Anket Sorularını Yazmak Için 8 Kritik Ipucu - Porsline Blog
  • Nisan 23, 2024

Anket sorularını yazmak için 8 kritik ipucu

Işletmeniz için gelecek planınız nedir? Hangi yeni hizmeti sunmalısınız? Hangi ürününüz daha popülermiş? Kuruluşunuzun satışı neden düşük? Işletmenizin sonraki şubesi nerede olmalıdır? Hangi sorun kuruluşun popülerliğini azalttı? 

Anket, Kuruluşunuzun gelecek politikalarının yaratdığı sorulara cevap vermek için en iyi yöntemlerdir. Ayrıca çeşitli online anketleri kullanmak türlü geleneksel boşlukları doldurur. Böylece kuruluşunuzu en iyi mevcut durumda saklayan sihirli bir değneğe sahip olacaksınız.

Anket sorularının doğru yazılması da çok önemlidir. Doğru soruları sorabilmelisiniz, cevaplarda yanlışlık ihtimalı artacak, yanıtlama oranı azalacak ve sonuçta doğru olmayan istatistikleri kazanacaksınız.

Bu makalede, anketi daha iyi hazırlamak ve tasarlamak için önemli ipuçları inceleyeceğiz. Önemsiz görünen ancak onlara uymakla daha iktibas olunan istatistikleri elde edebilecek, önerileri sunacağız. 

anket soruları

Anket hazırlamak için nereden başlayalım?

Anket sorularını hazırlamak çok kolay görünüyor ancak etkili soruları tasarlamak çok zordur. Yanlış soruların yanlış da cevabı olur ve yanlış sonuçlar mantıksız kararlara yol açar. Sonunda hiç kimsenin sevmediği ürünler ve hizmetleri sunacaksınız. Böylece anket veya sormaca sorularının doğru tasarlanması özel önem taşıyor.

Elbette, kafanızı meşgul eden soruları kağıt üzerine yazmak anketi yazmak için en kolay yöntemdir. Ancak başlangıçta soruları yazmaktansa tüm ihtiyacınız olan yanıtları yazmak iyidir. Böylece gerekli olmayan soruların sorulmasından kaçının.

Hatta yazdığınız soruları yanıtlar listesiyle karşılaştırıp ve her bir mevcut olan gereksiz veya arık soruyu anketten silebilirsiniz.

Çevrimiçi anketin tasarlanması, soruları daha iyi anlamak için yanıtlayanlara yardım eder. Karşılığında anket zayıf yahut uygunsuz tasarlanırsa sorular doğruca anlaşılmayacaktır.

Anket hazırlanmasında gerekli ipuçlar

Anket yardımıyla kaliteli verileri tahlil ve karar vermek için toplamak isterseniz, anket sorularının yazmasında 8 verimli noktandan yararlanın:

1) Anketi kısa tasarlayın

Genel olarak anketi yanıtlayanlar 15 dakikda sonra:

  • Yanıtlamayı devam etmemeye karar verirler. Sorulara cevap vermemek ve onları yarıda bırakmak, anketinizin ve tüm çalışmalarınızın sonuçsuz kalmasına sebep olur.
  • Yanıtlamada odaklanmaları azalıyor. Yanıtlayanların odaklanm eksikliği anketin sonunda çabuk varmak için rastgele yanıtlamaya sebep olur.
  •  Öfkeleniyorlar. Sonuçta müşteri memnuniyetini yahut vefadarlığını değerlendirmek isterseniz anketi uzatmakla ters sonuca vararsınız.

Tüm bu nedenlerden dolayı, anketiniz herhangi bir nedenle uzatılırsa:

 A) Onu birkaç sayfaya bölün

Böylece ilk bakışta anket daha çekici görünecek. Elbette bu yöntem anketin sayfa sayısını artmak için iyi bir neden değil, Çünkü sayfaların sayıda çok olmasa yanıtlayanı sıkıcı hale getirebilir. Porsline’da soruları bölmek için soruları gruplama imkanını kullanabilirsiniz. Bu yöntem bir ankette farklı ve bağlılığa olan grup soruları yerleştirmeye izin verir.

 B) İrelileme çubuğunu gösterin

İrelileme çubuğu anketi yanıtlamada motivasyon yaratmak için en kolay yöntemdir. İlerleme çubuğu diğer mevcut olan Porsline imakanlarındandir. Bu çubuk yanıtlyanın ne kadar soruları yanıtlamada ilerlemesini ona gösterir.

2) Sade ve anlaşılan sözcükleri ve ifadeleri kullanın

Yanıtlayanın kimliğinden asılı olmayarak, sade ve saydam dil ile ondan sorun. Ayrıca ihtiyaç olduğunda terimler, örnekler yahut basit ve anlaşılan tanıtımları da kullanabilirsiniz. Elbette ziyade konuşmak değil belki haddinden fazla ve detaylı açıklamaktansa soruları dakik olarak hazırlamağa odaklanmalısınız.

Karmaşık sözcükleri, ifadeleri ve çok anlamlı sözcükleri kullanmak yanıtların yanlışlık oranını artırabilir. Hatta bazi kavramlar farklı kişilere farklı anlamları olabilir.

Yaygın örnek olarak, bazi araştırmalarda özellikle akademik araştırmalarda belirsiz ve anlaşılmaz ifadeler ve cümlelerdir. Bu anketler genellikle başka dilden çevirdiği için anlaşılmazlık için büyük bir potansiyele sahiptir.

Başka örnek, Çevrimiçi sınavlardır, ve bu sınavlarda sınava girenlerin kolaycasında sorulara cevap vermesi için sorular çok basit olmalılar.

3) Yanıtlayanları samimi olarak hitap edin

Sorularınız yanıtlayanların yetersizlikliğini onlara hissetmemelidir.”Sizce” ve “Düşünüyorsunuz mu” gibi ifadeleri kullanın. Böylece yanıtlayan görüşünün gerçekten duyulmasını ve sınav gibi durumda olmamasını hisseder!

Örneğin, bir kuruluşun insan kaynakları yöneticisinden insan kaynaklarının zayıf performansını sormak isterseniz. “Çalışanlarınızın öğrenmek için vakti var mı?” sormaktansa aşağıdaki gibi sorun:

“Birçok kuruluşu incelediğimizde sonuçlar çalışanların öğrenmek için çok az zamana sahip olduklarını gösteriyor. Bunun sebepleri finansman eksikliği yahut kuruluşsal görevler gibi öncelikler olabilir. Çalışanlarınızın öğrenmek için vakti var mı?”

Daha önemlisi, insanlar yardım etmeye isteklidir. Onlara bu anket amacının sonucuna ulaşmak için yardımlarına ihtiyacı var, söyleyin. Bu tanıtımla, yanıtlayan çok huzurlu olarak anketin sorularına cevap verecektir.

4) Bazı sorular için zaman dilimini belirleyin

Bu sorulara dikkat edin:

“İnternette ne kadar vakit geçiriyorsunuz?”

“Seyahat için ne kadar para harcıyorsunuz?”

Bu tür sorularda daha dakik bilgileri elde etmek için zaman dilimini yanıtlayana belirleyin. En önemlisi de istediğiniz zaman dilimini sorunun başında getirmeniz iyidir.

“Geçen hafta internette ne kadar vair harcadınız?”

“Son altı ayda seyahat için ne kadar para harcadınız?”

Belirli bir süreyi düşünmüyorsanız “Genellikle”, “Genel olarak” ve “Üstelik” gifi ifadeleri kullanın. Ancak Bu sorulara yanıtlamın zor olduğunu ve dakik verileri elde etmediğinize dikkat edin.

5) her soruda bir konudan fazlasını sormayın

Bu soruya dikkat edin:

“Süpervizörüm işi yapmam için benimle danışır mı? ve meslek alanımda bana özgürlük verir mi?”

Süpervizör bu soruya yanıtlayan kişiyle danışırsa ancak o kişi kendi meslek alanında özgürlüğe sahip olmazsa, Bu soruya nasıl cevap vermelidir?

Bu türk ifadelere “Çift namlulu sorular” denir. Yani bir soru ifadesi iki konuyu içermiştir.

