısı, marka imajını oluşturan tutum ve inançlardan etkilenir. Marka, müşterilere rakiplerden farklı bir biçimde değer sunarak, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Porsline, giyim markalarının müşteri algılarını ölçmelerine yardımcı olan online anket şablonları sunmaktadır, bu da verimli raporlar elde etmelerine olanak tanır.

 

Marka müşterisinin tutum ve davranışları

Marka tutumu, bir kişinin veya bir tüketici grubunun bir markaya veya ürüne yönelik duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerini ifade eden bir kavramdır. Marka tutumu, olumlu olduğunda tüketicinin markanın ürünlerini satın almaya ve markayı tercih etmeye daha eğilimli olmasına neden olur. Bir giyim markası olan için özelleştirilmiş bir anket oluşturmak önemlidir. Bu anket, markanın hedeflerini belirleyerek, ürün ve hizmet kalitesini inceleyerek, marka sadakatini ölçerek, fiyatlandırma ve kampanyaları değerlendirerek, görsel ve mağaza dizaynını değerlendirerek, müşteri memnuniyetini ölçerek, pazar genişlemesini planlayarak markanın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilir.

Giyim markası müşteri memnuniyeti anketi

Bu anket, müşteri ilişkilerindeki değişiklikleri takip etmek, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmenin hizmet kalitesini artırmak için kullanılır. Anketin oluşturulması aşamasında dikkat edilmesi gereken faktörler arasında anlaşılabilirlik, kısalık, netlik ve odaklanma yer alır. Porsline kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirme seçenekleriyle giyim markalarının ihtiyaçlarına uygun giyim markası müşteri memnuniyeti anketini kolayca oluşturulmasını sağlar.

Geri Bildirim Formu Şablonu

İşletmelerin veya bireylerin hizmet ve ürünlerini değerlendirmek için başkalarından aldığı görüşleri toplamak amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu geri bildirimler, işletmelerin kendilerini geliştirmesi, hizmet kalitesini artırması ve müşteri memnuniyetini sağlaması konusunda yardımcı olur. Geri bildirim almanın neden önemli olduğu konularında dört temel işlev bulunmaktadır: iyileştirme, müşteri memnuniyeti, yenilik ve sorun giderme. Porsline üzerinden profesyonel geri bildirim formu oluşturmak, çeşitli soru türlerini kullanmak, medya öğeleri eklemek, özelleştirmek ve kolay erişim sağlamak için etkili bir yöntem sunar.

Çağrı Merkezi Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Müşteri anketleri, çağrı merkezi yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Görüşmelerin ardından müşteri geri bildirimlerini toplamak, hangi uzmanın, ekibin veya birimin en yüksek müşteri memnuniyetine sahip olduğunu belirlemede, hangi alanların daha fazla iyileştirme ve eğitime ihtiyaç duyduğunu anlamada ve şirketinizde müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri tespit etmede yardımcı olur. Çağrı merkezi müşteri memnuniyeti anketi örneği, uzmanın uygun olmayan davranışını, telefon hattındaki gecikmeyi, ürün performansındaki zayıflığı, müşteri ihtiyaçlarına yanlış cevapları ve yetersiz uzman bilgisini anlamak için kullanılır.

Otel restoranı değerlendirme anketi

Otel restoranları, sadece otel misafirlerine değil, genel müşteri kitlesi için de önemli mekanlardan biridir. Restoranın kalitesinin ve hizmetlerinin değerlendirilmesi, otelin gelişimi ve dolaylı reklamı açısından büyük bir etkiye sahiptir. Online olarak hazırlanan otel restoranı değerlendirme anketi, müşterilere istedikleri zaman ve yerde hizmetleri kontrol etme imkanı sağlayarak geçerli istatistikler sunar. Anketin bildirim özelliği, belirli koşullar altında hemen harekete geçmeyi sağlar ve bu da müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkiler. Ayrıca, soruları gruplayarak farklı soru gruplarıyla restoranın her bölümünü inceleyebilir ve farklı menüleri ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz yeterlidir, ancak ihtiyaca göre özelleştirilebilir.

Laboratuvar Müşteri Memnuniyet Anketi Şablonu

Sağlık merkezlerinde, müşteri memnuniyetini değerlendirmek için online anketler ve formlar kullanmak, müşterilerin deneyimlerini hızlı ve etkili bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Bu yöntem, dünya genelinde birçok hastane, klinik ve laboratuvar tarafından benimsenmiştir. Anketler, sağlık hizmeti alan çalışanların memnuniyetini ölçmenin yanı sıra, hastaların sağlığını takip etmek, tedavi süreçlerini değerlendirmek ve güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol etmek için kullanılır. Porsline sağlık merkezleri için özel olarak tasarlanmış bir araç olarak, kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar.

Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Müşteri memnuniyeti ve sadakat anketi oluşturmak için kağıt üzerinde zaman ve para harcamak istemeyenler için Porsline etkili bir çözüm sunmaktadır. Hızlı ve kolay bir şekilde düzenlenebilen örnek müşteri memnuniyeti anketi bulunmaktadır. Bu ankette performans ve genel müşteri memnuniyeti ile ilgili sorular bulunur. İkinci bölümde satış sonrası hizmet veya destekle ilgili memnuniyet ölçülmektedir. Son bölümde ise müşterinin rakip ürünler hakkındaki bilgisi sorulmaktadır. Porsline müşteri memnuniyeti anketini kişiselleştirmeye ve markanıza uygun hale getirmeye olanak tanır. Bu anketin düzenli olarak yapılması, müşteri düşüşlerini anlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek için önemlidir.

Etkinlik Memnuniyeti Formu Şablonu

Etkinlik Memnuniyeti Formu Şablonu, bir etkinliğin katılımcı deneyimlerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu Form etkinlik genelinde memnuniyet seviyesi, konuşmacı performansı, mekan uygunluğu, program içeriği, etkinlik süresi, organizasyon ve iletişim gibi çeşitli konuları içerir. Oluşturulan formu paylaşarak katılımcılardan geri bildirim alabilir ve Porsline üzerinden toplanan verileri analiz ederek etkinliği değerlendirebilirsiniz Konaklama ve otel memnuniyet değerlendirme anketi

Konaklama ve otel memnuniyet değerlendirme anketi

Müşteri memnuniyeti, otel işletmeleri için kritik bir faktördür, çünkü memnun kalan misafirler markaya sadık kalır ve tavsiyelerde bulunabilir. Konaklama memnuniyetini değerlendirmek, işletmenizi büyütmek, iyileştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek adına önemlidir. Müşteri memnuniyetini değerlendirmek için oda temizliği, personel hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri gibi faktörleri içeren anketler kullanılabilir. Porsline platformu, bu tür anketleri oluşturmak ve yönetmek için kullanışlı bir araç sunar, ayrıca müşteri geri bildirimlerini anında analiz etme ve işletmeye uygun raporlar elde etme imkanı tanır.

Porsline’da Profesyonel Pazar Araştırması Anketler Ve Formlar Oluşturun

Porsline, anket oluşturma platformu olarak işletmelere ve araştırmacılara online anketleri basitleştirme ve veri toplama süreçlerini kolaylaştırma imkanı sunar. Kayıt veya giriş, yeni anket oluşturma veya düzenleme, filtreler ve seçenekler belirleme, düzenleme ve tasarım yapma, katılımcılara ulaşma, veri toplama, analiz yapma, rapor oluşturma ve son olarak anketi saklama ve paylaşma adımlarıyla kullanıcılarına etkili bir anket deneyimi sunar.

Ayrıca, Porsline’ın sunduğu özelliklerle anketleri daha profesyonel hale getirmek mümkündür. Bu özellikler arasında yanıtlara puan ve ağırlık ekleme, özel teşekkür sayfaları oluşturma gibi seçenekler bulunmaktadır. Platform aynı zamanda çeşitli örnek formlar ve örneklerle ihtiyaca uygun anket oluşturmayı hızlandırır.

Porsline, tüm temel özelliklerini ücretsiz sunar. Ancak, daha fazla gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, profesyonel veya kurumsal bir hesap kullanarak hesabınızı yükseltebilirsiniz. Ayrıca, online testler ve örnek formların nasıl kullanılacağına dair basit videoları izleyerek kolayca anketler oluşturabilirsiniz.