Markalaşma: Nasıl Yapılır Ve Tüm Gerekenler
 • Temmuz 13, 2024

Markalaşma Veya Branding Nedir? Nasıl Yapılır? Markalaşma Ve Dijital Pazarlama Arasındaki İlişki Nedir?

Markalaşma (Branding) bir ürünün veya hizmetin tüketicilerin zihinlerinde özel ve güçlü izlenimler bırakarak benimsenmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, ürünün değerini artırmak, tüketicinin markayı hatırlamasını ve tercih etmesini sağlamak amacıyla tasarlanır.

Tüketiciye sunulan ürünün kalitesi, tasarımı, ambalajı ve sunduğu faydalar, markanın algılanmasını şekillendirir. Markalaşma stratejileri, markanın tüketiciler arasında nasıl konumlandırılacağını ve algılanacağını belirler. Bu süreç, derinlemesine bir analiz gerektirir ve markanın hedef kitlesi ile kurduğu ilişkiye odaklanır.

Markalaşma konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, marka oluşturma sürecine dair detaylı bilgilerin bu Porsline makalesini inceleyebilirsiniz:

Markalaşma Neden Önemlidir?

Türk Hava Yolları’nın (THY), Türkiye’nin en değerli markalarından biri haline gelmesi, bir dizi stratejik karar ve dönüşüm süreciyle şekillendi. 2003 öncesinde sınırlı bir uluslararası varlıkla faaliyet gösteren THY, yeni bir yönetim kadrosuyla birlikte büyük bir dönüşüm başlattı. Bu dönüşüm, şirketin hedeflerini genişletme ve uluslararası alanda etkin bir oyuncu olma vizyonu üzerine odaklanarak gerçekleşti. Uçak filosunu genişletme, destinasyon sayısını artırma ve hizmet kalitesini yükseltme konusundaki kararlılık, şirketin küresel ölçekte tanınmasını sağladı.

Markalaşmanın, bir işletme için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu anlamak, genellikle marka ve markalaşmanın işletmeye sağladığı avantajları kavramakla başlar. THY, geçmişten aldığı derslerle analitik bir yaklaşımla stratejik adımlar atarak, bugün 127 ülkede 319 şehirle faaliyet gösteren bir marka haline geldi.

Şirketin uluslararası alanda bu denli güçlü bir konuma gelmesi, kararlı dönüşüm stratejisinin ve uluslararası pazarda güçlü bir marka inşa etme kararlılığının bir sonucudur. Bu süreçte şirketin, hedeflerine ulaşmak için gösterdiği istikrarlı çaba ve kararlılık, Türk Hava Yolları’nın Türkiye’nin en değerli markalarından biri olmasını sağlayan kilit unsurlardan biri olmuştur.

Marka kimliği oluşturmanın ve bu kimliği hem üreticilere hem de topluma benimsetmenin önemini vurgulamak gereklidir. Markalaşma, dünya genelinde rekabet gücünü artırır ve bir markanın bulunduğu ülkeye olan güveni yükseltir. Markalar, istihdam sağlama, yatırım yapma, prestij kazandırma ve hatta uluslararası diplomatik ilişkilerde güç sağlama gibi pek çok katkı sunar.

Marka oluştururken vizyon ve misyonun belirlenmesi, markanın hangi alanda rekabet etmek istediğine ve hedeflerine odaklanmasına yardımcı olur. Kalite odaklı bir üretim anlayışı, günümüzde markalaşmanın temelini oluşturur. Türk girişimcilerin dünya çapında başarılı olmaları için kaliteye odaklanmaları, pazarda daha güçlü bir konum elde etmelerine yardımcı olabilir.

İşletmeler için markalaşma stratejileri belirlerken müşteri memnuniyeti ve ilişki pazarlaması da büyük bir önem taşır. Müşteri memnuniyeti, bir markanın devamlılığı açısından hayati öneme sahiptir. İlişki pazarlamasıyla oluşturulan müşteri bağlılığı, markanın sürdürülebilirliği ve büyümesi için temel bir faktördür. Bu süreçlerle birlikte marka, dünya genelinde kabul gören ve tüketici gözünde bir değer haline gelir.

Markalaşma süreci, işletmelerin büyümesi ve uluslararası arenada rekabet etmesi için kritik bir öneme sahiptir. Türk markalarının dünya çapında kabul görmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için kalite, marka değeri ve müşteri memnuniyeti önemli kriterlerdir. Bu unsurların sağlam bir temel üzerine oturtulması, Türk markalarının küresel bir değer haline gelmesini sağlayabilir.

Markalaşma Unsurları Nedir?

Markalaşma, ticari işletmeler için önemli bir stratejik değerdir, zira bu süreç ciddi yatırımlar gerektirir. Marka veya markalaşma, yöresel yemekler, giyim veya kültür gibi özelliklerle benzetilebilir. Çünkü bu özelliklerin toplum tarafından bilinirliği, o bölgeye ait ürün veya hizmetlerin benimsenmesinde etkilidir.

Markanız, diğer işletmelerle rekabet etmenizi sağlayacak bir koleksiyon olarak düşünülebilir. Bu koleksiyon, size avantaj sağlayabilecek değerler, özellikler ve sembollerden oluşur. İyi bir marka oluşturduğunuzda, kendinizi rakiplerinizden farklı kılabilir ve öne çıkarabilirsiniz. Marka oluşturma sürecinin ilk adımı, “marka oluşturma unsurları” olarak temel kavramları bilmektir. Bu unsurlar şunlardır:

İsim: Marka adı, markanın kimliğinin önemli bir parçasıdır. Kısa, anlaşılır ve akılda kalıcı olmalıdır.

