Pazar Araştırması Anketinde Yaygın Sorulan Sorular Ve Soru Tasarımı Ilkeleri - Porsline Blog
 • Mayıs 20, 2024

Pazar araştırması anketinde yaygın sorulan sorular ve soru tasarımı ilkeleri

Pazarlama ve pazar araştırması , önemli işletme sorularını yanıtlamanın araştırma ve veri odaklı en güvenilir, kanıtlanmış ve pratik yolu olmak ile birlikte, Pazar araştırmalarını kullanmak, işletmelerin temel ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamanın tek yoludur.

Aslında, işletmelerin varsayımlara ve tahminlere güvenmek ve pazarda şansa göre hareket etmelerinin yerine, Pazar araştırması onlara anlamlı, uygulanabilir ve gerçekçi veriler sağlar ve  yöneticilerin duygular ve tahminlerden ziyade, verilere güvenmesine izin verir.

Pazar ve pazarlama araştırması anketi kapsamlı kılavuzu makalesinde, pazar araştırması anketi ve pazar araştırmasının ne ve nasıl olduğundan ve faydalarından bahsettik. Bu makalede, size pazar araştırması anketi tasarlamanın en etkili yolunu anlatmek ve pazar araştırması anketinde yaygın örnek soruları sunmak istiyoruz.

Table of Contents

Pazarlama araştırması soruları tasarlamanın stratejik yöntemi nedir?

Sadece bir noktaya dikkat çekmek ve mükemmel bir pazarlama araştırması anketi ile yetersiz ve eksik bir anket arasında ayrım yapmak istersek, sorduğunuz soruların doğasına dikkat etmelisiniz.

Dr. Anne Beall, Strategic Market Reaserch kitabında, pazar araştırması soruları tasarlamanın stratejik yöntemi hakkında şöyle söylüyor:

“Benim deneyimlerime göre, en iyi projeler, anlamlı, özel ve stratejik kapsamlı sorular içeren projelerdir. Maalesef, şirketlerin cevaplanmamış birçok sorusu var, bu nedenle, birçok araştırma projesinde çok sayıda belirsiz soru var. Genellikle nitel araştırmalarda bu sayıdaki soruların sonucu uzun ve geniş bir kılavuzu ve nicel araştırmalarda ise uzun anketlerdir. Bu yaklaşım, şirketlere birçok konuda derinlemesine ve etkili olmayan çok fazla bilgi verir.

Geçmişte, müşterileri hakkında çok az araştırma yapan bir dental ekipman şirketinde çalıyordum. Hedef kitle persona’sı ülke çapındaki tüm diş hekimleriydi. Şirket hedef kitlesi hakkında çok az araştırma yaptığı için müşterileri hakkında her şeyi bilmek istiyordu.

Diş hekimlerinin ürün hakkında ne düşündüklerini, satın almaya nasıl karar verdiklerini, rakip pazarlamacıları ne sıklıkla gördüklerini, şirket ürünlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında ne düşündüklerini, rakip satış pazarlamacıları hakkında fikirlerini, logo, marka adı ve benzeri konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlardı. Bu liste gerçekten bitmek bilmiyordu. Sonunda, görüşmelerde uzun bir klavuz hazırladık. Sonuçları analiz ettikten sonra birçok konu hakkında çok az bilgiye sahiptik. Şirket yöneticisi hayal kırıklığına uğradığını ve bu bilgilerin çoğunu zaten bildiğini ve çok az stratejik veri elde ettiğini beyan etti. Bu deneyim benim için değerli bir ders oldu.

Öğrendiğim ders: Çok sayıda soruya yanıt bulmaya çalışmak, genellikle bize bir veya iki soruyu yanıtlamaktan daha az değerli sonuçlar verir. Doğru seçilmiş bir veya iki soruyu sormak, derinlemesine bilgi ve uygulanabilir tavsiyeler almanızı sağlar.

Dental ekipman şirketini, kâr amacı gütmeyen bir şirket ile karşılaştırmak istiyorum. Kâr amacı gütmeyen şirkette, Pazarlama araştırması ile şirketin adını değiştirip değiştirmemesi gerektiğini belirlemem istendi. Bu konu oldukça net ve açıktı. Şirketin bazı üyeleri, adının eski olduğunu ve müşterilere şirket hakkında yanlış bir fikir verdiğini düşünüyordu. Üyelerle şirket hakkındaki algıları, şirketin adı ve yeniden adlandırılması hakkında görüşme yapılmasını önerdim.