Yukarıdaki örnekte iki ifade vardır:

“Süpervizörüm işi yapmam için benimle danışar mı?”

” ve meslek alanımda bana özürlek vere mi?”

Bu ifadeleri ayırmak dakik cevapları da verecektir. Bu sorulardan zaman diliminin nasıl kullandığına dikkat edin.

6) Olumsuz veya Olumlu anlamları soruda telkin etmeyin

Bu soruya dikkat edin:

Kişisel bakışlarınızı ve görüşlerinizi soru metnine dahil etmeyin, yanıtlayanın fikrini etkilemeyin.

Böyle yanıtları dakik olmayacaklar. böyle soru ifadelerine”Yükle sorular” terimi denir. Yani sorunun olumsuz yahut olumlu duygusal yükü vardır. Yukarıdaki örnekte böyle yazabiliriz:

“Geçen hafta gelirinizin ne kadarını kafede harcadınız?”

7) Soruların sırasından dolayı taraf tutmaktan kaçının

Bazen araştırmacıların bakışları anketin sorularına sızar. Yani yanıtlayanları çok becerikli olarak özel cevabı yazmağa ikna eder. Örneğin, bir ankette şu iki soru sırayla muhatepten sorulmuş:

“Sizce içerik pazarlaması ne kadar önemlidir?”

“Gelen yılın planında içerik pazarlamasında ne kadar yatırım yapacaksınız?”

İlk sorunun yanıtında mühtemelen yanıtlayan içerik pazarlamasının çok önemli olduğunu düşünmüş olabilir. Bu durumda, ikinci sorunun yanıtında büyük bir miktarı söyleyecektir.

Demografik bilgilerden sormak da anketin sonuçlarını etkileyebilir. Örneğin, araştırmalara göre  matematik testinin başında cinsiyet hakkında soruldu. Çok şaşırtıcı olarak testin sonunda cinsiyet hakkında sorulan durumda kızların test sonuçları daha kötüleşti. Bu tür soru sormak “Kilişe hatası” ile birlikte geliyor. Soruların sırasını etkileyen soru sorulan kişinin kendi bakışları, sonuşları ve tahlilleri etkileyebilir. Bu durumda çevrimiçi anketi kullanmak çok iyi ve çözümcü olabilir. Çevrimiçi yöntemde tesadüfi sorular ya seçenekleri yanıtlayana göstermek sorunu çözer. Elbette demografik soruları anketin sonunda gelmesi de iyidir.

8) Genel soruları kullanmayın

Bu soruya dikkat edin:

“Ürünmüz hakkındakı bakışınız bize söyleyin?”

Yanıtlayan bu soruyla karşı karşıya gelirken ürünün hangi bölümü ile ilişkin bakışının söylemesini bilmeyecektir. Kalite? Fiyat? Satın alma değeri? Satıştan sonra sizmetler? Kuruluşunuzun durumunu iyileştirmek için toplanan bilgileri kullanmak isterseniz, Soruları dakik sormalısınız. Hatta müşteri memnuniyeti anketi için Porsline’daki örnek anketleri de kullanabilirsinz.

Sonuç

Anket formlarının oluşturmasının esas nedeni güvenilir istatistikleri elde etmek ve onları tahlil etmektir. Öte yandan, doğru analizleri sağlayabilecek verilerin elde edildiği sadece düzenli ve düşünülmüş anket tasarlanmasıyla mümkündür.

Soruların nasıl sorması amaçlarınıza ulaşmakta en esas adımdır. Doğru ve prensipli anket tasarlamak kuruluşunuzun durumundan doğru tahliller yapmanızı sağlayacaktır.

Soruları tasarlarken çok zaman ve enerji harcamanız mümkündür, Ancak sonuçta daha iktibas olunan sonuça sahip olacaksınız. Elbette Porsline gibi kapsamlı platforumu kullanmak, anketi hazırlamakta büyük yardımcı olabilir. Anketin sorularını yazdığınızdan sonra, Soruları bazı muhateplerle gözden geçirirken olası hataları da çözebilirsinz. Yanıtlayanların yorumları bu yazıdan söylenen 8 yaygın hatadan kaçındığınıza emin edecek.