Özellikler: Markanın olumlu, çekici ve ikna edici özellikleri ve niteliklerini ifade eden kelimelerdir.

Zihinsel Bağlantılar: Marka adını duyduğunda hedef kitlenin zihninde canlanan kavramlar ve duygulardır. Bu duygular, işletme değerleriyle uyumlu olmalıdır.

Kimlik: Markanın hedef kitlenin zihnindeki genel imajıdır. Marka kimliği, her temas noktasında sürekli olarak korunmalıdır.

Marka Deneyimi: Hedef kitlenin markayla etkileşimlerinin toplamını ifade eder. Bu deneyim ne kadar tatmin edici olursa, işletme marka oluşturmasında o kadar güçlü olur. Müşteri deneyimini geliştirmek için yapay zeka gibi çeşitli araçları kullanmak, markanızı öne çıkarmada önemli bir etki yapabilir.

İmaj: Markanın hedef kitlenin zihnindeki algısıdır ve marka kimliğinden farklılık gösterebilir.

Marka Mesajı: Temelde markanın vaatlerinin özetidir. Bu mesajlar basit, anlaşılır ve akılda kalıcı olmalıdır.

Marka kişiliği: Markanın insan ve kişisel özelliklerini ifade eder ve marka değerleriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin, müşterilere karşı tutumunuz, markanın karakterinin bir parçasıdır.

Marka Ses Tonu: Markanın hedef kitlesiyle iletişim kurmak için kullandığı dil ve ses tonudur. Marka ses tonu, marka karakteri ile uyumlu olmalıdır.

Konumlandırma: Markanın hedef kitlenin zihnindeki özel konumu. Bu konumlandırma, diğer rakiplerden benzersiz ve farklı olmalıdır.

Marka Farkındalığı: Hedef kitlenin marka hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğudur. Yüksek marka farkındalığı, daha fazla insanın markanızı tanımasına yol açar.

Marka Hatırlanması: Hedef kitlenin markanızı hatırlama becerisidir. Marka hatırlanması arttıkça, insanlar markanızı daha kolay ve hızlı hatırlar.

Marka Değeri: Markanın genel değeridir ve müşterilerin ve hedef kitlenin ürünleriniz ve hizmetleriniz için ödeme yapmaya istekli olduğu miktarı belirler.

Yönetim: Marka yönetimi, markayı koruma ve geliştirme sürecidir. Marka yönetimi sürekli ve düzenli olmalıdır ki marka güçlü ve etkili kalsın.

Marka Kültürü: Markanın değerleri ve inançlarından oluşan bir kültürdür ve her temas noktasında sürekli olmalıdır.

Marka Vaadi: Markanın vaatlerinin özeti. Bu vaatler, markanın değerleriyle uyumlu ve ulaşılabilir olmalıdır.

Marka yüzü: Markayı temsil eden kişidir. Bu birey, marka değerleri ve kültürünü yansıtmalıdır.

Marka ve Müşteri Temas Noktaları: Markanın müşterilerle etkileşimde bulunduğu yerlerdir. Bu etkileşim sürekli olarak iyileştirilmelidir ki müşteri deneyimi daima olumlu olsun.

Marka Boşluğu: Markanın vaatleri ile gerçek performansı arasındaki farktır. Bu boşluklar kapatılmalı ki müşteri güveni azalmamalı.

Markalaşma Amaçları Nedir?

Marka oluşturma, küçük işletmeler için bile değerli bir yatırımdır. Kısa vadede maliyetli olabilir, ancak uzun vadede zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayabilir. Doğru bir marka oluşturmadan, sürekli olarak pazarlama stratejilerinizi değiştirmeniz ve düzeltmeniz gerekebilir ki bu da ek maliyetlere sebep olabilir. Güçlü bir markaya sahip olmak, sürdürülebilir pazarlama stratejileri izlemenize olanak tanır ve uzun vadede kaynaklarınızda tasarruf sağlar ve temel hedefleri şunlardır:

·        Rekabetin yoğun olduğu bir pazarda başarı elde etmek

·        Müşterilerle sağlam, duygusal ve uzun vadeli ilişkiler kurmak

·        Yeni müşterileri çekmek ve eski müşterileri tekrar kazanmak

·        Kaynakları ve maliyetleri minimize etmek

·        Açık ve hedef odaklı stratejiler geliştirmek

·        Yeni ürünleri ve hizmetleri daha etkin bir şekilde tanıtmak

·        Müşteri deneyimini bütünleştirmek

Markalaşma Stratejisi Nedir?

Markalaşma stratejisi, bir şirketin, ürünün veya hizmetin tüketici zihinlerinde özel ve pozitif bir yer edinmesini sağlama sürecidir. Bu strateji, markanın yaratılmasından tutun da markanın pazarlama stratejilerinin belirlenmesine kadar geniş bir alana yayılır. Yalnızca görsel unsurlardan ibaret olmayıp, kurumsal kimliğin oluşturulması ve markanın değerlerinin zaman içinde tüketici farkındalığı, algısı ve değeri etrafında şekillenmesini içerir ve oluşturma süreci yıllar alabilir. Ancak bu süreç boyunca sürekli olarak yenilikçi ve yaratıcı olunmalıdır. Bu süreçte markalaşma stratejileri, markanın oluşturulmasından başlayarak tüketici algısının yönetilmesine, marka sadakatine kadar birçok aşamayı kapsar.

Markalaşma Türleri Nedir?

Markalaşma süreci, ürünlerin veya hizmetlerin tanıtılması için izlenen stratejik bir yaklaşımdır. Bu süreç, markanın farkındalığını artırmak, tercih edilirliğini yükseltmek ve tüketici zihninde güçlü bir konum elde etmek için çeşitli stratejilerin bir araya getirildiği bir bütündür. Bu stratejiler arasında ambalaj, reklam kampanyaları, fiyatlandırma politikaları ve dağıtım kanalları gibi unsurlar bulunur:

Online Markalaşma (Online Branding)

Online Markalaşma günümüzde hızla yükselen ve en popüler markalaşma stratejilerinden biridir. Özellikle pandemi süreciyle birlikte daha da önem kazanan bu strateji, markaların kendilerini internet ortamında konumlandırmalarını sağlar. Bu stratejinin temel noktası, markaların online dünyadaki varlıklarını etkin bir şekilde kullanmalarıdır. Örneğin; N11, Getir, Hepsiburada gibi platformlar ya da ürün üreten markaların internet üzerinden satışlarını gerçekleştirdiği pazar yerleri bu stratejinin örneklerindendir.

Ortak Markalaşma (Brand Partnership)

Ortak Markalama popüler bir stratejidir ve iki veya daha fazla markanın ortak pazarlama faaliyetleri yapması üzerine kuruludur. Bu strateji, markaların birbirlerini besleyerek olumlu bir etki oluşturmasını amaçlar. Örneğin Starbucks ve Spotify iş birliği, müşterilere Spotify Premium abonelikleri için Starbucks mağazalarında belirli süreçlerde indirimli erişim sunarak müşteri memnuniyetini artırmıştır. Bu ortak kampanya, müşterilerin hem Starbucks’tan aldıkları ürünlerle hem de Spotify müzik platformundan aldıkları hizmetle birleştirerek iki markanın gücünü bir araya getirmiştir.

Ayni şekilde telekomünikasyon şirketlerinin telefon markaları veya makine üreticilerinin makine deterjanı markalarıyla gerçekleştirdikleri ortak tanıtım faaliyetleri ortak markalama örneğidir.

Hizmet Markalaşma (Service Branding)

Hizmet Markası stratejisi ise dünya standartlarında hizmet anlayışını benimseyen bir stratejidir. Bu strateji, müşteri memnuniyeti üzerine odaklanır ve müşteri ihtiyaçlarına standart bir şekilde yanıt verme hedeflerini taşır. Service Branding bir hizmetin müşterilere sunulan deneyim, kalite, güvenilirlik ve değer gibi özelliklerini vurgulayarak bir marka oluşturma stratejisidir ve bir hizmetin tüketici zihnindeki algısını şekillendirir ve markanın değerini artırır.

örneğin Disney Şirketİ, eğlence endüstrisinde kalite, eğlence, masalsı deneyim ve aile dostu hizmetleriyle tanınır. Disneyland parkları, film stüdyoları, eğlence içerikleri ve tematik tatil köyleri aracılığıyla tüketicilere eşsiz bir deneyim sunar. Disney, marka değerini yüksek kaliteli hizmet sunumu, duygusal bağ kurma yeteneği ve benzersiz müşteri memnuniyeti ile inşa etmiştir. Tüketiciler, Disney markasını sadece bir eğlence şirketi olarak değil, aynı zamanda kaliteli ve unutulmaz deneyimler sunan bir hizmet markası olarak algılar.

Perakende Markalaşma (Retail Branding)

Perakende markalaması, perakendecilerin tüketicinin algısını şekillendirmeyi amaçlayan bir marka stratejisidir, genellikle tabelalar, dekor, müzik, teşhirler, zemin ve aydınlatma gibi fiziksel unsurlarla uygulanır. Bu strateji, büyük mağazalar, süpermarketler, özel mağazalar, depolar ve indirim mağazaları gibi farklı perakende türleri tarafından benimsenir.

Walmart gibi dünyanın en büyük perakendecilerinden biri, 2021’de mağaza yeniden tasarımı yaparak perakende markalamasının etkisini artırdı. Yeniden tasarımın ardından e-ticaret satışları %24’lük bir artışla 43 milyar dolardan 53,4 milyar dolara yükseldi. Bu süreç, müşterilerin aradıklarını hızlıca bulmalarına odaklandı ve 2022’de başlayan ikinci aşama, dinamik teşhirler, yeni aydınlatma ve dijital ekranlar gibi unsurlarla müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçladı.

Kişisel Markalaşma (Personal Branding)

Kişisel markalaşma, genellikle bireylerin kendi kişilikleri, yetenekleri veya uzmanlık alanları etrafında bir marka oluşturmaları anlamına gelir. Bu durum, özellikle ünlüler, sanatçılar, sporcular, iş liderleri veya sosyal medya etkileyicileri gibi kişiler için oldukça yaygındır.

Örneğin, Oprah Winfrey’in kişisel markası, sadece kendi adı altında sunulan birçok ürün ve hizmetin yanı sıra, toplumsal etki yaratmak ve insanların yaşamlarını iyileştirmek için de kullanıldı. Oprah Winfrey, kendi talk show’uyla başladı ve zamanla medya sektöründe etkili bir figür haline geldi. Sunduğu içerik, kişisel hikayesi, toplumsal etkisi ve liderlik özellikleriyle Oprah, kendi markasını oluşturdu. İnsanlar onu güvenilir, samimi ve başarılı bir figür olarak tanıdılar.

Aynı şekilde Elon Musk’ın kişisel markası, teknoloji ve inovasyon alanında güvenilir, öncü ve ilham verici bir figür olarak tanımlanmaktadır. Elon Musk, teknoloji, uzay ve yenilik konusundaki tutkusu ve liderlik vasıflarıyla kendi kişisel markasını oluşturmuştur. SpaceX ve Tesla gibi şirketlerdeki başarısı, onun yenilikçi ve geleceğe odaklı bir lider olarak algılanmasını sağladı ve sosyal medya ve medya aracılığıyla yaptığı açıklamalar, geniş kitleler tarafından takip edilen bir figür haline gelmesine yardımcı oldu.

Offline Markalaşma (Offline Branding)

Online pazarlamanın yükselişiyle birlikte offline markalama bazı açılardan geri planda kalsa da hala önemli bir rol oynuyor. Özellikle fiziksel etkileşimlerin, etkinliklerin, fuarların veya birebir temasın sağladığı duygusal bağlama dayalı deneyimler, markalar için değerli olmaya devam ediyor. Örneğin, etkinliklerdeki standlar, fuarlar, yüz yüze yapılan sunumlar, özel etkinlikler gibi offline stratejiler, markaların doğrudan tüketicilerle etkileşimde bulunmasına ve duygusal bir bağ kurmasına olanak tanır. Online ve offline markalama stratejilerinin dengeli bir şekilde kullanılması, markaların geniş bir kitleye ulaşmasını ve farklı platformlarda varlık göstermesini sağlar.

Çevrimdışı markalamanın dijital performans ölçümünden daha zor olmasıyla birlikte, 2022’de Adidas’ın Dubai’deki bir billboard’u, Arjantin takımının FIFA dünya şampiyonluğunu kazandığı bir anı betimliyordu. Adidas, muhteşem bir zafer anını içeren reklamı, “İmkansız Yoktur” slogani ile birleştirdi.

Ürün Markalaşma (Product Branding)

Ürün Markası ise dünya genelinde yaygın ve sıkça kullanılan bir marka stratejisidir. Bu stratejinin temel amacı, aynı sektörde faaliyet gösteren markaların ürünlerini diğerlerinden farklı kılacak semboller ve tasarımlar ekleyerek tüketicilere tanıtmaktır. Bu strateji ürünün kendisiyle ilişkilendirilen, ona özgü ve tanınabilir bir kimlik oluşturma stratejisidir ve bir ürünün özelliklerini, kalitesini, tasarımını ve benzersiz özelliklerini vurgulayarak tüketicilerde marka bilincini güçlendirmeyi hedefler.

Örneğin iPhone, sadece teknolojik bir cihaz değil, aynı zamanda üst düzey tasarım, kullanım kolaylığı, güçlü bir ekosistem ve markaya özgü bir deneyim sunan bir ürün haline geldi. iPhone’un her yeni modeli, özellikle yenilikçi teknolojisi, şık tasarımı ve benzersiz kullanıcı deneyimiyle tüketicilerde büyük beklentiler oluşturuyor. Apple, iPhone markası etrafında oluşturduğu sadık bir müşteri kitlesiyle, ürün markalama stratejisi konusunda başarılı bir örnek sunmaktadır.

Kurumsal Markalaşma (Corporate Branding)

Corporate branding, bir şirketin kurumsal kimliğini ve marka imajını oluşturarak, güçlendiren ve yöneten bir stratejik pazarlama yaklaşımıdır. Bu strateji, şirketin değerlerini, misyonunu, kültürünü ve hedeflerini vurgulayarak tüketicilere ve paydaşlara şirketin benzersiz kimliğini sunmayı amaçlar. Corporate branding, şirketin genel itibarını güçlendirmeyi ve tüketiciler arasında güven oluşturmayı hedefler ve yalnızca şirketin logosu veya görsel unsurlarıyla sınırlı değildir; aynı zamanda şirketin iletişim tarzı, hizmet kalitesi, çalışan ilişkileri ve toplumsal sorumluluk gibi unsurları da içerir. Bu strateji, müşterilere şirketin sunduğu değeri anlatma ve şirketin öne çıkan özelliklerini vurgulama konusunda odaklanır.

Güçlü bir corporate branding stratejisi, tüketicilerin şirketle duygusal bir bağ kurmalarını ve uzun vadeli müşteri bağlılığı oluşturmalarını teşvik eder ve sektördeki rekabet avantajını artırmaya ve marka bilincini güçlendirmeye yöneliktir. Örneğin Apple, kurumsal kimliğini teknoloji, yenilik ve kullanıcı dostu ürünlerin yanı sıra estetik ve minimalist tasarımla tanımlayan bir şirket olarak bilinir. Şirketin logo ve ürün tasarımları, kurumsal kimliklerini yansıtan özel ve tanınabilir unsurlar haline gelmiştir. Apple’ın pazarlama iletişimi ve reklam stratejileri, kullanıcı deneyimi odaklı ve duygusal bağ kurmayı hedefleyen bir yaklaşımı destekler.

Kültürel markalaşma (Cultural Branding)

Kültürel markalaşma bir kültür, yaşam tarzı veya hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmayı hedefleyen bir markalama stratejisidir. Genellikle kültürel markalamayı kullanan işletmeler turizm şirketleri ve B2B yenilikçileridir. Bu strateji duygusal anlatımlar aracılığıyla marka değeri oluşturmayı amaçlayan bir stratejidir.