Bu görüşmenin sonucu, şirketin isminin çok uygun olduğunu ancak logolarını ve pazarlama materyallerini değiştirmeleri gerektiğini gösterdi. Şirket sahipleri bu araştırmanın sonucundan memnun kaldılar; çünkü onlara net bir cevap sağladı ve kendileri için stratejik bir yol belirledi.

Bu nedenle, birkaç iyi soru sormanın, çok fazla soru sormaktan çok daha iyi olduğu gerçeği açıktır. Ancak bazen bir soru da zayıf olabilir. Müşteriler benden kendileri için pazar araştırması yapmamı istediklerinde, öncelikle amaçlarını tanımlamalarını istiyorum.

Genellikle, yöneticiler müşteriyi daha iyi anlamak, müşteri için neyin önemli olduğunu farketmek veya nasıl daha fazla ürün vehizmeti satabileceklerini öğrenmek istediklerini söylüyor. Bu soruların tümü belirsiz ve genel sorulardır ve yanıtlanabilmeleri için, diğer birçok sorunun yanıtlanması gerekir. Müşteriyi daha iyi anlayabilmek, bir hedef olarak kabul edilemez, çünkü spesifik bir pazar araştırması projesi olarak tanımlanamaz.Tüm şirketler ve organizasyonlar müşterilerini daha iyi tanımak ister, ancak her şirket, o müşterinin güçlü ve uygun sorular ile anlaşılması gereken belirli bir kısmına ihtiyaç duyar.

pazar araştırması

Pazar araştırması anketi sorularının stratejik özellikleri

Güçlü ve uygun bir soruya sahip olmamızın sebebi nedir? İyi bir soru, bizi belirli bir cevaba götüren ve organizasyon için net ve belirli bir yol açan sorudur. Pazar araştırması anketi sorularını gözden geçirmenin en uygun yolu, soruları aşağıdaki özelliklere göre değerlendirmek ve anketinizi daha spesifik olarak tasarlamaktır:

 1. Bu sorunun arkasında organizasyonun ulaşmak istediği stratejik ve temel bir amaç var mı?

 • Pazar paylarını artırmak istiyorlar mı?
 • Yeni bir Pazar belirlemek ve o pazara girmek istiyorlar mı?
 • Ürünlerini veya hizmetlerini değiştirmeyi düşünüyorlar mı?
 • Yeni bir ürün veya hizmet sunmayı düşünüyorlar mı?
 1. Organizasyonun amacına göre cevaplamak istediği net ve stratejik bir soru var mı?

 • Hangi spesifik değişiklikler ürünümüzde satış artmasına yol açacak?
 • Mevcut müşterilerimiz yeni ve potansiyel ürün veya hizmetimizin fikrini görüyor mu?
 • Pazar payımız hangi nedenden dolayı düştü?
 1. Ana ve stratejik sorumuzu yanıtlamak için kullanabileceğimiz stratejik soru kategorileri var mı?

 • Örneğin, “Pazar payının düşme nedenleri” sorusu aşağıdaki gibi alt kategorilere sahiptir:
 • İnsanlar ürün veya hizmetimizden memnun değil mi?
 • Rakiplerin tekliflerini bizim tekliflerimize tercih ediyorlar mı?
 • Veya “Bir ürün veya hizmette değişiklik yapmak” sorusu aşağıdaki gibi alt kategorilere sahiptir:
 • A’yı değiştirmek satış veya kullanımı artıracak mı?
 • B’yi eklemek satış veya kullanımı artıracak mı?
 1. Organizasyon bu soruların yanıtlarına ulaşırsa, sonuçlara göre belirli bir program uygulayabilir mi?

 • Organizasyon bu verileri elde ederse, ne gibi işlemler yapabilir?

Bu dört özelliğe “evet” cevabını verebildiyseniz, sizi tebrik etmeliyiz, çünkü sorularınız için stratejik bir çerçeveye ulaştınız ve güçlü sorular yazabilirsiniz.

Ancak önemli olan şey, genellikle soruların çok kötü tasarlanmış veya önyargılı olmasıdır. Böyle durumlarda zayıf soruları güçlü sorulardan ayırabilmelisiniz.

