Demografik Sorular Anketin Neresinde Sorulur?
 • Nisan 23, 2024

Demografik sorular anketin neresinde sorulur?

Merhaba sevgili okuyucu! çalışan mısınız yoksa işveren mi? geliriniz ne kadar?

Hiç kimse bir konuşmanın başında bir yabancının kişisel hayatının sorulmasından hoşlanmaz. Bunu biz söylemiyoruz! Dünyanın ünlü raporları ve müzakere bilim adamlarıda bunu diyor. Tabi ki, dünya çapında bu konu etrafında hararetli bir tartışma vardır.

Bu makalede demografik sorular anketin başında mı yoksa sonunda mı yerleşiyor sorusuna cevap vermeyi amaçlıyoruz!

Demografik sorular, popülasyonların özelliklerini inceleyen sorulardır.

Bu makalede, demografik bilgi kavramını ve müşteri ve pazar araştırmalarındaki uygulamalarını ayrıntılı olarak açıklarken, çevrimiçi anketlerin tasarımında en yaygın olarak kullanılan soru örneklerinden bazılarına ve müşteri demografik anketlerin tasarlamasının ipuçlarına atıfta bulunuyoruz.

Demografik bilgiler nedir?

Demografik bilgiler veya demografik özellikler, yaş, cinsiyet, soy, uyruk, ikamet yeri, medeni durum, istihdam durumu, gelir ve benzeri gibi bir nüfusun özelliklerini ifade eder.

Ayrıca kişinin siyasi/dini inançları, bireylerin ailedeki rolü, nüfusun satın alma davranışı, sosyal medyadaki varlığı veya yokluğu, hatta ev sahibi veya kiracısı olması gibi konular da demografik bilgilerin içinde yerleşebilir. Aslında, insanları daha iyi anlamaya ve gruplandırmaya yardımcı olan herhangi bir veri, o popülasyonun demografik bilgileri olarak incelenebilir. Bu yüzden, demografik bilgi toplamak için hedefinizin veya işinizin ne olduğu ve ayrıca hedef pazarınız nüfusun hangi kısmı içeriyor çok önemlidir.

Demografik bilgiler, müşteri kişiliğini belirlemede ve tasarlamada çok önemlidir. Müşteri kişiliğini tanımak için aşağıdakileri okuyun:

Müşteri kişiliğini tanımak ve tasarlamak için kapsamlı kılavuz

Demografik bilgi toplamak, hedef pazarlar da dahil olmak üzere farklı grupları tanımak için en iyi yollarından biridir. Bu bilgiler ile farklı kişi veya grupların kimliklerini, ihtiyaçlarını, isteklerini ve endişelerini anlayabilir ve buna göre neler olduğunu kolayca analiz edebilir veya sonraki adımlarınızı belirleyebilirsiniz.

Demografik anketin kullanım alanları nelerdir?

Bilimsel ve akademik araştırmalardan pazar ve pazarlama araştırmalarına kadar, demografik bilgiler, araştırma sonuçlarının doğruluğunu incelemede, hedef grupların sınıflandırmasında ve iş geliştirme planlamasında geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Hedef gruplarını tanımak ve sınıflandırmak

Bir demografik anketi oluşturarak, hedef pazarı bölümlere ayırmak ve ardından pazarın her grubuna belirli bir mesaj iletmek mümkündür.

Yaş, eğitim, gelir ve istihdam durumundan bağımsız olarak demografik bilgiler veya demografik soruların tümü, büyük bir pazarlamacı veya müşteri grubu için daha küçük gruplara ve segmentlere ayırabilecek özellikleri arar.

Demografik anketinizin hedef kitlesi işletmeler veya kuruluşlar ise, demografik bilgiler müşteri firmaların karakteristik özellikleri(Firmographic) ile değiştirilecektir. Böylece sorularınız kuruluşların özelliklerini inceler. Örneğin, kuruluş büyüklüğü, cirosu, kurluşun insan kaynakları, yöneticileri ve özellikleri gibi kalemler analiz edilir.

Pazar araştırması ve pazarlama

Pazarlama açısından, hedef kitle ve nihai hedef kitle ne kadar iyi ve doğru bir şekilde belirlenirse, doğru pazarlama mesajlarını göndererek müşterileri çekme ihtimalı o kadar yüksek olacaktır. Bunun nedeni, her pazar araştırması anketinde veya müşteri anket formunda demografik soruların yerleşmesidir.

Ürün/hizmet geliştirmesinde, hizmet kalitesinden memnuniyet ölçmesinde, ürün fiyatının belirlenmesinde, müşterilerin demografik özelliklerine göre görüş ve ihtiyaçlarının anlaşılmasında, demografik özelliklerle ilişkin sorularının cevaplanması yaralı olaabilir.