Örneğin Red Bull’un pazarlama stratejisi, tüketicilerde enerji ve serbestlik hissi yaratmak üzerine odaklanarak, markanın ürünün ötesinde bir deneyim sunduğunu vurguluyor. Red Bull’u sadece bir içecek şirketi olmanın ötesine taşıyarak, gençlik, macera ve enerjiyle özdeşleşen bir kültüre dönüştürüyor. Red Bull, sponsor olduğu etkinlikler, macera sporları ve eğlence dünyasıyla genç ve enerjik bir kitlenin ilgisini çekiyor.

Aktivist markalaşma (Activist Branding)

Aktivist markalama bilinçli markalama olarak genellikle Gen Z ve Y kuşağı izleyicileri arasında marka katılımını ve sadakatini artırmayı hedefleyen şirketler, marka stratejilerine çeşitli çevresel, sosyal, topluluk veya ekonomik konulardaki desteklerini dahil etme eğilimindedirler. Bu strateji bilinen bir markalama stratejisidir ve bir şirketin işletmesini değerlerine dayandırmayı amaçlar. Nike markasinın 2020 sosyal sorumluluk kampanyasında, “Hepimiz değişimin bir parçası olalım” diyerek, şirket ikonik “Just do it” slogandan bir “Bir kere, yapma” anti-ırkçılık mesajına dönüştürdü. Reklamın Twitter’da yayımlanmasından üç gün sonra, 6.7 milyon görüntülenme, 100.000 retweet ve 210.000 beğeni elde etti. Ayrıca Instagram’da 14 milyon görüntülenme elde etti.

Patagonia şirketi, sürdürülebilirlik, çevre koruma ve doğaya duyarlılık gibi değerleri merkeze alarak marka kimliğini şekillendiriyor. Üretimde çevreye zarar veren yöntemlere karşı duruş sergileyerek, satışlarının bir kısmını doğaya ve çevre koruma çalışmalarına bağışlayarak ve tüketicilerini bilinçlendirerek marka kimliğini güçlendiriyor. Özellikle “Don’t buy this jacket” gibi çarpıcı kampanyalarıyla tüketicileri satın alma yerine ürünlerin gerçek ihtiyaç haline gelmesini vurgulayarak, şirket sürdürülebilir tüketim konusundaki duruşunu açıkça ortaya koyuyor.

Bileşen Markalaşma (Ingredient Branding)

Bileşen markalama, bir ürünün veya bir ürün grubunun bir parçası olarak öne çıkan özel bir bileşenin markalaşmasıdır. Özellikle bu bileşen, ürünün özgün ve dikkate değer özelliklerinden birini temsil eder. Bu strateji, bir bileşenin adının veya markasının, tüketiciler tarafından tanınır hale gelerek, ürünle özdeşleşmesini amaçlar. En popüler içerik markalama örneklerinden biri DuPont’un Teflon markasıdır. Bu durumda, ana şirket yapışmaz kimyasal bileşiğin adını kendi başına bir marka oluşturmak için kullandı. Bugün, Teflon çok milyar dolarlık bir marka haline geldi ve ünlü ürün, otomotiv, endüstriyel imalat, elektronik, kablo ve daha birçok endüstride kullanılıyor.

Başka bir örneği: Intel’in işlemcileri ve Intel’in “Intel Inside” kampanyası bilgisayarların önemli bir parçası olan işlemcilerini öne çıkararak, ürünlerine değer katan bu bileşeni markalaştırmıştır. “Intel Inside” logosu, bir bilgisayarın gücünü, hızını ve kalitesini temsil etmeye başlamıştır. Bu şekilde, tüketiciler, bir bilgisayar alırken işlemcinin Intel olmasını, kalite ve performans göstergesi olarak görmeye başlamışlardır.

Hangi Tür Markalaşma Stratejisi Size Uygun?

Marka stratejisi seçerken, öncelikle markanın hedefleri, hedef kitlesi, kimliği ve endüstri içindeki konumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu stratejilerin her biri farklı amaçlara hizmet eder; örneğin Kişisel markalaşma, bireylerin veya küçük işletmelerin kişisel niteliklerini ve uzmanlıklarını vurgulamak için idealdir.

Kurumsal markalaşma ise geniş çaplı şirketlerin kurumsal kimliklerini güçlendirmeyi hedefler. Ürün markalaşması, özellikle belirli bir ürünün özelliklerini vurgulayarak rekabet avantajı sağlamak isteyen şirketler için uygundur. Tüm bu stratejiler, markanın temel amaçlarına, hedef kitlesine ve sektörüne bağlı olarak doğru seçenekleri sunar.

Markalaşma Süreç Nedir Ve Nasıl Yapılır?

İşletme genellikle geniş bir ürün yelpazesi sunuyorsa, farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarına cevap vermek karmaşık hale gelebilir. Ancak, uygun marka oluşturma adımlarını atmadan, müşteriler bu ihtiyaçların göz ardı edildiğini düşünebilir ve zamanla işletmeye mesafe koyabilir.

Marka oluşturma süreci, zaman ve sürekli çaba gerektiren bir işlemdir. Bu alanda başarılı olmak için işletmelerin sabırlı ve sürekli çaba göstermesi önemlidir. Şimdi, marka oluşturma sürecinin farklı aşamalarına odaklanalım.

Marka Amaçlarını Belirleme: Marka amacı, gelecekteki hedeflerinizi belirleyen kritik bir unsurdur. Bu amacı belirlerken şu sorulara cevap vermelisiniz:

 • Marka amacınız nedir?
 • Markanızın tanınırlığını mı artırmak istiyorsunuz, yoksa daha fazla müşteri mi çekmek istiyorsunuz?
 • Sadece marka değerinizi mi artırmak istiyorsunuz?
 • Rakiplerinizden farklı olarak ne tür bir değer sunuyorsunuz?
 • Hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz? Ürünleriniz ve hizmetleriniz müşteri sorunlarını çözmede etkili mi?
 • Markanızda müşterileri cezbeden ne tür özellikler var? Neden sizi rakiplerinizden tercih etmeliler?

Rakiplerin Tanınması ve Performans Analizi: Rakiplerinizin davranışlarını anlamak, kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemenizde yardımcı olur. Ancak, rakiplerinizden kopya çekmek yerine, benzersiz bir ürün veya hizmet sunarak kendinizi onlardan ayırmalısınız.

Bu aşamada, işletmenizin ana ve yan rakiplerini gözden geçirmeli ve markanızın mevcut pazardaki konumunu belirlemelisiniz. Ardından, pazarlama stratejileri analizi ve SWOT analizi gibi araçlarla markanızın güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin. Böylece, kendinizi rakiplerinizden ayırarak farklı bir marka kimliği yaratabilirsiniz.

Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Hedef kitleniz, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satın alabilecek potansiyel müşterilerdir. Bu hedef kitlenin doğru tanınması, marka mesajınızı hedeflenmiş ve etkili bir şekilde iletebilmenize yardımcı olur.

 • Hedef kitlenizin demografik özelliklerini belirlemek önemlidir: yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, iş, yaşam yeri gibi.
 • Psikolojik özelliklerini (değerler, tutumlar, ilgi alanları) ve alışveriş ve marka tercihleri gibi davranışlarını anlamak da kritiktir.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyebilirsiniz:

Potansiyel Müşteri Yaratma (Lead Generation) Nedir Ve Potansiyel Müşterileri Nasıl Çekmeliyiz?

Marka Misyonunun ve Varoluş Nedeninin Tanımlanması: Marka misyonunuzu net bir şekilde ifade etmek, hedef kitlenizin markanızın amacını daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Örneğin, Nike markasının odak noktası başlangıçta profesyonel sporcularaydı ve “Dünyadaki Tüm Sporcuları Yenilikçi ve İlham Verici Olmaya Teşvik Etmekti.” Ancak zamanla Nike, misyonunu “Eğer bir vücudunuz varsa, o zaman bir sporcu olabilirsiniz” şeklinde genişletti. Bu değişiklik, markanın hedef kitlesini önemli ölçüde genişletti ve herkesi kapsadı, herhangi bir seviyede spor yeteneği olan.

 Benzersiz Özelliklerin ve Farklılıkların Tanıtılması: Başarılı bir marka olmak için rakiplerinizden farklı olmanız önemlidir. Kendinize özgü özelliklerinizi ve farklılıklarınızı tanımlayın ve bu özellikleri vurgulayarak dikkat çekin.

Kendinize şu soruları sorun:

 • Rakiplerimden daha iyi hangi sorunları çözüyorsunuz?
 • Rakiplerimizin sunmadığı özel hizmetler var mı?

Ardından, bu soruların cevaplarına dayanarak kendinize özgü ve farklı özelliklerinizi tanımlayın ve bu özellikleri vurgulayarak etkili bir fark yaratın.

Hedef Kitlenizle İletişim Kurma Yöntemi: Markanın dil ve ifadesi, hedef kitlenizle etkileşim kurarken önemlidir. Hedef kitlenize uygun bir dil seçmek, markanızın hedeflerine, misyonuna ve hedef kitlesine uygun olmalıdır. Müşteri sadakati kazanmak için doğru iletişim kurmak oldukça önemlidir. Bir markanın iletişim tonu, profesyonel, basit, samimi, dostça, reklamcı ya da ciddi olabilir. Doğru tonu belirlemek, hedef kitlenizle etkili iletişim kurmanıza ve onları çekmenize yardımcı olur. Aynı şekilde, markanıza özgü ve uygun bir konuşma tarzı, makale yazmak veya sosyal medya platformlarında paylaşım yapmak için oldukça kritiktir. Hedef kitlenizin özellikleriyle uyumlu bir dil kullanmak, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmanıza yardımcı olur

Bu aşamadan sonra, marka performansınızı ölçmek için NPS anket şablonu  (Net Promoter Score) gibi araçları kullanabilirsiniz. Bu araçlar, mevcut iletişim stratejinizin etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Logo Ve Slogan Tasarımı: izleyicilerin ilgisini çekme ve güven kazanmada kritik bir role sahiptir. Logo, markanın görsel kimliğini temsil eder ve çekici, özgün ve işletmenizin türüyle uyumlu olmalıdır. Marka mesajını aktarmanın etkili yollarından biri uygun bir slogan kullanmaktır; etkileyici bir slogan, çekici, akılda kalıcı ve markanın ürün ve hizmetleriyle uyum içinde olmalıdır. Logo ve slogan tasarımı için profesyonel destek almak faydalı olabilir.

Marka Tanıtımı İçin Etkili Ve İşlevsel Reklamlar: markanın hedef kitlesince tanınmasını hızlandırır. Hedef kitleye markanızı tanıtmak için birçok reklam yöntemi bulunmaktadır. Günümüz dünyasında en etkili ve verimli reklam yöntemlerinden biri dijital pazarlamadır. Bu yöntem, sosyal medya aktiviteleri, çevrimiçi reklamlar, e-posta pazarlaması ve diğer online reklam stratejilerini içerir.

Kapsamlı reklam ve dijital pazarlama stratejileriyle markanızı geniş bir kitleye tanıtabilir ve ürünlerinizle hizmetlerinizi duyurabilirsiniz. Marka oluşturma süreci sürekli ve zaman alan bir süreçtir, bu yüzden istediğiniz sonuca hızla ulaşmayı beklememelisiniz.

Kısacası markalaşma süreci, öncelikle araştırma ve raporlamayla başlar; burada ihtiyaçlar, trendler ve hedefler belirlenir. Ardından genel iş stratejisi, piyasa trendlerine uygun olarak oluşturulur ve ürün gamı tanımlanır. Hedef kitleniz, bu stratejiye göre netleştirilir ve özelleştirilir. Markanızı pazarlama ve iletişim çalışmalarında öne çıkaracak bir konumda konumlandırılırken, marka analizlerine dayalı bir pazarlama kılavuzu oluşturulur.

Stratejik bir iletişim planı ve etkileşim stratejisi belirlenirken, marka resmi olarak tescil edilir – bu, marka değerinin temelini oluşturur. Markanızın kişiliği ve bileşenleri rakiplerden farklılaşmasını sağlar. Web site, sosyal medya gibi mecralarda marka kişiliğinizi yansıtan tasarımlar oluşturulur. Ve en önemlisi, süreci uygulayarak sürekli yeniliklere açık bir şekilde değerlendirir ve geliştirirsiniz. Bu adımlar, markanızı oluştururken ve güçlendirirken izlenecek temel aşamaları kapsar.

Markalaşma ve Pazarlama Birbirlerini Nasıl Etkiler?

Markalaşma ve pazarlama, birbiriyle ilişkili olmalarına rağmen farklı kavramlardır. Markalaşma, bir markanın kimliğini ve değerlerini oluştururken, pazarlama, markanın farkındalığını artırmaya ve ürün veya hizmetlere talebi artırmaya odaklanır. Genel olarak pazarlama aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

Pazar Araştırması: Pazar araştırmaları pazarlamacılara hedef pazarla ilgili, rakipler ve işletme trendleri gibi bilgileri toplamada yardımcı olur.

Ürün Geliştirme: Pazarlamacılar yeni ürünler veya hizmetler geliştirir veya mevcut ürünleri iyileştirir.

Reklam: Şirketler, farklı reklam türleri kullanarak marka farkındalığını ve ürün veya hizmetlere olan talebi artırır.

Satış: Pazarlamacılar potansiyel müşterilerle çeşitli yollarla iletişim kurar ve onları ürün veya hizmet satın almaya yönlendirir.

Satış Sonrası Hizmetler: Pazarlamacılar müşterilere destek sağlar ve satın almadan sonra olası sorunları giderir.

Ancak markalaşma ve pazarlamanın uygulama aşamalarında ve işlevlerinde büyük ölçüde örtüştükleri görünüyor. Bu nedenle birçok insan markalaşma ile pazarlama arasındaki farkları anlamıyor ve bu iki kavramı kesin bir şekilde birbirinden ayıramıyor.

Markalaşma, marka değerlerinin oluşturulmasına odaklanan uzun vadeli bir süreçtir; buna karşılık pazarlama, marka farkındalığı ve ürünler veya hizmetler için talebin artırılmasına kısa vadeli odaklanır. Basit bir örnekle, markalaşma bir ev inşa etmek gibidir. Bu süreçte, evin tasarımını ve planını belirlemeniz ve ardından onu inşa etmeniz gerekir. Pazarlama ise evin renklendirme aşamasına benzer; önceden inşa edilmiş bir evi alıcıların beğenisine sunmak için gereklidir.

Bu nedenle işletmeler, satışları ve karlılığı artırmak için pazarlamadan faydalanırken, markalaşma, etkili bir şekilde hedef kitlenizle güçlü ve kalıcı bir ilişki kurar ve satışlardaki temel bir rol oynar. Bu yüzden markalaşma, pazarlamadan önceliklidir ve pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce güçlü ve kalıcı bir marka oluşturmak daha iyidir.

Bunların yanı sıra, markalaşma stratejileri kalıcıdır, ancak pazarlama stratejileri geçicidir. Her şirket, kendi marka değerlerine ve prensiplerine bağlı kalmalıdır. Bu değerler ve prensipler, şirketin ürünlerinden, reklamlarından ve müşteri hizmetlerinden yansır; ancak aynı şirket, pazarın ihtiyaçları ve müşterilerine bağlı olarak pazarlama stratejilerini değiştirebilir. İyi bir ev, sağlam ve kalıcı bir temele sahip olmalıdır. Bu temel, marka değerleri gibi zaman içinde değişmemelidir. Öte yandan, pazarlama, evin tasarımı ve dekorasyonu gibi moda ve diğer faktörlere dayalı olarak zamanla değiştirilebilir.

Tabii ki markalaşma ve pazarlama arasındaki benzerlikleri ve bu ikisinin sıkı ilişkisini göz ardı edemeyiz. Örneğin, marka sadakati anketi, marka ve pazarlama stratejilerini belirleme ve değiştirme süreçlerinde önemli bir rol oynayan yaygın kullanılan araçlardan biridir. Çünkü müşteri sadakatinin zayıflaması, işletmenizin geleceği için bir tehlike oluşturabilir.

Kalıcı marka stratejilerine bağlılık, pazarlama stratejilerinin şirketinizin ürünlerine ve hizmetlerine sürekli olarak hedef kitlenin ilgisini çekmesini sağlar. Farklı reklam taktikleri, satış sonrası hizmetler gibi pazarlama, hedef kitlenin şirketinizin ürünlerine veya hizmetlerine odaklanmasına çalışır; ancak bu odaklanma kısa vadeli olabilir ve belirli bir süre sonra azalabilir. Markalaşma ise marka için uzun vadeli bir kimlik ve değerler oluşturarak bu odaklanmayı sürdürmeye çalışır.

Pazarlamanın Markalaşmaya Etkisi

Pazarlama olmadan markalaşma tam anlamıyla hedeflerine ulaşamaz. Pazarlama, marka mesajının sürekli ve akıllıca potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlar ve müşterilerin ürünlerinizi rakiplerden daha tercih etmeleri için gerekli unsurları sunar. Pazarlama olmaksızın, işletmenizin ürünleri veya hizmetleri için yeterli talep oluşmaz. Pazarlamanın markalaşma üzerindeki etkileri şunlar olabilir:

Marka Farkındalığını Artırma: Pazarlama, marka farkındalığını artırmaya yardımcı olabilir. Marka farkındalığının artmasıyla, potansiyel müşteriler sizi daha fazla tanır ve sizin hakkınızda daha iyi bir değerlendirme yapabilir. Marka farkındalığı anketi şablonu hedef kitlenizin kaçının aklında adınız veya logonuz olduğunu ve markanızın hatırladıkları ilk ad olup olmadığını öğrenmenize yardımcı olur.

Ürünler ve Hizmetler için Talep Oluşturma: Pazarlama, satış oluşturma veya potansiyel müşteri bulma gibi güncel taktiklerle ürünler veya hizmetler için talep oluşturmak ve genişletmek için yardımcı olabilir. En çok talep gören ürünler anket şablonu oluşturarak, hedef kitlenizin işletmenizin ürünlerini veya hizmetlerini satın almaya daha fazla istekli olmalarını sağlayabilirsiniz.

Satışları Artırma: Pazarlama, doğrudan satışları artırmada etkili olabilir ve bu şekilde şirket daha fazla kar elde edebilir.

Porsline Anketlerinden Markalaşma İçin Nasıl Yararlanabiliriz?

İşletmelerin gelişimi, anket oluşturma ve form oluşturma gibi en güncel araçlarla desteklenir. Bu araçlar, çevrimiçi işletmeler için güçlü bir pazarlama aracıdır; mevcut müşterilerle iletişimi güçlendirirken aynı zamanda yeni müşteri kitlesini keşfetmeye yardımcı olur. Bu da satışları artırır, marka farkındalığını artırır ve müşteri güvenini sağlar.

Porsline, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin ihtiyaçlarına odaklanarak çeşitli online pazarlama ve pazar araştırması anketlerini ücretsiz sunar. Örneğin, müşteri persona anketi şablonu, hedef kitlenizin alışkanlıkları, tercihleri ve gerçek ihtiyaçları hakkında değerli bilgiler sağlar; böylece müşteri profilini oluşturmanıza yardımcı olur.

Aynı şekilde, fiyatlandırma anketi ve demografik anketi şablonu geniş bir müşteri verisi yelpazesi sunar; demografik verilerden, alışveriş geçmişine ve online alışveriş alışkanlıklarına kadar önemli bilgiler içerir.

Parsoline, ücretsiz, profesyonel ve kurumsal kullanıcılar için form otomasyonu ve anket oluşturma yazılımı sunar. Hazır anket örnekleri ve güncel özelliklerle size destek verir. Hazır formları kullanarak veya kendi formlarınızı oluşturarak başlayabilir, bunları hedef kitlenizle veya diğer kişilerle paylaşabilir ve sonuçları uzmanlık gerektirmeden analiz edebilirsiniz.

Parsoline’ın markalaşma ve pazarlama için öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:

 • Anketleri e-posta veya SMS ile gönderme
 • Otomatik yanıt alma imkanı
 • Farklı dosya türlerini (örneğin, resim ve PDF) yanıtlarken alma
 • Verileri Excel ve CSV formatında alma
 • Verilere ileri düzey filtreler uygulama ve raporlama imkanı
 • Değerlere bağlı olarak koşullar ekleme
 • Tekrarlı yanıtları engelleme
 • Sorulara puan vererek ağırlıklandırma yapma
 • Kullanışlı özelleştirme seçenekleri
 • Google Sheets gibi çeşitli yazılımlar ve platformlarla entegrasyon
 • Link, web sitesi, QR kod ve sosyal medya aracılığıyla formları paylaşma

Sonuç olarak, markalaşmanın işletmenizin ürün ve hizmetlerini pazara sunmanın temel bir parçasıdır. Markalaşma, şirketinizi güçlendirir, müşteri deneyimini geliştirir ve rekabet dolu pazarda başarı elde etmenizi sağlar.

Parsoline, çeşitli markalaşma türlerine, özellikle kişisel markalaşmaya, çeşitli çevrimiçi anketlerle destek sağlar. Anketlerin yanı sıra, online anket projelerini etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak pratik yöntemler de sunar.

Parsoline’a üye olarak birçok ücretsiz anket örneğine ve çeşitli özelliklere erişebilirsiniz. Ayrıca hesabınızı profesyonel veya kurumsal seviyeye yükselterek Porsline’ın özel ve güncel özelliklerinden faydalanabilirsiniz.