• Haziran 3, 2020

Demografik sorular anketin başında mı sorulmalı? Sonunda mı?

Demografik sorular veya nüfus bilimi bilgileri, hedef kitleyi tanımanın ve onu anlamanın en iyi yollarından biridir. Pazar segmentasyonu, demografik sorular yardımıyla yapılabilir ve daha sonra farklı pazarlama taktikleri kullanılarak her pazar bölümüne belirli mesajlar iletilebilir. Demografik bilgiler veya nüfus bilimi soruları, yaş, eğitim, gelir, cinsiyet, iş durumu gibi özelliklerin hakkında bilgi almaktan ziyade, büyük pazar gruplarını veya müşterileri daha küçük gruplara ve bölümlere ayrılabilecek özellikler ararlar.

Pazarlama açısından, hedef kitle grubu ve ana hedef kitlesi ne kadar iyi ve daha doğru tanımlanırsa, doğru pazarlama mesajları göndererek müşteri kazanma olasılığı da bir o kadar yüksek olur. Bunun nedeni, demografik soruların hemen hemen her pazar araştırması anketinde veya müşteri memnuniyeti anketinde bulunmasıdır. Demografik soruların yanıtları, ürün geliştirme, hizmet kalitesi memnuniyetinin ölçülmesi, marka farkındalığı ve marka bakış açısını anlama, vb. konularda faydalı olacaktır.

Anket oluşturulurken, yaş, ırk/ köken, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çalışma durumu ve gelir hakkında demografik sorular sorulur. Online anketinizin hedef kitlesi işletmeler ise, demografik bilgilerin yerini, Şirket tanıma bilgileri (Firmographic) alacaktır.

Demografik bilgilerin belirlenmesi, müşteri kişiliğinin (Persona) tanınması ve tasarlanmasında çok önemlidir. Müşteri persona anket örneğini aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:

Müşteri Persona Anketi örneği

Demografik sorular online anket formun neresinde koyulmalı?

Online anket hazırlama süresinde en sık sorulan sorulardan biri, demografik soruların anket veya online formun hangi bölümünde sorulmasının daha etkili olduğudur. Birçok uzman, hemen anketin başında yer alması gerektiğini cevap veriyor. Bazıları anketin sonunda, diğerleri ise önemli demografik soruların, çevrimiçi anketinin başında ve daha önemsiz soruların, anket formunun sonunda sorulması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle, yukarıdaki sorunun kısa cevabı “sorunun kesin bir cevabı olmamasıdır”.

Demografik soruların yeri çeşitli faktörlere bağlı olabilir; Örneğin: Anketteki sorular genellikle kişisel ve hassas bilgileri sorguluyor mu? Verilen bilgilerin gizliliği hakkında katılımcıları ne kadar temin ettiniz? Demografik sorular bölümü ile anketin diğer bölümleri arasındaki ilişki nedir? Anketteki soru sayısı kaçtır? Hedef kitlenizin anketinizin ana sorularını yanıtlama sebebi nedir? Bu faktörlere dayanarak, demografik soruların anketin başında, sonunda veya anketin başında ve sonunda iki gruba bölünmüş halinde mı olması gerektiğine karar verin, bu da size daha yüksek bir yanıt oranı ve daha yüksek kaliteli veriler sağlayabilir.

Online ankete demografik sorular ekleme hakkında birkaç öneri

Demografik anket soruları
  • Önce anketin amacını belirleyin. Demografik soruların sayısı ve türü anketin amacına göre belirlenir.
  • Sadece cevaplanıra ihtiyacınız olan soruları sorun. Gereksiz demografik sorular sorarak, anketinizin yanıtlanmama riskini artırırsınız. Müşteri veya çalışanların demografik bilgilerine sahipseniz, bunu tekrar sormak yerine, ankete katılanları “özel değişkenler” özelliğiyle otomatik olarak soru formuna yönlendirin.
  • Kitleniz hakkında hassas bilgilere ihtiyacınız varsa, önce bu bilgilerin neden gerekli olduğunu ve bu bilgilerin nasıl gizli kalacağını belirtin.
  • Her zaman anketin yanıtlama süresini göz önünde bulundurun. Daha kısa anketler kullanarak, her zaman daha çok ve daha kaliteli cevaplar toplayabilirsiniz.
  • Farklı katılımcıların verilerini detaylı olarak incelemek ve veri filtrelerini demografik bilgilere dayalı tanımlamak için, Porsline’ın gelişmiş filtreler ile raporunuzu filtreleyin.

Related Posts

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir