Hastaneler Ve Klinikler İçin 8 Temel Form: Hasta Memnuniyetinden Hayati Belirti Tablosuna - Porsline Blog
 • Şubat 3, 2023

Hastaneler ve Klinikler İçin 8 Temel Form: Hasta Memnuniyetinden Hayati Belirti Tablosuna

Online tedavi hizmetleri ve anketleri kullanan 2043 Norveçli hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, hastaların %90’ı randevularını temdit etme işleminin çevrimiçi formlar yardımıyla daha kolay olduğunu belirtti ve hastaların %76’sı kendi tedavi süreçlerini hakkında daha iyi bir bakış açısı elde ettiklerini anlattılar.

Hastanelerde, hasta memnuniyetini, çalışanların memnuniyetlerini, hastanın vital bulgularını ve laboratuvar kalitesini ölçmek için birçok anket ve form kullanılmaktadır. Kağıt anketler yerine çevrimiçi formlar kullanan klinikler, hem finansal ve insan kaynaklarından daha fazla tasarruf sağlar, hem de bilgilerini daha düzenli bir şekilde saklayabilir.

Makalenin devamında hastaneler ve klinikler için uygun en işlevsel formlardan bahsedeceğiz.

Online hastane formları neden kullanılmalı?

Müşterilerin düşüncelerini öğrenmek için çevrimiçi anket kullanmanın en önemli nedenlerinden biri, katılımcıların anonim olmasıdır. Hiçbir hasta doktorun karşısında sekreteri eleştirmek isemez. Genellikle anonim anketlerde insanlar daha dürüst davranır.

Daha önceki hastalarınıza hastane formu göndererek, hastanın ne doktora anlatacağı, ne de testler sırasında bahsedeceği zayıf yönleriniz hakkında bilgiler alabilirsiniz! Anket sonuçları, hizmetlerinizle ilgili müşteri (yani hasta!) memnuniyeti ve memnuniyetsizliği hakkında genel bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayabilir. Kurumun zayıf yönlerini belirlediğinizde, hangi alanları geliştirmeniz gerektiğini anlarsınız.

Nihayetinde hastane formunu dolduran hasta sizden memnundur. İnsani düşüncelere ve duygulara verdiğiniz önem, hastaların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Hastalar kuruluşun hizmetlerine keyifle geri bildirimde bulunacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Ayrıca hastanenin müşterilerine karşı olan iyi davranışlarından ailesine ve arkadaşlarına da bahsedecektir. Böylece, çevrimiçi anket yaparak arkanızda sevilen ve sayılan bir isim bırakabilirsiniz.

Öte yandan hastane çalışanlarının olumlu yorumları okuyarak enerjileri yükselir ve olumsuz yorumlar kendilerini geliştirmelerine sebep olur. Gönülden söylenen söz, gönüle de hitap eder ve kabul görür! Hastalar, gerçek deneyimlerini bir hastane formu kalıbında çalışanlara aktarıyor ve bu da çalışanların iş performansları üzerinde çok olumlu bir etki yaratabilir.

En önemli online hastane formları hangileridir?

Tedavi kurumunun büyüklüğüne ve hizmetlerinin çeşitliliğine bağlı olarak sayısız anket formu ve anket tasarlanabilir. Daha doğru sonuçlar elde etmek için hastane formlarınızın kurumunuza özel olması daha iyidir.

Aşağıda bazı gerekli klinik form örnekleri sizin için sunulmuştur.

Giriş formu ve taburcu formu örneği

Giriş formu ve taburcu formu

Norveç’te yapılan bir araştırma, insanların %80’inin randevularını elektronik olarak çevrimiçi form yardımıyla, telefon görüşmesine göre daha kolay ve hızlı aldıklarını gösterdi. Danışmanlık, çevrimiçi rezervasyon ve diğer elektronik sağlık hizmetleri, giriş görevlilerinin ve hastaların zamanında önemli bir tasarruf sağlıyorlar.

Ağır hastalar ve yakınları, çevrimiçi formlarda bulunan dört seçenekli soruları ve evet/ hayır sorularını, kalemi ele alıp her soru için açıklama yazmaya nazaran daha kolay yanıtlar. Çevrimiçi formların arşivleri ise daha işlevseldir ve yöneticiler istedikleri zaman anket sonuçlarına erişebilir.

