Önde Gelen Işletmelerde Yaygın Olan 15 Pazar Araştırması Anket örnekleri - Porsline Blog
  • Mayıs 20, 2024

Önde gelen işletmelerde yaygın olan 15 pazar araştırması anket örnekleri

Pazar araştırmasının birçok farklı türü vardır. Pazar veya piyasa araştırması anketlerinin çeşitliliği, insanları ve işletmeleri, piyasa araştırması sürecine nereden başlayacakları sorusunu düşünmelerini sağlamıştır.

Pazar araştırması anketlerinizi Porsline ile kolayca oluşturun.

Pazar araştırması anketinde hangi soruları sormalıyız?

Size doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak önde gelen işletmeler arasında yapılan 15 yaygın piyasa araştırması anketini bu yazıda anlatacağız.

1. Pazar gözlemlemesi

Piyasa büyüklüğünü ve payını belirlemek amacıyla yapılır. Bu tür pazar araştırması, piyasa büyümesi ve rekabetçi konumlandırma hakkında önemli bilgiler sunar ve bir ürünün piyasa payını takip etmenizi sağlar.

2. Pazar segmentasyonu

Müşteriler kimlerdir ve kimler müşteri grubuna girmezler? Neden? Bu araştırma türü genellikle farklı piyasa bölümlerinin ve piyasa payı analizlerinin bir tanımını sunar.

Persona yardımı ile müşteri tanıma anketi

 

3. Müşterinin satın alma işlemini anlama araştırması

Potansiyel müşteri şu anda ürün/ hizmet kabul sürecinin hangi aşamasındadır? Bu araştırma türü, piyasa farkındalığı, müşterinin satın alma amacı ve hedefi, ürün kabulü ve ürün testi hakkında bilgi sağlar.

4. Müşterinin satın alma davranışını anlama

Bu tür piyasa araştırması anketi mevcut müşteriye odaklıdır. Amaç, müşteriyi nasıl sadık tutabilmeyi anlamak ve satışları artırabilmek için müşterinin çıkarlarını, motivasyonlarını ve satın alma nedenlerini belirlemektir.

 

5. Müşteri görüşü ve beklentileri anketi

Ürün müşteri beklentilerini karşılıyor mu? Müşterinin ürün/şirkete olan bakış açısı nedir? Bu tür anketler, bir reklam stratejisini biçimlendirmek ve formüle etmek için önemlidir.

 

6. Müşteri güven, sadakat ve elde tutma analizi anketi

Genellikle uzun bir satın alma ve karar süreci olan lüks ve pahalı ürünlerde kullanılır; Çünkü ürün ve şirketin derinlemesine anlaşılmasını sağlar.

7. Yeni ürün kavramı testi

Yeni ürün üretiminin ilk aşamalarında gerçekleştirilir. Ürünün ilgi ve kabul düzeyi ve satın alma olasılığı, bu tür piyasa araştırması anketlerinde değerlendirilen en önemli göstergelerdendir.

 

Pazar Araştırması Anketlerinde Kullanılan 19 Yaygın Soru

8. Yeni ürün için talep ve kabul incelemesi

Henüz üretilmemiş yeni bir ürüne olan talebi tahmin etmek amacıyla yapılır. Bu tür bir çalışmada, piyasa payı ve rakip ürünlere olan talep değerlendirilir.

 

9. Ürün/hizmet kullanım alışkanlıkları araştırması

İnsanlar ürünü nasıl, nerede ve ne zaman kullanıyorlar? Bu tür çalışmalar için veriler gerçek ortamda toplanmalıdır.

 

10. Ürün beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını ölçme anketi

Bu tür anketlerde, ürün seti değerlerinin (maddi ve manevi) değerlendirilmesi yapılır. Reklam, ambalaj, ürün görünümüyle yaratılan beklentiler aslında ürünün işlevselliği ve imkanları ile karşılandı mı?

11. Ürünün rekabet analizi anketi

“Piyasa bize/ ürünümüze rakip/rakip ürünlerine kıyasla nasıl bakıyor?” Bu anket türü genellikle bir şirketin ürününün ve rakiplerinin çok boyutlu ölçeklendirme (Multidimensional Scaling) gibi istatistiksel tekniklerle benzerlik ve avantajlarını analiz eder.

12. Markanın özel değeri anketi

Bir markanın piyasada olan psikolojik değeri nedir? Bir markanın özel değeri, marka bilinirliği, marka kalitesi, markaya duyulan sadakat ve marka imajının bir birleşimidir.

 

13. Reklam etkinliğini test etme anketi (Mesaj ve Medya)

Reklamın etkinliği, katılımcının reklamı gördükten sonraki duygu ve deneyimlerini tanımlama ve hedeflenen kapsama (farkındalığı arttırma, alışverişin tekrarlanması, satın alımlar, yeni ürün fırsatları vb.) doğru ne kadar cezb olduğunu anlama hedefiyle gerçekleştirilir.

 

14. Tahmini satış oranı ve piyasa gözlemi

Bu tür pazar araştırması çalışması, uzman anketlerini, satın alma niyet değerlendirmelerini (alıcının geri alım olasılığı hakkında kişisel olarak ne ifade ettiğini) ve ürün özellikleri ile satın alma kararları arasındaki ilişkinin analizini içerir.

15. Ürün fiyatlandırma anketi

Çalışmalar ürün fiyatlandırmasını, talep ve fiyat değişikliklerini değerlendirir ve fiyat tabanını ve tavanını belirler. Van Westendarp yöntemi, piyasa araştırmasında fiyatlandırma yöntemlerinden biridir.