Örneğin, yüksek gelirli bekar erkekler ve kadınları hedef pazarınızda baskın nüfusu oluşturması için, ürününüzün geliştirilmesini ve fiyatlandırılmasını etkileyebilir. Çünkü bu durumda müşterilerinizin satın alma gücünün yüksek olduğunu bilirsiniz. Onların ihtiyaçlarını bilirsiniz ve bu ihtiyaçlara daha iyi cevap bulabilirsiniz. Ayrıca bunları bilmeniz için reklam, içerik üretimi ve pazarlama uygulamalarınız da daha hedefli ve etkili hale gelecektir.

Mesleksel, bilimsel ve akademik araştırma

Demografik anketin akademik araştırmalarda da birçok işlevi vardır. Araştırmacılar, araştırmalarında katılımcıların demografik bilgilerini tanıyarak, katılımcıların ve motivasyonlarının net bir anlayışa varacaktır. Ayrıca araştırmanın kapsamı belirli bir popülasyonla sınırlıdır, bu nedenle sonuçlar daha güvenilir ve sonuçların analizleri daha doğru olacaktır.

Demografik soruları çevrimiçi anketin başına mı yoksa sonuna mı koyalım?

Demografik sorular genellikle çevrimiçi anketlerin bir parçası olarak sorulduğu için, bu soruların anketteki yeri veya ne zaman ve nasıl sorulacağı tartışmalıdır.

Genel olarak işletmeler anketlerinin amacına ve çevrimiçi anket formuna bağlı olarak iki durumla karşı karşıyadır:

Birincisi: anketi sadece demografik bilgi toplamak amacıyla tasarlayıp uyguladığı zaman.

Ikincisi: demografik soruları anket sorularının bir parçası olduğu zaman ve araştırmanın temel amacı başka bir soruyu cevaplamak olduğu zaman.

İlk durumda, anketin amacını ayrıntılı olarak açıkladıktan sonra sorularınızı sorabilirsiniz. Ama ikinci durumda, bu soruları sormanın zamanını ve yerini seçmek için farklı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Bazı uzmanlar, demografik soruların anketin başında sorulması gerektiğine, bazıları anketin sonunda sorulması gerektiğine, bazıları ise en önemli demografik soruların anketlerin başında yer alması ve en düşük önemi olan soruların anketin sonunda yer alması gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden, bu sorunun kısa cevabı şudur: “Kesin ve doğru bir cevap yoktur ve bu soruların yeri hedeflerinize bağlıdır.”

Aslında, demografik soruları bulmak bir dizi faktörlere bağlıdır; örneğin, anketteki tüm sorular kişisel ve hassas bilgileri soruyor mu? veya yanıtlayanlar bilgilerinin gizli kalmasından ne kadar eminler? veya anketin diğer bölümleri ile demografik sorular bölümü arasındaki bağlantı nedir? kaç sorunuz var? anketinizi ve demografik sorularınızı yanıtlamak için yanıtlayan motivasyonu nedir?

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, nihai hedeflerinize uygun olarak anketin başında yahut sonunda hangi soruların yer aldığı veya demografik soruların ikiye bölünmesi hakta karar verin, ayrıca bu kararların hangisi size daha yüksek yanıt oranı ve daha doğru veriler sağlayabileceğine düşünün.

Genel olarak, anketinizin amacı, yanıtlayanlarla kurduğunuz iletişim türü, belirlilik ve soruları nasıl tasarımlanması, seçiminizi büyük ölçüde etkiler.

Psikolojik açıdan bakıldığında, insanlar anketin başında soruları şüpheci bir bakış açısıyla yanıtlamaya başlarlar. Ayrıca, birçok insan medeni durumları veya gelirleri hakkında ancak iletişim kurduktan sonra konuşmayı kabul eder. Bu yüzden demografik soruları anketin sonuna ertelemek daha iyi bir yaklaşımdır.

Neyse, önerimiz, başta veya sonda hangi demografik soruları sorduğunuza reğmen, hedef kitlenizi bu tür bilgileri talep etme nedeninizi mutlaka bilgilendirin ve bu bilgilerin hangi bağlamda kullanıldığını açıkça açıklayın.

En iyi demografik sorular hangi sorulardır?

Anketinizin amacına dayanarak, iş ihtiyaçlarınıza cevap verecek için en iyi demografik soruları seçin. Bu soruların daha hassas ve özel mahiyeti olduğu için, tüm soruların sorulması anketiniz yanıt oranının düşmesine sebep olabilir. Bu nedenle, en alakalı ve en iyi sorulardan bazılarını seçmek ve bunları anketinizde kullanmak daha iyidir.