Aşağıda, genellikle çevrimiçi giriş formunda bulunan bilgilerin örnekleniri sizin için anlatacağız:

 • Dosya numarası
 • Kullanıcı kayıt numarası (ID)
 • Kayıt yeri
 • Kayıt tarihi
 • Kayıt saati
 • Sağlık hizmetleri numarası
 • Hastanın adı
 • Adres
 • Telefon numarası
 • Cinsiyet
 • Doğum tarihi
 • Medeni durum
 • Acil durumda aranacak kişinin adı
 • Sizinle olan bağlantısı
 • Acil durumda aranacak kişinin numarası
 • Aile doktorunuzun adı
 • Aile doktorunuzun telefon numarası
 • Kullandığınız ilaçlar

Hayati işaret tablosu formu orneği

Hayati işaret tablosu formu

Hemşirelerin hastaların vital bulgularını günlük veya saatlik olarak kaydetmeleri gerekmektedir. Klasik kağıt formların maliyeti hastane için çok fazladır ve bu formlar kaybolabilir veya zarar görebilir. Bu sorunları çevrimiçi formlar kullanarak çözebilirsiniz. Çevrimiçi vital bulgular tablosu formunu doldurmak ve bu formu hastane veritabanında saklamak daha hızlı ve daha kolaydır. Böylece, doktorlar ve hemşireler hastaların vital bulgularına istedikleri zaman ulaşabilir.

Bu formda hasta hakkında aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

 • Tarih
 • Kilo
 • Vücut ısısı
 • Kan basıncı
 • Nabız
 • Solunum durumu
 • Ağrı
 • Belirtiler

Hastane hastalarının memnuniyet anketi örneği

Hasta memnuniyeti anketi

Tedavi merkezinizde memnum etmeniz gereken en önemli kişiler hastalardır. Hastaların tedavi merkezinizin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini değerlendirmek, hastaların tedavi merkezinize geri dönmeleri ve hizmetlerinizden yeniden faydalanmaları için uygun önerilerde bulunmanıza yardımcı olacaktır.

Tam memnuniyetten memnuniyetsizliğe (1 ila 5’e kadar) ölçek şeklinde puanlanan sorular.

 • Ekipmanların durumu
 • Temizlik
 • Düzenlilik
 • Çalışanların yönetimi
 • Hastaların yönetimi
 • Hizmetler

Diğer sorular:

 • Genel olarak hastanemizden memnun kaldınız mı?

“Evet/ hayır” sorusu

 • Sağlık hizmetlerinin yönetimi sizce ne kadar etkiliydi?

5 seçenekli nitel soru

 • Doktorlar muayene sırasında duruma ne kadar hakimlerdi?

5 seçenekli nitel soru

 • Tedavi öncesi yeterli açıklama yapıldı mı?

“Evet/ hayır” sorusu

 • İlaç tedavisi ne kadar etkiliydi?

5 seçenekli nitel soru

 • Eczacıların davranışları ne kadar dostaneydi?

5 seçenekli nitel soru

 • Eczacı ilaç yazmadan önce sizin ilaç hakkındaki endişelerinizi dakkate aldı mı?

“Evet/ hayır” sorusu

 • Eczacının ilacınız hakkında yaptığı açıklamalar yeterli oldu mu?

“Evet/ hayır” sorusu

 • Kendimizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz?

Serbest cevap

Hasta yakını memnuniyeti anketi

Hasta yakını memnuniyeti anketi

Muayene ve tedavi sürecinde hastaya odaklanan ve hastanın ihtiyaçlarıyla ilgilenen kişilerden biri hasta yakınıdır. Hasta yakını, deneyimlerini hastanın ailesine aktararak, onların yeniden aynı doktora müracaat etmelerinde önemli bir rol oynayabilir.

Bu nedenle hasta yakınlarını memnun etmek ve onlardan geri bildirim almak gereklidir. Aşağıdaki gibi kısa bir anket yaparak, hasta yakınının gözünden zayıf noktalarınızı görebilirsiniz.

 • Hastanız hangi bölümde yatıyordru?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Hastanızın hastanede yatma süresini seçin?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Dosya oluşturma ve ilgili bölüme geçiş sürecinden ne kadar memnunsunuz?

Yıldızlı puanlama sistemi

laboratuvar müşteri memnuniyeti anketi örneği

laboratuvar müşteri memnuniyeti

Laboratuvar, genellikle tüm hastaların gittiği bölümlerden biridir. Müracaat edenlerin sayısının çokluğu ve burada yaşanan koşuşturma, insanlara yeterli ve gerekli şekilde hizmet sunulmasını zorlaştırıyor. Ancak laboratuvar, her hastanenin en önemli bölümlerinden biridir ve dikkat gerekitirir.

 • Çalışanların size karşı olan davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıldızlı puanlama sistemi

 • Girişinizin gerçekleştirilmesi ile testinizin yapılması arasındaki süre ne kadar oldu?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Laboratuvar oltamını temizlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıldızlı puanlama sistemi

Diş kliniği dosya formu anketi

Diş kliniği dosya formu

Diş hekimlikleri de dahil olmak üzere özel tedavi klinikleri, hastaları cezbetmek için daima rekabet halindedir. Çevrimiçi anket formları, daha kapsamlı yanıtları, daha basit olmaları ve hızlı erişim imkanına sahip olma nedeniyle klinikler için çok uygundur. Hasta rahatlıkla, anketin QR kodunu telefon ile tarayarak formu doldurabilir. Kaydedilen bilgiler daima sunucuda saklanacak ve klinik sekreteri her zaman bu bilgilere erişebilecektir.

Aşağıda genellikle diş hastalarına sorulan soruların bir listesi bulunmaktadır. Hastanın diş sağlığı ve geçmişi ile ilgili sorular sorulmaya gayret edilmiştir.

 • Kendi özel diş hekiminiz var mı?

“Evet/ hayır sorusu”

 • Diş hekiminize nasıl ulaştınız?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Aile fertleriniz sizin diş hekiminize mi müracaat ediyorlar?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Muhtemelen diş hekiminizi bırakmanıza sebep olacak delil ne olabilir?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • En son ne zaman dişçiye gittiniz?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Ne sıklıkla muayene olmanız gerekiyor?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Muayene saati size bildiriliyor mu?

“Evet/ hayır” sorusu

 • Muayene saati size nasıl bildiriliyor?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Genellikle dişçi tutarlarını nasıl ödüyorsunuz?

Bir cevap seçme imkanına sahip çoktan seçmeli soru

 • Diş hekiminize müracaat ettiğinizde en çok neyi seviyorsunuz?

Serbest cevap

 • Diş hekimliği hizmetlerinin geliştirilmesi için ne tavsiye ediyorsunuz?

Serbest cevap

Hasta güvenliği kültürünü ölçekleme anketi örneği

Hasta, ortam ve çalışanlar arasında en hayati önem taşıyan konulardan biri güvenliktir. Hasta güvenliği kültürü, hastane sorumlularının tedavi sürecini, çalışma ortamını ve hastaya davranış şekillerini ne kadar güvenli hale getirdiği anlamına gelir.

Hastanede herhangi bir yanlış, hata ve ihmal zarar görülmesine sebep olabilir. Güvenlik, bir işi yaparken zararlı olsun veya olmasın, herhangi bir hatadan kaçınmak ve hastalarla eksizlik ilgilenmek anlamına gelir.

Aşağıdaki anket, güvenli bir ortam yaratmakta ve hastane güvenlik kültürünün sağlanmasında çalışanların performansını değerlendirmek için sorular içermektedir. Bu sorular birkaç bölümden oluşur ve hedef kitlesi hastane çalışanlarıdır.

 • Birinci bölüm: Hastane çalışanları hakkında şahsi bilgiler
 • İkinci bölüm: Hastane çalışanlarının çalıştığı yer ve bölüm hakkında bilgiler
 • Üçüncü bölüm: Hastane çalışanlarının güvenliğin doğası ve süreçleri hakkında olan tam idraklarının değerlendirilmesi
 • Dördüncü bölüm: Hastane çalışanları yöneticisinin, amirinin veya şeflerinin güvenlik hakkında olan davranışlarının değerlendirilmesi
 • Beşinci bölüm: Hataları örtmek ve bildirmek hakkında hastane çalışanlarının iletişim türü ve hareket serbestliği derecesi
 • Altıncı bölüm: Kazalar ve hatalar ne sıklıkla rapor ediliyor?
 • Yedinci bölüm: Hastanenin ve hastane yönetiminin güvenliğin azalması veya artmasındaki rolü
 • Sekizinci bölüm: Hedef kitlenin hastanedeki hasta güvenliği hakkında genel değerlendirmesi
 • Dokuzuncu bölüm: Hastaneye bildirilen kaza sayısı
 • Onuncu bölüm: Hastanede güvenlik, güvenlik kültürü ve güvenlik süreçleri hakkında serbest görüş

Hastane çalışanlarının değerlendirme anketi örneği

Hastane çalışan değerlendirme anketi

Verimliliği artırmak ve hastane çalışanlarının güçlü yönlerini tanımlamak için dönemsel değerlendirmeler gereklidir. Boston Danışma Grubu ve “Kamu Hizmeti Ortaklığı” organizasyonu tarafından yapılan bir araştırma, hastane çalışanlarının katılımı ve memnuniyet puanındaki her bir puan artışın, hasta memnuniyetinde yarım puan artışa yol açtığını gösterdi.

Böylece, çalışanların memnuniyeti çalışma ortamından, işlerinden ve kurumdan ne kadar fazla olurlarsa, hastalara da o kadar iyi hizmet sunuyorlar. Geçmişte, değerleme uzmanları çalışanların performansını kağıt ve kalem yardımıyla ölçüyorlardı, ancak günümüzde çevrimiçi anketler kullanarak, değerlendirmelerin hızı ve dikkati önemli ölçüde artmıştır.

Aşağıda, ideal bir çalışan değerlendirme anketinin formatını açıklayacağız.

 • Birinci bölüm: Değerlendiricinin adını, değerlendirilen kişiyi ve tarihi yazın.
 • İkinci bölüm: Geçmiş değerlendirmelerin sonucunu iki soru şeklinde yazın.
 1. Serbest cevap formunda 360 derece çalışan değerlendirmesi sonucunu yazın.
 2. Çalışanın NPS testindeki bir ile on arasında olan ortalama puanı
 • Üçüncü bölüm: Çalışma ortamının temel değerlerini ve hedeflerini bir cevap seçilme imkanı olan çoktan seçmeli sorular formatında ölçümü
 • Dördüncü bölüm: Her mesleğin göstergelerine göre çalışan iş performansının bir cevap seçilme imkanı olan çoktan seçmeli sorular formatında ölçümü
 • Beşinci bölüm: Çalışanın performans hedeflerinin ve sizin ondan beklentilerinizin ve ona olan önerilerinizin serbest cevap formları formatında değerlendirilmesi
 • Altıncı bölüm: Son olarak çalışanın kendi fikrini sorun.

Sonuç

Sizin hangi forma ihtiyacınız var? Makalenin başında çevrimiçi anket formlarının hastaneler ve özel klinikler için faydalarından bahsettik. Devamında, hastaların ve çalışanların memnuniyetini ölçmenizde size yardımcı olacak en önemli ve en işlevsel çevrimiçi formları inceledik.

Çevrimiçi anketlerin telefon ve kağıt anketlere nazaran bulunan az zayıf noktalarına rağmen, çevrimiçi sağlık hizmetlerinin 18 ila 40 yaş arasındaki gençler tarafından sıkca (%73) kullanımı bu anketlerin gelişimini arttırıyor. Özel hastaneler ve klinikler de artık çevrimiçi anketlerin sunduğu imkanlardan faydalanmaya doğru hareket etmelidir.

Eğer siz de tedavi merkezinizin formları ve anketlerini bir seviye yukarı taşımanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız, hastaneler için PorsLine’ın anket oluşturucusunu kullanabilirsiniz.