Organizasyon yetkililerinin belirsiz ve genel soruları olduğu durumlarda, onlara ana sorunu belirlemek için bir kaç soru sormalısınız. Örneğin, şu soruların cevaplarını belirleyebilirsiniz:

 • Şu anda sizi bu araştırmayı yapmaya teşvek eden bir sorun veya problem var mı?
 • Bu araştırmanın temel amacı nedir?
 • Bu araştırmanın yürütülmesinden kim veya hangi bölüm sorumludur?
 • Neden bu araştırmayı yapmak istiyorsunuz? Kuruluşunuzun hangi özel sorunları ele alması gerekiyor?
 • Bu konuları önceliklendirecek olsaydınız, birinci, ikinci ve üçüncü öncelikleriniz neler olurdu?
 • Bu araştırmanın sonuçlarını aldıktan sonra kuruluşunuz ne yapacak?

Organizasyonun yöneticisi bu sorular hakkında düşündüğünde, belirsiz ve genel sorularını daha spesifik ve net hale getirebilir.

Örneğin, bir organizasyon yöneticisi size pazar araştırması anketi oluşturma amacının, müşterileri daha iyi anlamak ve ürünlerini daha fazla satmak olduğunu söyleyebilir. Ancak tartışma toplantısı yaptıktan ve yukarıdaki soruları sorduktan sonra, yeni müşteriler edinmek için web sitesinde bir reklam afişi yaptığını, ancak bu reklamın kendisi için yeni müşteriler getirmediğini ve şimdi bunun nedenini öğrenmek istediğini göreceksiniz.

Artık “daha fazla ürün satmak istiyoruz” stratejik hedefi netleşti ve bir önceki hedefin yerini alabilir ve buna dayalı, Pazar araştırması anketinde net sorular sorulabilir:

 • İnsanlar reklam afişlerine reaksiyon gösteriyor mu?
 • Reklam afişlerinere aksiyon veriyorlarsa, neden site için bu işe yaramamış olabilir?
 • Afişlerere aksiyon göstermiyorlarsa, ürünleri onlara nasıl satabiliriz?
 • Bu organizasyonun ürünlerini satın almadan önce insanlar neleri bilmeli?

Bu süreci doğru yaparsanız, kendiniz için stratejik ve doğru bir çerçeve oluşturabilir ve daha kesin veriler elde edebilirsiniz.

Güçlü ve zayıf pazar araştırması anketi soruları

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bazen stratejik ve net bir çerçeveye sahip pazar araştırması anketinin de işveren için uygun bir cevap sağlamadığı olabilir. Bunun nedeni, anket sorularının belirsiz olması veya uygun olmamasıdır. Anketlerin başarısız olması ve yanlış sonuçlar doğurmasının bir başka nedeni de, hedef istatistiksel nüfusun doğru seçilmemiş olması ve sorularımız önyargılı olmak ile birlikte, yanlış istatistiksel nüfusun soruları cevaplamasıdır.

Böyle bir sorunu önlemek ve hedef kitleyi doğru seçmek için, anketin başında tarama soruları kullanılmalıdır. Tarama soruları uygun olmayan kişileri yanıtlayanlar listesinden çıkarmanıza yardımcı olur ve yalnızca gerekli standartlara sahip olan kişilerin anketi yanıtlamasına izin verir. Tarama soruları ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak için mutlaka bu makaleyi okuyun.

Pazar araştırması anketi soruları güçlü ve pratik veya zayıf ve önyargılı ve mantıksız yazılabilir.

Aşağıdaki tabloda, bir fikir edinebilmeniz için bir kaç zayıf ve güçlü soruyu karşılaştırdık.

Zayıf stratejik sorular

Güçlü stratejik sorular

Müşteriler için önemli olan nedir?

Bu ürün veya hizmet hangi özel ihtiyacı giderir?

Rakiplerin ürünlerine kıyasla ürünümüz hakkında müşterinin görüşü nedir?

 

Müşteriler, rakiplerin ürünlerinin özelliklerine kıyasla ürünlerimizin özelliklerini nasıl görüyor?

 

Ürünlerimizin temel özellikleri rakiplere kıyasla müşterilerimiz için değerli mi?

 

Bu ürünün kullanımları piyasadaki benzer ürünlerle değiştirilebilir mi?