Yaş

 yaş grubunuzu seçin

17 yaşında ve daha az

18’den 20’ye kadar

21’den 30’a kadar

31’den 40’a kadar

41’den 50’ye kadar

51’den 60’a kadar

61 ve daha çok

demografik sorular

Cinsiyet

Kadın

Erkek

Demek istemiyorum

Eğitim

Son mezuniyet belgeniz hangi derecededir?

İlköğretim

Diploma

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora ve üzeri

İstihdam durumu

Istihdam durumunuz nedir?

Işsiz ve iş arıyorum

Öğrenciyim

Tüm zamanlı çalışıyorum

Yarı zamanlı çalışıyorum

Serbest çalışanım

Emekliyim

Diğer

Gelir

Yaklaşık aylık geliriniz ne kadar??

1.000.000 – 5.000.000      5.000.000.000 – 8.500.000 

8.500.000 – 11.000.000        11.000.000  üzerinde

Evlilik durumu

Evlilik durumunuz nedir?

Bekar   Evli    

Çevrimiçi davranış

Hangi sosyal medyalarda en çok çalışıyorsunuz?

Instagram   Twitter  Linkdin  Facebook   Youtube  Diğer

Sevdiğiniz sosyal medyada gündelik kaç saat geçiriyorsunuz?

 1 saatten az   1 saatten 2 saate kadar    2 saatten 3 saate kadar   

 3 saatten 4 saate kadar   4 saatten fazla

İhtiyaç olan ürünleri satın almak için hangi yöntemi kullanıyorsunuz?

Sadece pazara gidip kendim satın alırım

Sadece çevrimiçi satın alırım

Bazen çevrimiçi bazen de kendim pazara gidiyorum

 Demografik anketin sorularını tasarlamak için bazı önemli öneriler

 • İlkönce anketin amaçlarını düşünün

Anketin amaçları demografik sorularınızın sayısı ve türünü belirler.

İş ve ticaretinizin mahiyetine göre yanıtlayanlardan az yaygın olan soruları sormanız mümkündür. Örneğin, sigorta ve onunla ilgili hizmetler alanında çalışarak yeni firma açma niyetiniz varsa, yanıtlayanlardan “sigorta durumlarını” sormalısnız. Ancak bu alanda çalışmayan kişi yahut kuruluş böyle soruyu sormak zorunda değil.

 • Demografik soruları tasarlarken saygı ve şeffalığı nihai derecede sağlayın. Şeffaf ve saygılı edebiyat ile sorularınızı yazın ve gerekirse soruların nedeni hakta ihtiyaç olan açıklamaları yanıtlayana söyleyin.

demografik sorular

Ayrıca, yanıtlayanın anketi doldururken daha kolay ve dürüst davranmasına izin vermek için , hassas sorularda dakik veri, sayı veya numara istemektense sayısal aralıklar kullanın.

Örneğin, maaşın dakik miktarını söylemesi birçok kişinin hoşuna gitmez veya kabul olumazdır. Ancak yanıtlarda sayısal aralıklar kullansanız, yanıtlama oranı ve aldığınız yanıtların doğruluğu yükselecek.

 • İhtiyacınız olan soruları sorun. Birçok durumda, çevrimiçi anketinizin yahut formunuzun tüm demografik soruları içermesi gerekli değil. Gerekli olmayan anketinizde demografik soruları sormakla, sadece yanıtlamamak ihtimalini artırıyorsunuz. Çünki yanıtlayanların yanıtlama zamanı sınırlıdır ve soruların sayıda çok olması onların motivasyonsuz yapar.

Ayrıca, müşterinizin veya çalışanlarınızın demografik bilgilerinden bazı kısmına sahipseniz, yeniden soruları onlardan sormaktansa, Porsline’ın form yapısında “özel değişkenler”le bu bilgileri atomatik olarak ankete ekleyin.

Bunun için, anketinizi oluştururken bu bilgileri özel değişkenler aracı ile anketinizie ekleyin. Bu kabiliyet hakkında daha fazla bilgi almak için onu açıklayan videoyu izleyin.

 • Muhataplarınızın hakkında hassas bilgilere ihtiyacınız varsa, anketin başında muhatepe bu bilgilerin neden ihtiyac olduğunu ve onların gizli kalmasının sağlayacağını açıklayın.
 • İsimsiz olarak anket toplamanız mümkünse, kesinlikle bunu yapın. Çok zamanlar, demografik anketinizde kişilerin adını bilmeye ihtiyacınız yoktur. Bu durumlarda, daha çok güveli olarak yanıtlar almanız için yanıtlayanların adını sormayın. Bu yöntem, özellikle sosyolojik araştırmalarında çok etkilidir ve yanlış yahut hatalı verilerin toplama ihtimalini azaltır.
 • Her zaman anketin yanıtlama süresine dikkat edin. Kısa anketlerde daha çok ve kaliteli yanıtları elde edebilirsiniz.
 • Yanıtlayanların fakrlı bölümlerindeki verileri daha daha dikkatli analize etmek için ve verileri sosyolojik bilgilere dayanarak filter yapmak için Porsline’daki geliştirilmiş filterler ve raporlama imkanlarını kullanın.

Demografik sorular veya nüfus bilimi bilgileri, hedef kitleyi tanımanın ve onu anlamanın en iyi yollarından biridir. Pazar segmentasyonu, bu tur sorular yardımıyla yapılabilir ve daha sonra farklı pazarlama taktikleri kullanılarak her pazar bölümüne belirli mesajlar iletilebilir. Demografik bilgiler veya nüfus bilimi soruları, yaş, eğitim, gelir, cinsiyet, iş durumu gibi özelliklerin hakkında bilgi almaktan ziyade, büyük pazar gruplarını veya müşterileri daha küçük gruplara ve bölümlere ayrılabilecek özellikler ararlar.

Pazarlama açısından, hedef kitle grubu ve ana hedef kitlesi ne kadar iyi ve daha doğru tanımlanırsa, doğru pazarlama mesajları göndererek müşteri kazanma olasılığı da bir o kadar yüksek olur. Bunun nedeni, demografik soruların hemen hemen her pazar araştırması anketinde veya müşteri memnuniyeti anketinde bulunmasıdır. Bu soruların yanıtları, ürün geliştirme, hizmet kalitesi memnuniyetinin ölçülmesi, marka farkındalığı ve marka bakış açısını anlama, vb. konularda faydalı olacaktır.

Anket oluşturulurken, yaş, ırk/ köken, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çalışma durumu ve gelir hakkında demografik sorular sorulur. Online anketinizin hedef kitlesi işletmeler ise, demografik bilgilerin yerini, Şirket tanıma bilgileri (Firmographic) alacaktır.

Demografik bilgilerin belirlenmesi, müşteri kişiliğinin (Persona) tanınması ve tasarlanmasında çok önemlidir. Müşteri persona anket örneğini aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:

Müşteri Persona Anketi örneği

Demografik sorular online anket formun neresinde koyulmalı?

Online anket hazırlama süresinde en sık sorulan sorulardan biri, bu tur soruların anket veya online formun hangi bölümünde sorulmasının daha etkili olduğudur. Birçok uzman, hemen anketin başında yer alması gerektiğini cevap veriyor. Bazıları anketin sonunda, diğerleri ise önemli demografik soruların, çevrimiçi anketinin başında ve daha önemsiz soruların, anket formunun sonunda sorulması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle, yukarıdaki sorunun kısa cevabı “sorunun kesin bir cevabı olmamasıdır”.

Demografik soruların yeri çeşitli faktörlere bağlı olabilir; Örneğin: Anketteki sorular genellikle kişisel ve hassas bilgileri sorguluyor mu? Verilen bilgilerin gizliliği hakkında katılımcıları ne kadar temin ettiniz? Demografik sorular bölümü ile anketin diğer bölümleri arasındaki ilişki nedir? Anketteki soru sayısı kaçtır? Hedef kitlenizin anketinizin ana sorularını yanıtlama sebebi nedir? Bu faktörlere dayanarak, demografik soruların anketin başında, sonunda veya anketin başında ve sonunda iki gruba bölünmüş halinde mı olması gerektiğine karar verin, bu da size daha yüksek bir yanıt oranı ve daha yüksek kaliteli veriler sağlayabilir.

Online ankete demografik sorular ekleme hakkında birkaç öneri

 • Önce anketin amacını belirleyin. Demografik soruların sayısı ve türü anketin amacına göre belirlenir.
 • Sadece cevaplanıra ihtiyacınız olan soruları sorun. Gereksiz demografik sorular sorarak, anketinizin yanıtlanmama riskini artırırsınız. Müşteri veya çalışanların demografik bilgilerine sahipseniz, bunu tekrar sormak yerine, ankete katılanları “özel değişkenler” özelliğiyle otomatik olarak soru formuna yönlendirin.
 • Kitleniz hakkında hassas bilgilere ihtiyacınız varsa, önce bu bilgilerin neden gerekli olduğunu ve bu bilgilerin nasıl gizli kalacağını belirtin.
 • Her zaman anketin yanıtlama süresini göz önünde bulundurun. Daha kısa anketler kullanarak, her zaman daha çok ve daha kaliteli cevaplar toplayabilirsiniz.
 • Farklı katılımcıların verilerini detaylı olarak incelemek ve veri filtrelerini demografik bilgilere dayalı tanımlamak için, Porsline’ın gelişmiş filtreler ile raporunuzu filtreleyin.