 

Müşteriler bu ürün veya hizmeti satın almak için nasıl karar veriyor?

 

İnsanlar bu ürünü seçmek için ne gibi faktörlere dikkat ediyor?

2 veya 3 faktörden hangisi daha önemli?

 

Müşteriler bu yeni potansiyel ürün hakkında ne düşünüyor?

Bu özelliklerle ve bu fiyatla müşterilerin bu ürünü satın almak olasılıkları yüzde kaç?

Bu hizmet başka ne gibi ihtiyaçları giderebilirdi?

Müşterilerin bü ürün hakkında sevdikleri ve sevmedikleri özellikler neler?

Pazar araştırması anketi örnek soruları

Müşteri memnuniyeti anketi veya pazar araştırması anketi sorularını satış sonrası ve destek hizmeti alma sonrası olarak iki bölüme ayırdık. Satış sonrası bölümü soruları, müşteriye alışveriş işleminden hemen sonra E-posta veya SMS yolu ile çevrimiçi alışveriş memnuniyeti anketi şeklinde gönderilir. Bu tür müşteri memnuniyeti anketleri, işlemsel müşteri anketleri olarak kabul edilir. B2B işletmelerinde, işlemsel anketler genellikle hemen gönderilmez, böylece müşterinin ürün veya hizmeti deneyimlemesi için gerekli zamanı olur.

Hizmet üzerine müşteri memnuniyeti formu örnek sorular

 1. Neden firmamız veya sitemizden alışveriş yapmayı tercih ettiniz?

Bu soru, müşterinin bakış açısından rakiplerinizden farkınızı anlamanıza yardımcı olur.

 1. Web sitemize nasıl ulaştınız?

Bu soru, hangi pazarlama kaleminin daha etkili olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Örneğin, müşteriler web sitenize genellikle Google arama yolu ile ulaşıyırsa, bu bölüme yatırım yapmak konferanslara katılmak gibi başka alanlara yatırım yapmaktan daha önemlidir.

 1. Aradığınız ürünü kolayca buldunuz mu?

Bu soru, web sitesinizin geliştirilmesi gereken bölümleri müşterinin bakış açısından anlamanıza yardımcı olacaktır.

 1. Aldığınız ürün veya hizmetten memnunmusunuz?

Bu soru, ürün veya hizmetin algılanan kalitesini ve değerini müşterinin bakış açısından anlamanıza yardımcı olur. Birçok müşteri memnunsa, bu muhtemelen yeniden alışveriş yapacakları anlamına gelir.

 1. Alışveriş sürecini nasıl geliştirebiliriz?

Bu soru, alışveriş sürecinde gelişmesi gereken noktaları kademeli olarak belirlemeye yardımcı olur.

Yukarıdaki soruların bazılarının müşteriye derecelendirme veya değerlendirme ölçeği sorular halinde sorulabileceğini unutmayın.

Destek hizmeti sonrası soruları, destek ekibinin veya müşteri başarısı ekibinin etkinliğini hedefler.

 1. Arama, yazışma veya E-postanın sonunda sorununuz çözüldü mü?

Bu soru, destek ekibinin müşteri problemlerini çözmede başarılı olup olmadığını gösterir.

 1. Sorununuzu çözmek için ne kadar çalıştınız?

Bu soru, müşteri çaba endeksini ölçer. Daha fazla bilgi için “Müşteri çaba endeksi nedir?” yazısını okuyabilirsiniz.

 1. Genel olarak, verilen destek hizmetinden ne kadar memnun kaldınız?

Bu soru, destek uzmanlarının davranışında, müşteriye bir destek uzmanı yönlendirme sürecinde ve müşteri sorununa çözüm bulma süresinde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.

 1. Destek hizmeti almak için hangi yöntemi tercih edersiniz?

Bu soru, farklı destek hizmeti sağlama alanlarında yatırım yapmanın önceliğini belirler.

 1. Destek hizmeti kalitesini nasıl artırabiliriz?

Bu açık uçlu soru, en son müşteriye daha önceki sorularında bahsetmemiş olabileceği öneri ve görüşlerini belirtmesi için sorulur.  

Müşteri çevrimiçi davranış ve alışkanlıkları örnek soruları

Bu sorular, bir müşteri Persona’sı veya müşteri profili anketi şeklinde sorulabilir. Bu soruların yanıtları, müşterinin en sevdiği reklam kanallarını, medyayı ve sosyal medya sayfalarını belirlemenize ve pazarlama bütçenizi akıllıca harcamanıza yardımcı olacaktır.

Bir ürün veya hizmeti seçmeden ve satın almadan önce nereden tavsiye ve öneri ararsınız?

Bu soru, gelecekte reklam kanalları veya işbirlikleri ve ortaklıklar olabilecek müşteri perspektifinden blogları, sosyal medya sayfalarını, etkili kişileri ve referans web sitelerini tanımlar.

 Ürünü veya hizmeti için, genellikle kimin önerileri ve tavsiyelerini kabul edersiniz?

Bu soru, her alanda veya sektörde etkili kişileri belirlemenize yardımcı olur.

Ürünü veya hizmetini düşündüğünüzde aklınıza hangi isimler, firmalar veya markalar geliyor?

Bu soru, ana oyuncular ve rakiplerin belirlemenize yardımcı olur.

Günlük, haftalık veya aylık olarak hangi dergileri, gazeteleri, web sitelerini veya sosyal sayfaları okuyorsunuz?

Reklam için çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı kanalları belirlemek bu soru yardımı ile yapılır.

Çevrimiçi olduğunuzda zamanınızın çoğunu nerede geçiriyorsunuz?

Bu sorunun cevabı, ürün veya hizmetinizin pazarlanması ve reklamının nasıl yapılacağını doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacaktır.

Yukarıdaki sorulardan bazılarının kapalı uçlu olarak da sorulabileceğini unutmayın. Açık veya kapalı soru arasındaki seçim, Pazar, ürününüz veya hizmetiniz hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuza bağlıdır.

 

pazar araştırması

19 yaygın pazar araştırması anketi soruları

 1. İşletmenizde karşılaştığınız en büyük zorluk nedir?

Bu soru, açılış sayfalarının içeriğini veya blogun konusunu, mevcut ürün veya hizmetinizle ilgili veya ürün portföyünüzü geliştirmek için gelecekteki bir ürün veya hizmet için fikirleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

 1. İşinizde ulaşmakistediğiniz 3 ve 6 aylık hedefleriniz nelerdir?

MVP üretim öncesi veya prototip aşamasındaysanız, bu soru ürün özelliklerinin üretimine rehberlik edecektir.Bu aşamayı geçtiyseniz, bu sorunun cevabı içerik pazarlaması için ideal içeriğin üretilmesine yol açabilir.

 1. İşinizdeki en büyük stres nedir?

Bu sorunun cevabı, müşteriler ve pazar tarafından kabul edilebilir MVP üretimine yol açabilir. Veya ürün-pazar uyumu aşamasında ürün özelliklerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

 1. Kariyer hedeflerinize ulaşmanızın önündeki en büyük engeller nelerdir?

Bu sorunun cevabı, yeni bir ürün veya hizmetin müşteri için değer üretmeye ve engelleri kaldırmaya nasıl yardımcı olacağını gösteren pazarlama öğeleri oluşturmak için en iyi konuları sunar.

 1. Bir ürün veya hizmeti satın almanızı engelleyen nedir?

Bir ürün veya hizmeti satın alma kararınızı ne engel olur? Bu soru, müşteri değerlerini ve karar kriterlerini belirlemenize yardımcı olur.

 1. Bir firmadan alışveriş yaparken hangi özellikleri veya değerleri dikkate alıyorsunuz?

Yukarıdaki soruya benzer şekilde, müşterinin karar verme sürecini tanımak bu sorunun yanıtı yardımı ile gerçekleşir. Örneğin, ürün destek ekibi veya destek hizmetlerini almak için bir telefon hattının varlığı, müşterinin göz önünde bulundurduğu konulardan bazıları olabilir. Porsline online form hazırlama programı ile pazar araştırması anketi oluşturmak çok kolay ve daha hızlıdır.

 1. Kendi iş pozisyonunuz için birini işe almak isterseniz, hangi becerilere sahip olmalıdır?

Müşterinin becerilerini anlamak, onun becerilerinin gelişmesine yol açan içerikler üretmenize yardımcı olur.

 1. Çoğu alışverişlerinizde, daha önce alışveriş yaptığınız markalara sadık kalmayı tercih ediyor musunuz?

Bu soru, hedef müşterinin rakiplerden, sizin ürününüze veya hizmetinize cezp olup olmayacağını anlamanıza yardımcı olur.

 1. Bir markadan alışveriş yapmayı diğerine tercih etmenizi sağlayan nedir?

Bir önceki sorunun devamında yer alan bu soru, müşterinin bir önceki markadan alışveriş yapmak yerine başka bir markadan alışveriş yapma nedenlerini belirlemektedir.

 1. Ürün veya hizmeti kullanmaktan elde ettiğiniz asıl avantaj nedir?

Müşterinin bakış açısından bir ürün veya hizmetin temel faydalarını bilmek, hedeflenen pazarlama stratejilerini ve taktiklerini belirlemek için doğru bilgilere sahip olmak anlamına gelir.

 1. Ürünü veya hizmetinden elde ettiğiniz üç temel fayda nedir?

Ürün veya hizmetin temel faydalarını müşterinin bakış açısından bilmeniz, onları tahmin etmenizden daha iyidir!

 1. Artık bu ürüne veya hizmete sahip olamazsanız, nasıl hissedersiniz?

Bu soru, ürün pazar uyumu araştırmasının ana sorusudur.

 1. Ürün veya hizmete artık ulaşılamaz ise, hangi alternatif veya alternatifleri kullanırsınız?

Bu sorunun cevabı, ürün veya hizmetinizin müşteri bakış açısından en büyük rakibini gösterir.

 1. Ürün, marka veya hizmeti başkalarına tavsiye ettiniz mi? Nasıl tarif ettiniz?

Bu soru, ürün veya hizmetin reklamcı ve destekleyici rolünü oynamaya istekli taraftarlarının olduğunu gösteriyor. Ürünü nasıl tanımladıklarını, pazarlama öğelerinin üretiminde kullanabilirsiniz.

 1. Sizin dışınızda, organizasyonda ürün veya hizmetin faydalarından başka hangi roller yararlanabilir?

Bu soru ile yeni müşteri grupları için potansiyel satış fırsatlarını tanımlayın.

 1. Ürün veya hizmette ne gibi değişiklikler onu ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirir?

Bu sorunun yanıtı yardımı ile ürün geliştirme fırsatlarını belirleyebilirsiniz. Bu soru aynı zamanda müşterinin ürününüzü veya hizmetinizi neden seçmediğini de gösterecektir

Porsline online pazar araştırması anketi örnekleri ile bu anketlerin yapılması %70’e kadar daha hızlı ve daha kolay hale getirir.

 1. Sizce bu ürün veya hizmet hangi fiyat aralığında pahalı olarak değerlendirilir?

Van Westendorp’un anket kullanarak fiyatlandırma yöntemi yaygındır. Bu yöntem hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Yeni bir ürün fikri için nasıl pazar araştırması yapmalısınız” yazısını okuyun.

 1. Ürünümüz veya hizmetimizle ilk karşılaştığınızda hangi sorunu çözmeye çalışıyordunuz?

Bu sorunun cevabı, ürün veya hizmetinizin müşteri için ne gibi dezavantajlar yarattığını ve nasıl katma değerler ürettiğini gösterir.

 1. Hizmetimizi veya ürünümüzü kullanmamanıza sebep olan nedir?

Bu soru sadece müşterinin kararındaki hassas noktaları netleştirmek için değil, kaybedilen mevcut müşteriler için de kullanılabilir. Bu anket türünün detayları  hakkında daha fazla bilgi edinmek için, “Müşteri kaybı nedir ve Nasıl müşteri kaybı anketini oluşturmalı ve analiz etmeliyiz” yazısını okuyun.

Sonuç

Unutmayın, pazarlama ve pazar araştırması, bir işletmeye başlamadan önce yapmanız gereken en temel ve en önemli işlemlerden biridir. Uygulanabilir bir pazar araştırması anketi tasarlamak için bu makaleyi dikkatlice okuyun. Son olarak, Porsline pazar araştırması anketi örneğini kullanın ve hazır müşteri memnuniyeti anketi şablonu, hedef kitle Persona anketi, reklam testi anketi, yeni ürün sest anketi, marka bilinirliği anketi ve diğer anketlerin yardımı ile bu süreci birkaç basit sürükle bırak ilekendiniz için kolaylaştırın.